2. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30 Vranovice Za rodinu Čeledovu a Šťastnou a duše v očistci
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 16. ledna 17:00 Vranovice Za ……

Úterý 17. ledna 17:00 Přibice Za Aloise Procházky, manželku, syna a duše v očistci

Středa 18. ledna 17:00 Ivaň Za rodiče Holánkovy

Čtvrtek 19. ledna 8:00 Pouzdřany Za ……

Pátek 20. ledna
17:00 Přibice Za Františka Fröhlicha a jeho rodiče a za celou zemřelou rodinu
18:00 Vranovice Za farníky­

Sobota 21. ledna
8:00 Ivaň Za rodiče Graclovy
17:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy

Neděle 22. ledna 3. neděle v mezidobí – neděle Božího Slova
8:00 Ivaň Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku, strýce a živou a zemřelou rodinu


  • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
    Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

  • V tříkrálové sbírce se vybralo v Ivani 46.982,-Kč, v Pouzdřanech 21.615,-Kč, v Přibicích 42.166Kč a ve Vranovicích 92.499,-Kč. Pán Bůh zaplať.

  • Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18.–25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

  • Příští neděli budeme po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Sbírka bude ve prospěch biblického apoštolátu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ohlášky a jeho autorem je Jaroslav Sojka. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.