Výuka náboženství

Vyučování bude zahájeno ve školním roce 2017-2018 od října.
Prosíme rodiče dětí, které půjdou do prvních ročníků, aby odevzdali v sakristii vyplněnou přihlášku – viz níže.


Výuka náboženství probíhá na faře ve Vranovicích a pro první stupeň také v Přibicích a v Ivani ve škole.


Ve Vranovicích jsou děti rozděleny na tyto skupiny:

 • 1.- 3. třída vede paní Ilona Kukletová termín úterý v 15:00 hodin
 • 4.-5. třída vede pan Pavel Kukleta termín čtvrtek v 18:15  hodin
 • 6.-9. třída vede pan Oldřich Vybíral ml. termín čtvrtek od 19:00 hodin
 • Výuka náboženství začne od pondělí 10.října  2017
 • S termíny náboženství je možno po domluvě ještě pracovat

V Přibicích:

 • vede otec Jaroslav Sojka
 • 1.a 2. třída středa ve 12:30
 • 3. – 5. třída středa v 13:10
 • 6. – 9. třída pátek 16:00 v kostele

V Ivani je jedna skupina dětí:

 • 1.- 5. třída vede otec Jaroslav Sojka
 • další setkání budou v pátek od 20.10., přestože původně jsme začali v pondělky

V době prázdnin a státních svátků se náboženství nevyučuje. Příprava na první svaté přijímání bude v rámci výuky 3.-4. třídy. V současné době to vypadá, že V roce 2018 nebude ve Vranovicích pro malý počet dětí 1. svaté přijímání.
Prosíme rodiče nově přihlášených dětí, které budou chtít navštěvovat výuku náboženství, aby si v sakristii vyzvedli přihlášku. Pokud budou děti nebo někdo z dospělých chtít přistoupit v letošním školním roce k prvnímu svatému přijímání, nahlaste to také v sakristii. Prosíme také zájemce o svátost biřmování, aby se přihlásili v sakristii.


Informace k individuální výuce najdete třeba zde:katechismus

Informace k aktuálním liturgickým textům:
http://www.liturgie.cz/lekcionar/