ohlášky 5. postní týden

ohlášky – bohoslužby podle aktuálních omezení


Ne
děle 21. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň
Za rodiče Čermákovy a zetě 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za pana Jana Pražáka a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za farníky 11:5012:00
pobožnost křížové cesty : 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany 


Pondělí 22. března 17:00 Vranovice Za Oldřicha Kelbla a rodiče 17:25

Úterý 23. března 17:00 Přibice Za Růženu Koubkovu a rodinu 17:25

Středa 24. března 17:00 Ivaň Za rodiče Bobkovy, syna a zetě 17:25

Čtvrtek 25. března 8:00 Pouzdřany Za nemocnou babičku 8:25

Pátek 26. března
15:00 Vranovice pohřeb paní Jarmily Novákové
17:00 Přibice
Za Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci 17:25
18:00 Vranovice Za rodinu Netopilovu a zemřelé z rodiny 18:25

Sobota 27.března
8:00 Ivaň
Na dobrý úmysl 8:25
17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče 17:45


Neděle 28. března Květná neděle
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Jarmilu Procházkovu a manžela 11:5012:00

pobožnost křížové cesty : 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany

svátost smíření:  (kněz z Mikulova)
14:15- 14:45 Ivaň

14:15 – 15:30 Přibice
15:00 – 16:00 Vranovice


Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

◉  Svátost  smíření je možné přijmout ve všední den přede mší svatou. Odpoledne na květnou neděli budou k dispozici zpovědníci z Mikulova.

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a proto od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19.

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi. Text výzvy na cirkev.cz