5. postní týden 2023 – ohlášky

Neděle 26. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Koubkovu a Pezlarovu
pobožnost křížové cesty : 15:00 Vranovice a Pouzdřany, Ivaň po mši svaté, Přibice přede mší svatou


Z důvodu nemoci jsou bohoslužby do pátku zrušeny

Pondělí 27. března
18:00 Vranovice Za Josefu Furchovu, manžela a živou a zemřelou rodinu

Úterý 28. března
18:00 Přibice Za Růženu Valáškovu, manžela, tři syny a živou rodinu

Středa 29. března
18:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy

Čtvrtek 30. března
8:00 Pouzdřany Za Terezii Langovu a zemřelé z rodiny

Pátek 31. března
17:00 Přibice Za Jana a Jaroslavu Růžovy a rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za vnučku a vnuka, za dar zdraví a ochranu­


Sobota 1.dubna
8:00 Ivaň Za Marii a Huberta Seidlovy, na poděkování s prosbou o Boží ochranu
18:00 Pouzdřany Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


Neděle 2. dubna Květná (pašijová) neděle
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, rodiče a bratra a za živou rodinu
Svátost smíření: Vranovice 13:30-14:30 Ivaň 15:00-15:30
Přibice 15:00-16:00

  • Farnost Vranovice s panem Petrem Procházkou pořádá sbírku na pomoc Ukrajině. Přispět lze na účet farnosti ve Vranovicích. Číslo účtu: 1381695399/0800 Variabilní symbol: 1000
    Z peněz se kupují trvanlivé potraviny a budou odvezeny na Ukrajinu.

  • Charita opět pořádá postní almužnu.

  • V souvislosti se změnou času na letní se posouvá začátek většiny večerních mší svatých na 18 hodinu.

  • V sobotu 15. dubna bude ve Vranovicích biřmovat biskup Pavel Konzbul.