33. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobísbírka na podporu křesťanských médií
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Za mládež
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, rodiče a sourozence, Oldřicha a Marii a vnuka Zdeňka Hochmana a duše, na které nikdo nepamatuje


Pondělí 14. listopadu
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 15. listopadu
17:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 16. listopadu
17:00 Ivaň Na dobrý úmysl dárce


Čtvrtek 17. listopadu
8:00 Pouzdřany bohoslužba slova


Pátek 18. listopadu
17:00 Přibice Za Annu Hájkovu
18:00 Vranovice Za …… ­


Sobota 19. listopadu
8:00 Ivaň Za Miladu Pavloňovu a syna
17:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy a dceru Květoslavu Sokolovu


Neděle 20. listopadu Slavnost Ježíše Krista krále
8:00 Ivaň Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice Na úmysl dárce
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Velebovu

 • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
  Z peněz budou nakoupeny trvanlivé potraviny a drogistické potřeby a odvezeny na Ukrajinu.


 • V tomto týdnu se koná týden modliteb za mládež. V naší farnosti se připojíme v přímluvách.


 • Dovoluji si pozvat nové dárce do fondu PULS.
  Prostřednictvím fondu PULS se můžete podílet především na zajištění mezd pro kněze
  naší diecéze. Mzdy jsou hrazeny z darů donátorů fondu PULS, z výsledku své hospodářské činnosti a do roku 2029 ještě částečně i z (klesajícího) příspěvku státu. Děkujeme nejen za Vaši hmotnou podporu, ale i za veškerou pomoc a spolupráci. Hodnota Vašich darů nespočívá v jejich výši, ale je především projevem spoluodpovědnosti za budoucnost diecéze.
  Svým darem podporujete službu kněží a život v naší diecézi. Fond PULS pomůže farnostem částkou 1.000 Kč za každého nového donátora (dárce), který se registruje do 31. 12. 2022. Heslo PULSu je: energií farnosti jste Vy. www.donator.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.