2. neděle velikonoční

27 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
27. dubna
2. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Středa
30. dubna
18:00
Vranovice
Za rodinu Duchoňovu a Divišovu
Čtvrtek
1. května
Dělník sv. Josef
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
18:00
Vranovice
Za rodinu Škňouřilovu
Pátek
2. května
18:00
Vranovice
Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky
Sobota
3. května
Svátek sv. Filipa a Jakuba
18:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
Neděle
4. května
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu a rodiče Novotných
9:30
Vranovice
Za zemřelého Antonína Langa a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího, za rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
  • Dnes ve farnosti Vranovice přijme sedm dětí 1. sv. přijímání. Přejeme jim a jejich rodičům krásné prožití tohoto svátku.
  • Dnes také s celou církví děkujeme Bohu za dar svatořečení dvou papežů Jan XXIII. a Jan Pavla II.
  • Příští neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka.
  • Srdečně zveme děti z naší farnosti na Jeden den na Petrově, který se koná ve čtvrtek 29. května 2014. Jedná se o poznávací a zábavný den pro děti od 1. do 9. třídy na brněnském biskupství. Vzadu v kostele jsou přihlášky, které odevzdejte do 28. dubna manželům Kukletovým. Pokud Vaše děti pojedou, je třeba je v tento den omluvit z výuky ve škole. Podrobné informace najdete také na farních webových stránkách zde.