7. neděle v mezidobí

22 Úno

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. února
7. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiny Čudanovou a Zmrzlíkovou
Úterý
25. února
14:30
Vranovice
Pohřební mše
Středa
26. února
14:30
Pouzdřany
Pohřební mše
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
Čtvrtek
27. února
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce (M)
Pátek
28. února
8:00
Vranovice
Na úmysl dárce (p)
Sobota
1. března
17:00
Ivaň
Za Květoslavu Mackovu a syna
Neděle
2. března
8. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
Ohlášky
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Dnes je sbírka na Haléř svatého Petra.
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.

6. neděle v mezidobí

16 Úno

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. února
6. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa
Úterý
20. února
8:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Středa
19. února
17:00
Ivaň
Za Jana Valáška, manželku a dvoje rodiče
Čtvrtek
20. února
17:00
Vranovice
Za rodinu Smejkalovu a Šámalíkovu
Sobota
22. února
svátek Stolce svatého Petra
17:00
Ivaň
Za Žofii Čermákovu, manžela a celou zemřelou rodinu
Neděle
23. února
7. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Aleše Holánka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čudanovu a Zmrzlíkovu
Ohlášky
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Příští neděli se uskuteční sbírka Haléř svatého Petra.
 • Nejmenovaný dárce věnoval na opravu kostela v Pouzdřanech 1000 Kč.
 • Upozorňuji na změny v konání bohoslužeb.
 • Příští neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka.

5. neděle v mezidobí

9 Úno

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. února
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Za rodiče, bratra a celou zemřelou rodinu a Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čilíkovu, Volfovu a Klimešovu
Pondělí
10. února
Světový den nemocných
8:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Středa
12. února
17:00
Ivaň
Za Augustina Otáhala, rodiče a bratry
Čtvrtek
13. února
17:00
Vranovice
Za manžela a dvoje rodiče
Sobota
15. února
17:00
Ivaň
Za těžce nemocnou osobu
Neděle
16. února
6. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Svatavu Lízalovu a dvoje rodiče
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Kuželovu, Samsonovu a Lounkovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy, dva syny a vnuka Josefa
Ohlášky
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Dnes budu udělovat při bohoslužbách svatoblažejské požehnání.
 • Po mši svaté bude ministrantská schůzka.

Zahájení přípravy k 1. sv. přijímání Vranovice

2 Úno

V neděli 2.února na svátek Uvedení Páně do chrámu byli vranovické farnosti představeni děti, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání. Ve fotogalerii jsou také fotky z přípravy rodičů a dětí a z činnosti ministrantů v měsíci lednu.