1. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 12. ledna Křest Páně

8:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice 
Za živou i zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 13. ledna
17:00 Vranovice
Za bratra Drahomíra, jeho ženu a děti


Úterý 14. ledna
14:30 Vranovice
pohřeb paní Boženy Mahovské
17:00 Přibice na obecním úřadě
Za Aloise Procházku, manželku, syna a duše, vnučku a duše v očistci


Středa 15. ledna
17:00 Ivaň
  Za Miloše Bindera


Čtvrtek 16. ledna
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé Jaroslava a Přemysla Faměrovy a duše v očistci
14:00 domov Vranovice bohoslužba


Pátek 17. ledna
17:00 Přibice na obecním úřad
ě Za živou a zemřelou rodinu Friesovu a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za rodinu Staňkovu a Ryšavou


Sobota 18. ledna
8:00 Ivaň 
Za Františka a Josefu Holánkovy
17:00 Pouzdřany
Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy


Neděle 19. ledna 2. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice 
Za Ludmilu a Pavla Kohstrunka
11:00 Přibice
(podle situace na obecním úřadě nebo v kostele) Za Zdeňka Hochmanna, rodinu Strakovu, Hochmannovu a duše, na které nikdo nepamatuje


 • Kostel v Přibicích bude dočasně uzavřen kvůli výmalbě. Bohoslužby budou na obecním úřadě, páteční náboženství odpadá.
 • Rád bych nabídl seminář Život v Duchu dle metodiky E. Sieverse, který bude probíhat v únoru a březnu ve Vranovicích. Forma semináře jsou několikatýdenní „exercicie všedního dne”. Každý týden má své téma, které je obsahem katecheze na společném setkání a dále je rozvedeno v úryvcích z Písma na každý den. Obsahem katechezí je základní zvěstování křesťanského poselství, nikoli vyučování či vzdělávání. Jde o uvádění křesťanů do základních tajemství víry vlastní zkušeností. Více informací lze nalézt např. zde: Život v Duchu (seminář podle E. Sieverse).

 • Tříkrálová sbírka, výsledky koledování v roce 2020:
  Ivaň – 37.219 Kč
  Pouzdřany – 18.843 Kč
  Přibice –  34.220 Kč
  Vranovice – 72.150 Kč

  Průběžné výsledky naší břeclavské oblastní charity
  Průběžné celostátní výsledky – trikralovasbirka.cz/vysledky/
  Biskupství brněnské děkuje všem za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.