26. neděle v mezidobí

29 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
29. září 2013
26 neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
Čtvrtek
3. říjen 2013
18:00
Ivaň
Na úmysl dárce
Pátek
4. říjen 2013
18:00
Ivaň
Za Petra Soudka
Sobota
5. říjen 2013
18:00
Vranovice
Neděle
6. říjen 2013
27 neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna Petra, manžela, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Děkuji dobrovolníkům z Vranovic za pomoc s nátěrem lavic. Zvu Vás opět v úterý a ve čtvrtek od 15:00 do asi 19 hodin.
 • Děkuji farníkům z Ivaně za pomoc při opravě fasády fary
 • Pátek Ivaň 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a svatá zpověď
 • Sobota Vranovice 17:30 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a svatá zpověď
 • Příští neděli po mši svaté proběhne ve Vranovicích první ministrantská schůzka, jsou zváni i ministranti ze sousedních farností
 • Výuka náboženství ve Vranovicích začne od pondělí 7.10. v 15:00 (1.- 4. třída) a ve středu 9.10. v 18:00 (5. – 9. třída).

25. neděle v mezidobí

21 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. září 2013
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Úterý
24. září 2013
18:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
Středa
25. září 2013
18:00
Ivaň
Čtvrtek
26. září 2013
18:00
Ivaň
Pátek
27. září 2013
18:00
Pouzdřany
Za rodiče Kozlovy a Jaroslava Effenbergra
Sobota
28. září 2013
sv. Václav
17:00
Ivaň
Za Václava Příhody, manželku a syna
18:00
Vranovice
Za P. Václava Procházku, rodiče a bratra
Neděle
29. září 2013
26. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
Ohlášky
 • Příští neděli se uskuteční sbírka na opravu fary (fasáda).
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Jsou volné úmysly mší.
 • V pondělí 23. a v úterý 24. září proběhne ve Vranovickém kostele od 17:00 hodin nátěr lavic dobrovolníky. Prosím účastníky akce, aby připravili vše podle naší domluvy.

24. neděle v mezidobí

15 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
15. září 2013
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Rousovou
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
Středa
18. září 2013
18:30
Ivaň
Čtvrtek
19. září 2013
18:30
Vranovice
Pátek
20. září 2013
18:30
Vranovice
Sobota
21. záři
sv. Matouš
18:30
Ivaň
Za Annu a Karla Rybeckých
Neděle
22. záři
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Dnešní neděli ve všech farnostech děkujeme Bohu za úrodu.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Jsou volné úmysly mší svatých.
 • V týdnu od 23. září proběhne ve Vranovickém kostele nátěr lavic dobrovolníky. Díky tomu bude část lavic mimo provoz, aby barva řádně zaschla

23. neděle v mezidobí

8 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
8. září 2013
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Kocianovou a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za Františka a Marii Křížovy
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Marii Šmigurovy a zemřelé z rodiny
Úterý
10. září 2013
18:30
Ivaň
Za Ladislava Kvapila
Středa
11. září 2013
18:30
Vranovice
Za syna Romana, za dar zdraví a šťastný průběh operace
Čtvrtek
12. září 2013
18:30
Vranovice
Za manžela a celou zemřelou rodinu
Pátek
13. září 2013
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a Boží ochranu
Sobota
14. září 2013
Svátek Povýšení svatého Kříže
18:30
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
Neděle
15. září 2013
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu a další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
Ohlášky
 • Přihlášky do náboženství v sakristii a v Ivani ve škole.
 • Sbírka příští neděli je na účely biskupství brněnského.
 • Příští neděli ve všech farnostech budeme děkovat za úrodu. Prosím, připravte k posvěcení zeleninu a ovoce.
 • V týdnu od 23. září proběhne ve Vranovickém kostele nátěr lavic dobrovolníky. Díky tomu bude část lavic mimo provoz, aby barva řádně zaschla
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů

22. neděle v mezidobí

1 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
1. září 2013
22. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefu a Františka HolánkovyZa Josefu a Františka Holánkovy
9:30
Vranovice
Za rodinu Staňkovu Ryšavou a duše v očistciZa rodinu Staňkovu Ryšavou a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Aloize AndreiskovyZa Františku a Aloize Andreiskovy
Pondělí
2. září 2013
8:00
Ivaň
Za farníkyZa farníky
Středa
4. září 2013
18:30
Vranovice
Za dary Ducha Svatého pro děti z rodiny k začátku školního rokuZa dary Ducha Svatého pro děti a rodiny k začátku školního roku
Čtvrtek
5. září 2013
18:30
Pouzdřany
Pátek
6. září 2013
18:30
Vranovice
Za rodiče Pouzovy a zemřelou rodinuZa rodiče Pouzovy a zemřelou rodinu
Sobota
7. září 2013
18:30
Ivaň
Za sourozence ChumelovyZa sourozence Chumelovy
Neděle
8. září 2013
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marii Kociánovou a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za Františka a Marii Křížovy
11:00
Pouzdřany
Za Františku a Jana Fantovy a rodiče
Ohlášky
 • Čtvrtek Pouzdřany 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a svatá zpověď
 • Pátek Vranovice 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a svatá zpověď
 • Sobota Ivaň 18:00 výstav Nejsvětější Svátosti oltářní a svatá zpověď
 • Dnes proběhne při všech bohoslužbách žehnání školních předmětů
 • Dnes po mši svaté proběhne krátké setkání dobrovolníků a jejich domluva na nátěr lavic ve Vranovickém kostele.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů