První svaté přijímání

27 Dub

Na druhou neděli velikonoční přijalo poprvé sedm dětí z vranovické farnosti svaté přijímání. Na tuto slavnost se děti se svými rodiči připravovaly celou dobu postní. Vyvrcholením příprav byla sobotní svátost smíření a nedělní slavnostní mše svatá.

2. neděle velikonoční

27 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
27. dubna
2. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Středa
30. dubna
18:00
Vranovice
Za rodinu Duchoňovu a Divišovu
Čtvrtek
1. května
Dělník sv. Josef
17:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
18:00
Vranovice
Za rodinu Škňouřilovu
Pátek
2. května
18:00
Vranovice
Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky
Sobota
3. května
Svátek sv. Filipa a Jakuba
18:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
Neděle
4. května
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu a rodiče Novotných
9:30
Vranovice
Za zemřelého Antonína Langa a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího, za rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes ve farnosti Vranovice přijme sedm dětí 1. sv. přijímání. Přejeme jim a jejich rodičům krásné prožití tohoto svátku.
 • Dnes také s celou církví děkujeme Bohu za dar svatořečení dvou papežů Jan XXIII. a Jan Pavla II.
 • Příští neděli bude po mši sv. ministrantská schůzka.
 • Srdečně zveme děti z naší farnosti na Jeden den na Petrově, který se koná ve čtvrtek 29. května 2014. Jedná se o poznávací a zábavný den pro děti od 1. do 9. třídy na brněnském biskupství. Vzadu v kostele jsou přihlášky, které odevzdejte do 28. dubna manželům Kukletovým. Pokud Vaše děti pojedou, je třeba je v tento den omluvit z výuky ve škole. Podrobné informace najdete také na farních webových stránkách zde.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

19 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
20. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
15:00
Vranovice – Dům pro seniory
Pondělí
21. dubna
Pondělí velikonoční
8:00
Ivaň
Za rodiče Hafnerovy a živou rodinu
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Pišťkovy a zemřelé z rodiny
Středa
23. dubna
18:00
Vranovice
Za Markétu a Drahomíra Dofkovy a jejich děti
Čtvrtek
24. dubna
17:00
Ivaň
Za Jakuba a Marii Klouparovy
18:00
Vranovice
Za Jana Klimeše, rodiče a rodinu Liškovu
Pátek
25. dubna
18:00
Vranovice
Za Skauty
Sobota
26. dubna
17:00
Ivaň
Za Josefku a Jana Hromkovy a rodiče
18:00
Vranovice
Za dar zdraví a šťastný průběh operace
Neděle
27. dubna
Svátek Božího milosrdenství
8:00
Ivaň
Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů na Velikonoce.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav Svatého týdne.
 • Děkuji za výpomoc na farní zahradě.
 • V sobotu 26. 4. v 15:00 bude ve Vranovicích 1. sv. zpověď dětí.
 • Příští neděli se ve Vranovicích bude konat konat 1. sv. přijímání. Pamatujeme na děti a
  jejich rodiče v modlitbách.
 • Srdečně zveme děti z naší farnosti na Jeden den na Petrově, který se koná ve čtvrtek 29. května 2014. Jedná se o poznávací a zábavný den pro děti od 1. do 9. třídy na brněnském biskupství. Vzadu v kostele jsou přihlášky, které odevzdejte do 28. dubna manželům Kukletovým. Pokud Vaše děti pojedou, je třeba je v tento den omluvit z výuky ve škole. Podrobné informace najdete také na farních webových stránkách zde.

Květná neděle

13 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgicky
Úmysl bohoslužby
Neděle
13. dubna
Květná neděle
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Za Antonína a Marii Řádkovy
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Alojze Třískovy a dvoje rodiče
Úterý
15. dubna
18:30
Vranovice
Za Věru Vybíralovu a rodiče
Středa
16. dubna
středa Svatého týdne
8:00
Vranovice
Za Jaroslava Ircinga, manželku, vnuka a dvoje rodiče
Čtvrtek
17. dubna
Zelený čtvrtek
16:00
Pouzdřany
Za kněze, kteří působili ve farnosti
17:00
Ivaň
Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
18:30
Vranovice
Za nová knežská a řeholní povolání
Pátek
18. dubna
Velký pátek
16:00
Pouzdřany
17:00
Ivaň
18:30
Vranovice
Sobota
19. dubna
Bílá sobota
19:00
Vranovice
Za farníky
Neděle
20. dubna
Boží Hod velikonoční
8:00
Ivaň
Na úmysl dárce
9:30
Vranovice
Na poděkování Panu Bohu s prosbou o Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
15:00
Vranovice – Dům pro seniory
Ohlášky
 • Dnes ve 14 hodin bude pobožnost křížové cesty.
 • Budeme prožívat obřady Svatého týdne. Zvu vás k účasti. Zelený čtvrtek a Velký pátek ve všech farnostech, Bílá sobota jen ve Vranovicích.
 • Na Bílou sobotu, velikonoční neděli a pondělí se budou konat sbírky na potřeby kostela.
 • Svatá zpověď:
  1. Vranoviceúterý 17:00 – 18:30
   Ivaňstředa 17:00 – 18:30
   Pouzdřanydnes po mši sv.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Děkuji za výpomoc na farní zahradě.
 • Srdečně zveme děti z naší farnosti na Jeden den na Petrově, který se koná ve čtvrtek 29. května 2014. Jedná se o poznávací a zábavný den pro děti od 1. do 9. třídy na brněnském biskupství. Vzadu v kostele jsou přihlášky, které odevzdejte do 28. dubna manželům Kukletovým. Pokud Vaše děti pojedou, je třeba je v tento den omluvit z výuky ve škole. Podrobné informace najdete také na farních webových stránkách zde.