Postní hra

Postní hra pro malé i velké

Navštivte během týdne kříž na fotografii a vyhledejte v jeho blízkosti plastovou tubu s úkolem.

Tubu z místa neodnášejte.

U křížku se pomodlete za nějaký dobrý úmysl.

 

Příští neděli po mši budete za určení místa kříže a splnění úkolu odměněni.

Úkoly zůstávají u křížků až do Velikonoc. Správné odpovědi prozradíme na konci celé hry.

První kříž naleznete zde.
Druhý kříž v okolí obce je popsán v tomto příspěvku., vzhledem k počasí můžete odpověď donést i 4. neděli.
Třetí kříž (4.3.) má foto zde
Čtvrtý kříž (11.3) je lehce dosažitelný
Pátý kříž (18.3) byl opraven na začátku 9., let 20 století foto zde
Poslední kříž naší hry (25.3) http://vranovice.farnost.cz/?p=3142

 
Děkujeme všem, kdo se zapojili do soutěže, úkoly u křížků zůstanou do 2.neděle velikonoční kdy je s dobrovolníky uklidíme.