30. Neděle v mezidobí

28 Říj

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Poláčkovy a dceru
Středa
31. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za dvoje rodiče, sestry a syna
Čtvrtek
1. listopad 2012
Slavnost Všech svatých
16:00
Pouzdřany
Za zemřelé z rodiny
17:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další boží ochranu
18:00
Vranovice
Za otce Vrány a Havla, zemřelé duchovní správce této farnosti a duše v očistci
Pátek
2. listopad 2012
Vzpomínka na všechny zemřelé
16:00
Ivaň
Poděkování za dar života a prosba za další boží ochranu
17:00
Vranovice
Za všechny věrné zemřelé
Sobota
3. listopad 2012
17:00
Ivaň
Za Karla Rybeckého a manželku
Neděle
4. listopad 2012
31. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovi
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Dofkovu a Vitáskovu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Dofkovu, Večeřovu a Macháčkovu

Ohlášky

  • Minulou neděli se konala sbírka na misie.
   Děkuji za Vaši štědrost.
  • Protože se blíží svátek Všech svatých a památka zesnulých, chtěl bych Vás pozvat na krátké pobožnosti na naše farní hřbitovy.
    Pouzdřany – neděle, 4. 11. 2012 v 14:00
   1. Ivaň – neděle, 28. 10. 2012 v 14:00
    Vranovice – neděle, 28. 10. 2012 v 15:30
  • Příležitosti ke svátosti smíření
    Vranovice – středa 31.10. 2012 v 16:00-17:00
   1. Pouzdřany – čtvrtek 1.11.2012 v 15:30-16:00
    Ivaň – pátek 2.11.2012 v 15:30-16:00
  • Odpustkový řád pro duše v očistci
    1. možnost ( 1.11. a 2.11.)
   1. svátost smíření
    svaté přijímání
    modlitba na úmysl Sv. otce
    při návštěvě kostela Otčenáš a vyznáni viry
    2. možnost (25. 10. – 8.11.)
    svaté přijímání
    modlitba na úmysl Sv.otce
    při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé
    Dle sdělení sekretariátu ČBK vydala Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu obce Ivaň za finanční příspěvek ve výši 20 000Kč na opravu fary.

29. Neděle v mezidobí

21 Říj

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. říjen 2012
29. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, manžela, švagra a syna
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Marii Topinkovy a syna
Čtvrtek
25. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za pátera Václava Procházku, rodiče a syna
Pátek
26. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za sestru Gilbertu, rodiče a sourozence
Sobota
27. říjen 2012
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
s prosbou o další Boží ochranu
Neděle
28. říjen 2012
30. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Poláčkovy a dceru

Ohlášky

  • Minulou neděli se konala sbírka na opravy fary.
   Děkuji za Vaši štědrost a také nejmenovaným dárcům za finanční příspěvky na opravu fary.
  • Bude se konat příprava k prvnímu sv. přijímání. Vranovice ve čtvrtek po večerní mši.
  • Poděkování patří všem, kteří se účastnili na brigádách na faře a farní zahradě.
  • Protože se blíží svátek Všech svatých a památka zesnulých, chtěl bych Vás pozvat na krátké pobožnosti na naše farní hřbitovy příští neděli (28. října).
    14:00 Ivaň
    15:30 Vranovice
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
  • Připomínám, že příští neděli je změna času a jsou volné úmysly na měsíc listopad.

28. neděle v mezidobí

15 Říj

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
14. říjen 2012
28. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Miklovy
Úterý
16. říjen 2012
17:00
Ivaň
Za Františka Gottwalda, Ludmilu Bučkovu a dceru
Středa
17. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za patera Ignáce Kadlece a kněze, kteří zde působili, živé i zemřelé
Čtvrtek
18. říjen 2012
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Pátek
19. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za Norberta Baumgartnera, manželku a dvoje rodiče
Sobota
20. říjen 2012
9:30
Vranovice
Na poděkování za 50 let společného života s prosbou za dar zdraví
13:30
Vranovice
Za vranovické baby
Neděle
21. říjen 2012
29. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, bratra, manžela, švagra a syna
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Marii Topinkovy a syna

Ohlášky

 • Příští neděli, 21. října, se uskuteční sbírka na misie.
 • Včera na farní zahradě proběhl táborák pro děti. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou této akce a taky těm, kteří pomohli upravit farní zahradu.
 • V sobotu ve 13:30 se bude v kostele ve Vranovicích sloužit mše svatá za vranovické baby u příležitosti Babských hodů.
 • Děkuji za pomoc při úklidu a výzdobě kostelů.
 • Příští neděli, 21. října, se uskuteční první schůzka ministrantů.

27. Neděle v mezidobí

15 Říj

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. říjen 2012
27. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara a na úmysl dárce
Středa
10. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za sbormistra, učitele, muzikanta Antonína Šmardy staršího i mladšího a jejich žáky
Čtvrtek
11. říjen 2012
17:00
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další boží ochranu
Pátek
12. říjen 2012
17:00
Vranovice
Za rodiče a celou zemřelou rodinu
Sobota
13. říjen 2012
17:00
Ivaň
Za Jarmilu Bojanovskou a manžela
Neděle
14. říjen 2012
28. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Petra Soudka
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Miklovy

Ohlášky

 • Náboženství ve Vranovicích se koná v pondělí v 18:00 (5. – 9. třída) a ve středu 16:00 (1. – 4. třída).
 • Příští neděli, 14. října, se uskuteční sbírka na opravy fary.
 • Dne 13. října ve 14 hodin se bude konat na farní zahradě táborák pro děti. Jsou zvány všechny děti z farnosti.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Upozorňuji, že se v úterý nebude konat mše sv. v Ivani.
 • Děkuji za pomoc při úklidu a výzdobě kostelů.
 • Příští neděli, 21. října, se uskuteční první schůzka ministrantů.