32. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Václava a Blaženu Zajícovy
9:30 Vranovice Za duše v očistci
11:00 Přibice Za Jana Valáška
dušičková pobožnost na hřbitově
14:00 Pouzdřany, 15:00 Přibice,
15:30 Vranovice, 16:00 Ivaň


Pondělí 7. listopadu
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 8. listopadu
17:00 Přibice Za Reginu Klíčovu, manžela, syna, zetě a živou a zemřelou rodinu


Středa 9. listopadu
17:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 10. listopadu
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 11. listopadu
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za Jana a Zdeňku Netopilovy a celou rodinu ­


Sobota 12. listopadu
8:00 Ivaň Za ……
17:00 Pouzdřany Za Josefa Brzicu a rodiče a Arnošta Němce


Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobí sbírka na podporu křesťanských médií
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Za mládež
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, rodiče a sourozence, Oldřicha a Marii a vnuka Zdeňka Hochmana a duše, na které nikdo nepamatuje


 • Druhý pátek v měsíci  (tzn. i 11. listopadu) budou mše svaté ve Vranovicích zaměřeny zvláště pro děti.

 • Pokračujeme v setkávání biřmovanců v 19. hodin na faře v pátek.

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.

 • Podmínky pro získání plnomocných odpustků: 1.) svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“); 2.) svaté přijímání; 3.) modlitba na úmysl papeže; 4.) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu;
  5.
  ) vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj. na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
  Pokud není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává odpustek částečný.
  (Dle dovolení Apoštolské Penitencierie platné od r. 2020 na 7 let je možné při návštěvě hřbitova získat odpustky již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů hřbitov navštívit.)

Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.