17. neděle v mezidobí

28 Čvc

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
28. červenec 2013
17. Neděle v mezidobí

8:00
Ivaň
Za manžele Rechovy a syna
9:30
Vranovice
Za rodinu Staňkovu a Fyšavou a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška
Středa
31. červenec 2013
18.30
Vranovice
Na úmysl dárce
Čtvrtek
1. srpen 2013
18.30
Pouzdřany
Pátek
2. srpen 2013
18.30
Vranovice
Za Jiřího Lefnera a rodinu
Sobota
3. srpen 2013
18.30
Ivaň
Za Karla Rybeckého a manželku
Neděle
4. srpen 2013
18. Neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Augustina Otahala a dvoje rodiče a duše v očistci
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Jana a Eduarda Vaculíkovy otce a rodinu Plátenikovu
Ohlášky
 • Pouzdřany, čtvrtek 18:00-18:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní a sv. smíření
 • Vranovice, pátek. 18:00-18:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní a sv. smíření
 • Ivaň, sobota 18:00-18:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní a sv. smíření
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů

16. neděle v mezidobí

25 Čvc

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
21. červenec 2013
16. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Valáškovu
9:30
Vranovice
Za manžela, syna Petra, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Bdínkovy a syna Jiřího a rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny
Úterý
23. červenec 2013
svátek sv. Brigity
18:30
Ivaň
Za rodiče Mackovy a děti
Středa
24. červenec 2013
18:30
Vranovice
Za rodiče a živou a zemřelou přízeň
Čtvrtek
25. červenec 2013
svátek sv. Jakuba Staršího
18:30
Vranovice
Za dceru Ivanu, rodiče, bratra Josefa, sesrtu Marii a švagra
Pátek
26. červenec 2013
svatý Jáchym a Anna
18:30
Vranovice
Za rodiče Celnarovy, Ondrouškovy a rodinu
Sobota
27. červenec 2013
18:30
Ivaň
Za Annu Rybeckou a manžela
Neděle
28. červenec 2013
17. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za manžele Rechovy a syna
9:30
Vranovice
Za rodinu Staňkovu a Fyšavou a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška
Ohlášky

14. – 15. neděle v mezidobí

8 Čvc

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
7. červenec 2013
14. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
Neděle
14. červenec 2013
15. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Libora Gracla
9:30
Vranovice
Za rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00
Pouzdřany
Za Antonína Havlíka, syna a rodiče
Neděle
21. červenec 2013
16. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za manžela, syna Petra, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Bdínkovy a syna Jiřího a rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • V následujících dvou týdnech bude omezený počet bohoslužeb.
 • Příští neděli (14.7.) bude v naší farnosti p. Vladimír Sommer sloužit mše sv. a děkovat Pánu Bohu za 50 let kněžství. Přejeme mu hodně zdraví a Božího požehnání.

13. neděle v mezidobí – pozor změny!

3 Čvc

Pořad bohoslužeb – Změny v termínech bohoslužeb jsou vyznačeny červeně!

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. červen 2013
13. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Langa a rodiče
9:30
Vranovice
Za Rozálii Divišovou, manžela, syna a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha Kozla a zemřelé z rodiny
Úterý
2. červenec 2013
18:30
Ivaň
Středa
3. červenec 2013
Svátek sv. Tomáše
18:30
Vranovice
Za dar zdraví
Čtvrtek
4. červenec 2013
18:30
Pouzdřany
Pátek
5. červenec 2013
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
Sobota
6. červenec 2013
18:30 18:00
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
19:00
Pouzdřany
s nedělní platností a úmyslem
Neděle
7. červenec 2013
14. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
mše sv. přeložena na sobotu
Ohlášky
 • POZOR! změny termínu bohoslužeb!!!
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Výstav Nejsvětější svátosti oltářní a sv. smíření
  1. Ivaň – úterý 18:00 – 18:30 hodin
   Vranovice, středa 18:00 – 18:30 hodin
   Pouzdřany, čtvrtek 18:00 – 18:30 hodin
 • Skončil školní rok a výuka v náboženství. Chtěl bych poděkovat paní katechetce Mazuchové za celou roční službu.
 • Dnes ve 14:00 se uskuteční organizační setkání k pouti do Svaté země.
 • V pátek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Ve farnostech se budou sloužit mše sv. V Pouzdřanech bude mše s platností pátečního svátku. Při těchto bohoslužbách se bude konat sbírka na Českou biblickou společnost.

Oprava interiéru kostela v Pouzdřanech

3 Čvc

Koncem června začalo další kolo boje s vlhkostí zdí v Pouzdřanském kostele. Na obrázcích si můžete prohlédnout stav z roku 2007 a foto z „polní“ mše v době započaté rekonstrukce kdy jsou odstraněny vlhké omítky a vše v kostele zakryto fólií. Odměnou za současné nepohodlí bude farníkům v Pouzřanech nově opravený interiér kostela.