Vánoce 2017

betlem_Pozvánka na Vánoční bohoslužby
a oslavu Vánočních svátků

Jako každý rok v době vánoční budou v kostelích v Ivani, Pouzdřanech a Vranovicích slouženy na Štědrý večer 24.12. půlnoční mše svaté. Spolu se svými blízkými přijměte srdečné osobní pozvání k návštěvě bohoslužeb a nebo jen k prohlídce kostela. Před a po bohoslužbě vhodná je příležitost prohlédnout si vánoční výzdobu kostelů a betlémy. Pokud si nenajdete čas po rozbalování dárků, bude možnost podívat se do kostela i v další dny. Proto Vám přinášíme rozpis bohoslužeb a událostí ve všech spravovaných farních kostelech:

VÁNOCE


Sobota 30. prosince

15:00 koncert mládežnické dechové kapely Mutěňané – Čejkovjané a mužského sboru z Čejkovic v kostele ve Vranovicích


Neděle 31. prosince Svátek svaté rodiny

Mše svaté s obnovou manželských slibů:
Ivaň 8:00, Vranovice 9:30, Přibice 11:00


Pondělí 1. ledna Matky Boží Panny Marie

Mše svaté s obnovou manželských slibů:
Ivaň 8:00, Vranovice 9:30, Přibice 11:00, Pouzdřany

 


13. ledna bude ve Vranovicích tříkrálový koncert komorního sboru Ensemble Versus z Brna.


pro další informace o bohoslužbách vizte rubriku ohlášky

Na bohoslužbách uslyšíte vánoční písně, zpěvy a koledy v podání Ivaňských, Vranovických, Přibických a Pouzdřanských zpěváků a hudebníků.

Plánované otevření kostelů mimo bohoslužby:

Vranovice – 24.12. Štědrovečerní zpívání

Betlémy v kostelích

Jako každý rok v době vánoční budu v našich kostelích k vidění betlémy, které mají svou tradici a bohudík i pokračovatele. Přijďte se s dětmi podívat jak se betlémy změnily od Vašeho mládí. Příležitost bude vždy před a po mši svaté. Ve Vranovicích je betlém klasický a vpředu u oltáře betlém perníkový. Velká výstava betlémů je též v Pohořelicích.

Tříkrálová sbírka 2018

V sobotu 6. ledna 2018 se obec Vranovice zapojí do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika. Ministratni vranovické farnosti spolu se skauty, budou koledovat v obci Vranovice. Sbírka bude vyhlášena obecním rozhlasem. Zájemce o koledování koordinují sestry Rapcovy. Přihlásit se můžete i Vy.

Projekt Křesťanské vánoce

Pokud budete v době vánočních svátků mimo Vranovickou farnost zkuste si vybrat aktivitu na webu http://www.krestanskevanoce.cz/, kde najdete informace z celé republiky


Na závěr prosba editora této stránky:
Prosím všechny, kdo by chtěli prezentovat na tomto místě nějakou aktivitu ve farnosti v době vánoc na niž jsem zapomněl, aby se mi ozvali na mail (v zápatí stránky). Díky Pavel Kukleta