Výuka náboženství 2019/20


Výuka náboženství probíhá na faře ve Vranovicích a pro první stupeň také v Přibicích a v Ivani ve škole.

Výuka náboženství začala v úterý 24. září 2019


Ve Vranovicích jsou děti rozděleny na tyto skupiny:

  • 2.- 3. třída vede paní Ilona Kukletová  v úterý v 15:00
  • 1. třída vede paní Ilona Kukletová  v úterý v 15:45
  • 6.-9. třída vede pan Pavel Kukleta ve středu v 18:30
  • 4.-5. třída vede paní Hana Mazuchová ve čtvrtek v 18:00

V Přibicích:

vede otec Jaroslav Sojka

  • prvokomunikanti (3. třída) od 11:45 ve škole
  • 1. – 5. třída ve středu od 12:30 ve škole
  • 6. – 9. třída v pátek 16:00 v kostele

V Ivani ve škole

vede otec Jaroslav Sojka

  • 1.- 5. třída  v úterý po vyučování od 14:00 ve škole

V době prázdnin a státních svátků se náboženství nevyučuje. Příprava na první svaté přijímání bude v rámci výuky 3.-4. třídy.
Prosíme rodiče nově přihlášených dětí, které budou chtít navštěvovat výuku náboženství, aby si v sakristii vyzvedli přihlášku. Pokud budou děti nebo někdo z dospělých chtít přistoupit v letošním školním roce k prvnímu svatému přijímání, nahlaste to také v sakristii. Prosíme také zájemce o svátost biřmování, aby se přihlásili v sakristii.


Informace k individuální výuce najdete třeba zde:katechismus

Informace k aktuálním liturgickým textům:
http://www.liturgie.cz/lekcionar/