Žehnání úrody 2019

20 Lis

Za dary které nám přinesla v letošním roce naše země jsme poděkovali s celou farností v neděli 29. září. Krásnou výzdobu kostela a dary, které přinášely děti v obětním průvodu připravila rodina Machova a Stejskalova. Tato děkovná mše svatá se už u nás stala milou tradicí, jen škoda, že letos bylo méně rodin, které přinesly do kostela něco úrody z vlastních zahrádek oproti letům minulým. Na konci bohoslužby otec Jaroslav pronesl krásnou modlitbu s poděkováním pánu Bohu za dary, které nám naše zahrádky a pole daly a požehnal letošní úrodě.

Velikonoce 2019

20 Lis

Na konci postní doby naše farnost zahájila Svatý týden Květnou neděli průvodem s jívovými ratolestmi „kočičkami“, kterým si připomínáme Ježíšův poslední příjezd do Jeruzaléma před svátkem židovských velikonočních svátků. Oslavy pokračovaly večerní bohoslužbou na Zelený čtvrtek na památku poslední večeře Páně a zároveň počátek jeho křížové cesty, když se modlil v Getsemanské zahradě opuštěn od přátel. Na Velký pátek pak umlkly na znamení smutku nad Ježíšovou smrtí všechny zvony v kostele a ruce malých dětí rozezvučely dřevěné klapačky, aby lidem připomínaly ubíhání času i v tento smutný den. Po křížové cestě obcí následovaly velkopáteční obřady, při kterých se čtou Pašije – starobylý text o umučení a smrti Pana Ježíše a uctívá se kříž jako symbol spásy. Smutek Velkého pátku pak vystřídalo ticho Bílé soboty, kdy si církev připomíná odpočinek mrtvého Ježíše v hrobě. Bílá sobota po západu slunce přechází ve vigilii vzkříšení, kdy je podle staré tradice vnášeno světlo do potemnělého kostela, aby všem připomnělo radost z Kristova Zmrtvýchvstání. 40 dní smutku teď vystřídalo 50 dní oslav Ježíšova zmrtvýchvstání, kdy každý věřící může s radostí prožívat zvolání Marie Magdaleny: „Pán vstal!
Pro každého křesťana i nevěřícího člověka jsou tyto svátky spojené s prožíváním různých zvyků a tradic. V naší farnosti je hezkým zvykem hrkání dětí, na kterém se sešlo letos 5 velkých hrkačů. Také starobylé i rytmické zpěvy, které nacvičila vranovická schola přispěly ke kráse obřadů.

Návštěva Proglasu

20 Lis

V úterý 19. listopadu skupinka dětí z náboženství s rodiči navštívila Rádio Proglas, kde si prohlídla studia a vysílací techniku. Poté se děti zúčastnily mše svaté za posluchače rádia Proglas. Děkujeme naší obci a hasičům z Vranovic za zapůjčení hasičského vozidla, se kterým jsme mohli rádio navštívit brzo po škole a vrátit se v rozumné době domů. V neposlední řadě také děkujeme všem v Proglasu za milé přijetí a čas, který nám věnovali navíc nad rámec své práce a přejeme mnoho dobrého jim i rádiu Proglas.

Představení prvokomunikantů

10 Bře
vranovicefarnostrajce.net

8. neděli v mezidobí bylo vranovické farnosti představeno sedm prvokomunikantů – dětí z našich farností Ivaň, Pouzdřany a Vranovice, které letos poprvé přijmou dvě velmi důležité svátosti – svátost smíření a svaté přijímání.
Děti se se své velké setkání s milosrdnou Boží Láskou ve svátosti smíření a s Panem Ježíšem v eucharistii připravují od podzimu pod vedením otce Jaroslava. Představením dětí farnosti začíná intenzivnější fáze připravy, kdy se děti s rodiči budou s otcem Jaroslavem také potkávat v neděli po mši svaté. Poprvé děti přijmou Tělo Kristovo v neděli 26. května.
Protože k přijetí milostí z obou svátostí je třeba splnit několik podmínek a být dostatečně připraven, modleme se za tyto děti, jejich rodiny, naše farnosti i za nás samotné, abychom dokázali přijímat tyto svátosti i přípravu na ně jako dar a posilu na cestě k nebeskému Otci.

Farní zabíjačka

4 Bře

 

Fotogalerie rajče.net

V sobotu 2.března uspořádala farnost Vranovice nejen pro farníky a ostatní občany z uvedené farnosti, ale i ostatních spravovaných farností Ivaň, Přibice a Pouzdřany, vepřové hody.

Na akci se dobrovolníci připravovali již několik týdnů předem. Ten, kdo byl ochoten přiložit ruku k dílu, byl pověřen svým specifickým úkolem. Hlavním organizátorem byl jako v loňském roce“ řeznický mistr“ p. Jan Čábelka pod záštitou otce Jaroslava.

V pátek podvečer se sešli ve dvorním traktu hasičské zbrojnice k přípravám p. Čábelka, otec Jaroslav, Rosťa Leinveber, Radek Mach, Petr Procházka a Bohumil Janík. Někteří se bohužel z důvodů nemoci nebo pracovních povinností nemohli zúčastnit.

Nastalo sobotní ráno a mohlo se začít. Připravit vodu, maso, zeleninu do kotlů, nakrájet maso, cibuli na guláš. Zbývá rozdělat oheň pod kotli a pořádně přikládat. Zanedlouho je vidět „utíkat“ páru z kotlů.

Když se vše vaří, připraví se lavice a stoly pro návštěvníky.

Odbila 11 hodina a objeví se první hosté. Jsou pěkně přivítáni samotným“ řeznickým mistrem“. Jeho osobité charisma přispělo k pohodě a zdárnému průběhu akce. Každému z příchozích nabízí: „ Je libo ovárek, ouško, polívečka nebo gulášek?“ Do připravených misek dostanou vybrané kousky, usedají na lavice a pochutnávají si na zabijačkových specialitách. Podle výrazů ve tvářích přítomných bylo zřejmé, že se i výborně baví.

Nechybělo točené pivečko nebo svařené víno na zahřátí.

Odpoledne rychle ubíhalo, dobrot z vařících kotlů ubývalo a organizátoři měli radost, že hostům chutná. Mnozí si odnášeli zabijačkové lahůdky v přinesených nádobkách domů.

Děkujeme organizátorům za dobroty a příjemně strávený víkendový den.

Velký dík patří hasičům za propůjčení jejich pěkně upravených venkovních prostor.

A.Machová