ohlášky – 17. týden v mezidobí

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)


Neděle 25. července 17. neděle v mezidobí
Světový den prarodičů
8:00 Ivaň Za Jana Kalába a celou rodinu
9:30 Vranovice Za rodinu Procházkovu (přesunuto z 23. července)
11:00 Přibice Za Boženu Effenbergerovu, manžela, dvě děti a duše v očistci (přesunuto z 23. července)


Pondělí 26. července 18:00 Vranovice Za Annu Procházkovu, manžela a syna

Úterý 27. července 18:00 Přibice Za dar zdraví pro rodinu

Středa 28. července 18:00 Ivaň Za Annu Rybeckou a manžela

Čtvrtek 29. července 8:00 Pouzdřany Za ……….

Pátek 30. července
17:00 Přibice
Za ……….
18:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a živou a zemřelou rodinu


Sobota 31. července
8:00 Ivaň
Za Libora Gracla a rodinu Pavloňovu
18:00 Pouzdřany Za Marii Fickovu, Jaroslava Formana a vnuka Toníka


Neděle 1. srpna 18. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice Za Boží pomoc a ochranu v rodině
11:00 Přibice Za rodiče Petrákovy, manžela Františka, syna Zdeňka Hrubého a duše v očistci


Ve Vranovickém kostele vystavuje velkoformátové fotografie fotografický spolek Člověk a Víra.  Výstava je k vidění před bohoslužbami a po nich. Jste srdečně zváni.

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů, který připadá letos na 25. července, je možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci.

Odpustky mohou získat staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii. Pro získání odpustků pro věřící stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. K získání odpustků je zapotřebí splnění obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže).

  Poselství papeže ke světovému dni prarodičů a seniorů

Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.