Svátek Svaté rodiny

28 Pro

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
29. prosinec 2013
Svátek Svaté rodiny
8:00
Ivaň
Na poděkování za šťastný návrat poutníků ze Svaté země
9:30
Vranovice
Za Jana Veselého, sestru a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za farníky a kněze
Úterý
31. prosinec 2013
Sedmý den v oktávu Narození Páně
15:00
Pouzdřany
Na úmysl dárce
16:00
Ivaň
Za Antonína Procházky a rodiče
17:30
Vranovice
Na úmysl dárce
Středa
1. leden 2013
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
10:00
Vranovice
Za Antonína a Drahomíra Jatelovy a dvoje rodiče
11:00
Ivaň
Na úmysl dárce
15:00
Pouzdřany
Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy
Čtvrtek
2. leden 2013
Památka sv. Basilia Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Pátek
3. leden 2013
17:00
Ivaň
Za Růženu a Václava Drahonských
Neděle
5. leden 2013
2. neděle po Narození Páně
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Za rodiče, sestry a syna
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Benefiční Vánoční koncert – neděle 12. 1. 2014 v 16:00 hodin v kostele ve Vranovicich.
 • Při bohoslužbách 31. 12. a 1. 1. se budou konat sbírky na potřeby kostela.
 • 1. ledna jsou změny v konání bohoslužeb.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů na Vánoce.
 • Všem farníkům, občanům a účastníkům bohoslužeb přeji do Nového roku hodně zdraví a Boží požehnání.

4. neděle adventní – foto

23 Pro

Také poslední adventní neděli jsme zahájili průvodem s lampičkami, tentokrát rozžatými od plamenu betlémského světla. Pan farář v kázání připoměl, to, že sv. Josef udělal velmi těžké a dobré rozhodnutí – „Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.“(Mt.1,24) Otec Grzegorz na tomto příkladu vysvětloval, že tato neděle má být něčím jako budík, který nás má probudit k tomu, abychom se dokázali správně rozhodnout pro to, co po nás Bůh chce. Odpolední vánoční ministrantská schůzka a náboženství proběhlo s kofolou, popcornem, lodičkami v lavoru a vánočním promítáním na vranovické hasičce.

Stavba betléma Vranovice

23 Pro

Ve Vranovickém kostele byla sobota před čtvrtou nedělí adventní ve znamení stavění betléma a rozmisťování vánočních stromků. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se nejen ve Vranovicích podílejí během celého roku na úpravách našich kostelů a jejich okolí. V souvislosti s letošní stavbou betléma chceme též poděkovat obci Vranovice a paní ředitelce ZŠ za věnovaní vyřazených školních lavic, které posloužily jako základ pro snížení podstavce betléma tak, aby ho mohly lépe vidět i malé děti. Rodině Holáskové pak chceme poděkovat za vánoční strom, který jsme bohužel museli o metr zkrátit, aby bylo vidět alespoň kazatelnu.

4. neděle adventní

21 Pro

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. prosinec 2013
4. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Helenu a Františka Bařinových, zetě a za duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Pondělí
23. prosinec 2013
8:00
Vranovice
Zádušní mše za Alžbětu Šťastnou
Úterý
24. prosinec 2013
Štědrý den
21:00
Pouzdřany
Za Annu a Matěje Trdlidovy a vnuka
22:00
Ivaň
Za Marii a Adolfa Karpíškovy a rodiče
0:00
Vranovice
Středa
25. prosinec 2013
Boží hod vánoční
8:00
Ivaň
Za rodiče Rousovy
9:30
Vranovice
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Krčmářovy, syna a rodinu Beranovu
Čtvrtek
26. prosinec 2013
sv. Štěpán
8:00
Ivaň
Za Františka Pavloně a vnuka
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00
Pouzdřany
Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu
Pátek
27. prosinec 2013
sv. Jan – svátek
17:00
Ivaň
Za ivaňské vinaře
Neděle
29. prosinec 2013
Svatá rodina – svátek
8:00
Ivaň
Na poděkování za šťastný návrat poutníků ze Svaté země
9:30
Vranovice
Za Jana Veselého, sestru a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za farníky a kněze
Ohlášky
 • Vánoční svatá zpověď:
  1. Pouzdřany neděle 22. 12. po mši
   Ivaň pondělí 23. 12. 17:00 – 17:45 hodin
   Vranovice pondělí 23. 12. 18:00 – 19:00 hodin
 • Při bohoslužbách na Štědrý den, 1. a 2. vánoční svátek se budou konat sbírky na potřeby kostela.
 • Příští neděli, 29. 12., bude mimořádná sbírka na opravu fary.
 • Zdobení vánočních stromků ve Vranovicích bude v pondělí od 9 hodin.
 • Vánoční ministrantská schůzka a náboženství proběhne dnes od 14 h na Varnovické hasičce
 • Skauti a ministranti budou roznášet betlémské světlo v termínech
  1. Vranovice, Ivaň pondělí 23.12. od 16:00
   Pouzdřany úterý 24.12. od 9:00, seznamy jsou v sakristii
  1. Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
  2. Při bohoslužbách na 2. vánoční svátek budu žehnat dětem.
  3. Při bohoslužbách v neděli 29. 12. se bude konat žehnání vína.
  4. Všem farníkům, občanům a účastníkům bohoslužeb přeji požehnané vánoční svátky.

3. neděle adventní

13 Pro

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
15. prosinec 2013
3. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Františka Gottwalda, Ludmilu Bučkovu a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Říčkovu a Lazarovou
11:00
Pouzdřany
Za Stěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče
Středa
18. prosinec 2013
17:00
Ivaň
Na poděkování P. B. za přijatá dobrodiní s prosbou za další ochranu
18:00
Vranovice
Za Josefa Bařinu, vnučku, dvoje rodiče a za duše v očistci
Čtvrtek
19. prosinec 2013
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Pátek
20. prosinec 2013
8:00
Vranovice
Za Ignáce Prygla, dvoje rodiče a zetě
Sobota
21. prosinec 2013
17:00
Ivaň
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
Neděle
22. prosinec 2013
4. neděle adventní
8:00
Ivaň
Za Helenu a Františka Bařinovy, zetě a za duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Vánoční zpověď:
  1. Pouzdřany neděle 22. 12. po mši
   Ivaň pondělí 23. 12. 17:00 – 17:45 hodin
   Vranovice pondělí 23. 12. 18:00 – 19:00 hodin
 • Prosím děti, ať si připraví lucerny, lampičky a lampiony. Zvu vás každou adventní neděli do průvodu.
 • Děkuji za pomoc s výzdobou a úklidem kostelů.
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • V sobotu 21. 12. bude ve Vranovicích brigáda na stavbu betlému a přípravu stromků. Začátek v 8:00 hodin. V pondělí 23.12. bude zdobení stromků v kostele.
 • Ministrantská schůzka bude mimořádně příští neděli na hasičce. Sraz v 14:00 před farou.