Výuka náboženství


Výuka náboženství probíhá na faře ve Vranovicích a pro první stupeň také v Přibicích a v Ivani ve škole.


Ve Vranovicích jsou děti rozděleny na tyto skupiny:

 • 1.- 3. třída vede paní Ilona Kukletová  v úterý v 15:00
 • 3.-5. třída s přípravou k 1. sv. přijímání vede Jaroslav Sojka ve středu v 16:00
 • 4.-5. třída vede pan Pavel Kukleta ve čtvrtek v 18:15
 • 6.-9. třída vede pan Oldřich Vybíral ve čtvrtek od 19:00
 • Výuka náboženství začala od pondělí  15. října  2018
 • S termíny náboženství je možno po domluvě ještě pracovat

V Přibicích:

 • vede otec Jaroslav Sojka
 • 1.a 2. třída středa ve 12:45
 • 3. – 5. třída středa v 13:15
 • 6. – 9. třída pátek 16:00 v kostele

V Ivani je jedna skupina dětí:

 • 1.- 5. třída vede otec Jaroslav Sojka v pondělí po vyučování od 13:00 mladší děti a cca od 13:30 starší žáci

V době prázdnin a státních svátků se náboženství nevyučuje. Příprava na první svaté přijímání bude v rámci výuky 3.-4. třídy.
Prosíme rodiče nově přihlášených dětí, které budou chtít navštěvovat výuku náboženství, aby si v sakristii vyzvedli přihlášku. Pokud budou děti nebo někdo z dospělých chtít přistoupit v letošním školním roce k prvnímu svatému přijímání, nahlaste to také v sakristii. Prosíme také zájemce o svátost biřmování, aby se přihlásili v sakristii.


Informace k individuální výuce najdete třeba zde:katechismus

Informace k aktuálním liturgickým textům:
http://www.liturgie.cz/lekcionar/