Posvěcení lateránské baziliky

9 Lis

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. listopadu
Posvěcení lateránské baziliky
8:00
Ivaň
Za Václava a Blaženu Zajícovy a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Tománkovu, Pezlarovu, Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Karla Mülerovy a rodiče Haukovy a Mülerovy
Středa
12. listopadu
sv. Josafat
17:00
Ivaň
Za Johanku
Čtvrtek
13. listopadu
sv. Anežka Česká
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
14. listopadu
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží pomoc
Sobota
15. listopadu
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za pomoc a další Boží ochranu
Neděle
16. listopadu
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za sbormistra, učitele a varhaníka Antonína Šmardy st. a ml. a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Brzicu a rodiče
Ohlášky
  • Promítání ze Svaté země proběhne příští neděli 16. 11. v 15 hodin v Ivani v kostele
  • Dnes je mimořádná sbírka na pronásledované křesťany.
  • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů.
  • Zpívaná mše sv. bude příští neděli 16. 11. Vystoupí chrámový smíšený sbor Hustopeče a Sboreček ZŠ Vranovice. Plakát je zde.
  • Termíny vyučování náboženství jsou vyvěšeny na na webových stránkách zde a ve Vranovicích je plakát na nástěnce.