Schola Vranovice

Vranovická schola pravidelně přispívá svým zpěvem ke kráse bohoslužeb a dalších akcí ve farnosti i mimo ni. Její členové zpívají sobě pro i ostatním pro radost a Bohu k oslavě. Svým zpěvem za doprovodu hudebních nástrojů pravidelně zpestřuje nedělní bohoslužby v naší farnosti. Pod vedením Kláry Hladíkové dále hrají a zpívají Irena Machová, Kristýna Vybíralová, Petra Stejskalová, Martina Langová, Anička Vybíralová,Jirka Mazuch, Květa Holečková, Jana a Liduška Hovězákovi, Lucka Soukupová, Petr Procházka, Tomáš Sosnar z Přísnotic, Marek Frölich z Uherčic a v poslední době zkoušky scholy navštěvuje i Michálek Mazuch. Na vánoční a velikonoční zpěvy schole vypomáhá paní Marta Goliášová, paní Jana Hladká a pan Vladimír Šťastný. O vranovickou scholu projevily zájem i okolní farnosti, kde svým zpěvem nejčastěji doprovází svatební a křestní obřady, biřmování nebo hodové mše. Jejími členy se můžte stát i vy – jste srdečne zváni. Pravidelné schůzky s nácvikem bývají podle domluvy na kůru kostela nebo na faře. Případní zájemci se mohou přijít dolmuvit na kůr v neděli po mši svaté nebo nás oslovi na jakékoli akci.