1. neděle adventní

29 Lis

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
1. prosinec 2013
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Václava Zajíce a manželku
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Úterý
3. prosinec 2013
17:00
Ivaň
Za živou a zemřelou rodinu Valáškovu a Bučkovu
Středa
4. prosinec 2013
14:00
Vranovice
zádušní mše za zemřelou Růženu Jandáskovou
Čtvrtek
5. prosinec 2013
17:00
Pouzdřany
Pátek
6. prosinec 2013
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Sobota
7. prosinec 2013
17:00
Ivaň
Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
Neděle
8. prosinec 2013
2. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Františka a Růženu Brabcovy
9:30
Vranovice
Za zemřelého Stanislava Maška a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Ohlášky
 • Dnes při všech bohoslužbách budu žehnat adventní věnce.
 • Prosím děti, ať si připraví lucerny, lampičky a lampiony. Zvu vás každou adventní neděli do průvodu.
 • V sakristii jsou kalendáře na rok 2014.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Svatá zpověď a výstav Nejsvětější Svátosti oltářní
  1. Pouzdřany čtvrtek 16:30 – 17:00
   Vranovice pátek 16:30 – 17:00
   Ivaň sobota 16:30 – 17:00
 • Na webových stránkách je rozpis bohoslužeb o vánočních svátcích.

Krista Krále

23 Lis

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
24. listopad 2013
Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za rodiče Petránovy a celou zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Karlovičovu, Duroňovu, Tomanovu,Pezlarovu a Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmanovu a rodiče
Úterý
26. listopad 2013
17:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala a dvoje rodiče
Středa
27. listopad 2013
17:00
Vranovice
Za rodiče Celnarovy, Ondrouškovy a rodinu
Čtvrtek
28. listopad 2013
17:00
Vranovice
Za rodiče a celou zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
30. listopad 2013
sv. Ondřej
17:00
Ivaň
Za manžela Vladimíra a syna Jaroslava
18:00
Vranovice
Za snachu Annu, dvoje rodiče a na poděkování s prosbou o další pomoc
Neděle
1. prosinec 2013
1. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Václava Zajíce a manželku
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy
Ohlášky
 • Děkuji za dary na opravu fary.
 • Příští neděli budu při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce.
 • Prosím děti, ať si připraví lucerny, lampičky a lampiony. Zvu vás každou adventní neděli do průvodu.
 • V sakristii jsou kalendáře na rok 2014.
 • Mše svaté ve všední dny v 17:00 hodin.
 • 2. adventní neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka – je odložena o týden kvůli rozžíhání vánočního stromu.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.

33. neděle v mezidobí

18 Lis

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
17. listopad 2013
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za sbormistra a učitele Antonína Šmardy st. a ml. a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Úterý
19. listopad 2013
18:00
Ivaň
Za rodinu Bauchovu a Flodrovu
Středa
20. listopad 2013
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
21. listopad 2013
18:00
Vranovice
Za rodinu Ircingovou a Divišovou
Pátek
22. listopad 2013
18:00
Vranovice
Za rodinu Kolačnou a Duchoňovou
Sobota
23. listopad 2013
18:00
Ivaň
Za těžce němocnou osobu
Neděle
24. listopad 2013
Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00
Ivaň
Za rodiče Petránovy a celou zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Karlovičovu, Duroňovu, Tománkovu, Pezlarovu a Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Bohuslavu Kocmanovu a rodiče
Ohlášky
 • Příští neděli je sbírka na opravu fary
 • Děkuji farníkum z Ivaně za pomoc při opravě fasády fary
 • Děkuji za pomoc s výzdobu a úklidem kostelů

31. neděle v mezidobí

3 Lis

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. listopad 2013
31. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let společného života
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Dofkovu a Macháčkovu
Středa
6. listopad 2013
18:00
Vranovice
Na poděkování za dar života a za další požehnání
Čtvrtek
7. listopad 2013
18:00
Ivaň
Za dar života a šťastný průběh operace
Pátek
8. listopad 2013
8:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Neděle
10. listopad 2013
32. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Karla a Annu Rybeckých
9:30
Vranovice
Za dar zdraví a Boží požehnání
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Karla Mülerovy rodiče Hankovy a rodiče Mülerovy
Neděle
17. listopad 2013
33. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30
Vranovice
Za sbormistra a učitele Antonína Šmardy st. a ml. , a jejich žáky
11:00
Pouzdřany
Za Mikuláše Kmína a sestru
Ohlášky
 • První svaté přijímáni bude se konat v termínech 4.5 2014 Vranovice,11.5 2014 Ivaň
 • Poděkování patří všem kteří se podíleli na pomoci při brigádě na faře a na zahradě
 • Po nedělní mši svaté 3. a 17.11. bude ministrantská schůzka (Vranovice).
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů