4. neděle postní

30 Bře

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
30. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za rodinu Rechovou a syna Františka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera a zemřelé z rodiny
Úterý
22. ledna 2013
1. dubna
18:00
Ivaň
Za Johanku
Středa
2. dubna
17:00
Vranovice
Na úmysl dárce
Čtvrtek
3. dubna
Sv. František Saleský
18:00
Vranovice
Za manžela, vnučku, bratra a rodiče
Pátek
25. ledna 2013
4. dubna
18:00
Vranovice
Za Věru Vybíralovu a rodiče
Sobota
5. dubna
3. neděle v mezidobí
18:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče, rodiče a bratra
Neděle
6. dubna
5. neděle postníNa poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za dvoje rodiče, syna Petra, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravy kostelů.
 • Dnes ve 14:00 bude pobožnost křížové cesty.
 • Děkuji za úklid kostela.
 • V sobotu 12. dubna se v Brně na Petrově od 8:30 koná pravidelné Setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem. Kdo má zájem jet ve skupince z našich farností, ať se ohlásí u Jirky Klimeše. Odjezd bude vlakem z Vranovic v 7:17. Bližší informace na internetu na adrese http://brno.signaly.cz/?p=2000. Zde se také můžete přihlásit do skupinek, ve kterých se budou probírat zajímavá témata.

3. neděle postní

22 Bře

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
23. března
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za zemřelé rodiče, prarodiče a živou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Úterý
25. března
Slavnost Zvěstování Páně
17:00
Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za Rudolfa Skoupého a duše v očistci
Středa
26. března
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
27. března
18:00
Vranovice
Za Annu Celnarovou a Ondřeje Celnara
Sobota
28. března
18:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
Neděle
29. března
4. neděle postní
8:00
Ivaň
Za rodinu Rechovou a syna Františka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbegera a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes v 14:00 bude pobožnost křížové cesty. V Ivani bude v 15:00.
 • Děkuji za úklid kostela.
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.

2. neděle postní

15 Bře

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
16. března
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Žofii Valáškovu, manžela a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Jenovefu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Středa
19. března
Slavnost sv. Josefa
17:00
Ivaň
Za Josefa Klementa a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za snachu, dvoje rodiče a na poděkování za dar zdraví
Čtvrtek
20. března
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
21. března
18:00
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci
Sobota
22. března
18:00
Ivaň
Za Anastázii a Jana Kvapilovy
Neděle
23. března
3. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Jana Šlancara
9:30
Vranovice
Za zemřelé rodiče, prarodiče a živou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji všem, kteří se zúčastnili brigády na farní zahradě.
 • Dnes v 14:00 bude pobožnost křížové cesty.
 • V kostele, vzadu na stolku jsou informace, jak podpořit opravu kostela v Tvarožné.
 • Děkuji za úklid kostela.

1. neděle postní

8 Bře

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
9. března
1. neděle postní
8:00
Ivaň
Za šťastný návrat s prosbou o Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela, dceru a syna
11:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana a Karola Kristiana
Úterý
11. března
17:00
Ivaň
Za Václava Příhodu a dvoje rodiče
18:00
Vranovice
Zádušní mše za Jana Hranického
Středa
12. března
Pozor změna casu bohoslužby!
17:00
Vranovice
Za děti, které se připravují k 1. sv. přijímání
Čtvrtek
13. března
18:00
Vranovice
Za Františka Diviše, manželku, dceru, syna a dvoje rodiče
Pátek
14. března
18:00
Vranovice
Za politické vězně pronásledované v 50. letech min. století
Sobota
15. března
18:00
Ivaň
Za Libora Gracla
Neděle
16. března
2. neděle postní
8:00
Ivaň
Za Žofii Valáškovu, manžela a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Jenovefu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Po mši sv. bude ministrantská schůzka.
 • Křížová cesta ve Vranovicích bude dnes v 14:00 hodin.
 • Příští sobotu bude od 8:30 hodin brigáda na farní zahradě.
 • Dnes se bude konat při mši sv. v Ivani obřad uvedení dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímáni.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

8. neděle v mezidobí

1 Bře

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
2. března
8. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za maminku a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Jan Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Dulínkovy a čtyři syny
Úterý
4. března
17:00
Vranovice
Za zemřelou Boleslawu Zych
Středa
5. března
Popeleční středa
16:00
Pouzdřany
Za rodiče Macháčkovy, dcery a syna
17:00
Ivaň
Za Oldřicha Valáška
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Čtvrtek
6. března
17:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu za vyslyšení prosby a další ochranu
Pátek
7. března
17:00
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Vitáskovu a Dofkovu
Sobota
8. března
17:00
Ivaň
Na úmysl dárce
Neděle
9. března
1. neděle postní
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela, dceru a syna
11:00
Pouzdřany
Za Jana Tišťana a Karola Kristiana
Ohlášky
 • 5. března je Popeleční středa. Je to začátek postní doby, den přísného postu. Při bohoslužbách budu udělovat popelec a bude se také konat sbírka Postní almužna, která je věnována na charitní účely.
 • Příležitost ke svaté zpovědi:
  • Vranovice úterý 16:30 – 17:00
   Pouzdřany středa 15:30 – 16:00
   Ivaň sobota 16:30 – 17:00
 • Příští neděli v kostele v Ivani se bude konat při mši sv. obřad uvedení dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka.