Postní hra

Postní hra pro malé i velké

Navštivte během týdne kříž na fotografii a vyhledejte v jeho blízkosti plastovou tubu s úkolem.

Tubu z místa neodnášejte.

U křížku se pomodlete za nějaký dobrý úmysl.

 

Příští neděli po mši budete za určení místa kříže a splnění úkolu odměněni.

Úkoly zůstávají u křížků až do Velikonoc. Správné odpovědi prozradíme na konci celé hry.

První kříž naleznete zde.
Druhý kříž v okolí obce je popsán v tomto příspěvku., vzhledem k počasí můžete odpověď donést i 4. neděli.
Třetí kříž (4.3.) má foto zde
Čtvrtý kříž (11.3) je lehce dosažitelný