Boží Tělo v Ivani

29 Čvn

Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) jsme oslavili ve farnosti Ivaň v neděli 22. června 2014. V 8:00 hodin byla bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje v Ivani s eucharistickým průvodem po obci. Průvod doprovázela dechová hudba Kateřinka.

Slavnost sv. Petra a Pavla

29 Čvn

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
29. června
Sv. Petr a Pavel
8:00
Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30
Vranovice
Za rodinu Střelcovu a Dvořáčkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny
Úterý
1. července
17:00
Ivaň
Za Žofii a Aloise Karabcovy
Čtvrtek
3. července
18:30
Pouzdřany
Na úmysl dárce
Pátek
4. července
8:00
Pouzdřany
Sobota
5. července
Sv. Cyril a Metoděj
17:30
Ivaň
Za Cyrila a Marii Binderovy a vnuka
18:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Neděle
6. července
14. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za živou a mrtvou rodinu Karlovičovu, Duroňovu, Pezlarovu a Dofkovu
11:00
Pouzdřany
Za Ivana Havlíka a zemřelé z rodiny
15:00
Dům pro seniory Vranovice
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy na Boží Tělo.
 • Pokračuje nátěr lavic. Zvu, v pondělí v 17:00, k pomoci a proto ve Vranovicích nebudou v týdnu mše.
 • Je konec školního roku. Dětem přeji, ať si užijí prázdnin a zároveň děkuji manželům Kukletovým a panu Rohrerovi za výuku náboženství.

Boží Tělo a koncert

22 Čvn

Slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo) jsme oslavili v našich farnostech letos v neděli 22. června 2014. V 8:00 hodin byla bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje v Ivani s eucharistickým průvodem po obci. V 10:00 následovala bohoslužba s eucharistickým průvodem po obci Vranovice z kostela Navštívení Panny Marie. V sobotu 21. června se slavila mše od 18:30 v Pouzdřanech v kostele sv. Mikuláše a sv. Václava . Liturgii ve Vranovicích doprovázela dechová hudba Kateřinka. Od 15 hodin pak zahrála Mládežnická dechová hudba MUTĚŇANÉ-ČEJKOVJANÉ a dechová hudba Kateřinka ve Vranovicích před kostelem všem kdo si je chtěli poslechnout. Děkujeme obecnímu úřadu Vranovice za zajištění plakátu a spolupráci při organizaci na koncertu.

Slavnost Těla a Krve Páně

22 Čvn

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. června
Slavnost Těla a Krve Páně
8:00
Ivaň
Za Jana Valáška, manželku a zetě
10:00
Vranovice
Za Františka Brlíka a rodiče
Úterý
24. června
Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
18:30
Ivaň
Za Marii a Aloise Pavlíkovy a dcery
Pátek
27. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:30
Pouzdřany
Sobota
28. června
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
18:30
Ivaň
Na poděkování a další Boží ochranu
Neděle
29. června
13. Neděle v mezidobí – Slavnost sv. Petra a Pavla
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Za rodinu Střelcovu a Dvořáčkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela.
 • Dnes je Boži Tělo – mše svaté jsou spojené s eucharistickým průvodem obcí.
 • Děkuji všem kteří se zapojili do přípravy dětského taboráku v Ivani
 • Děkuji všem starším dětem, které se zapojily do včerejší brigády na faře.
 • Dnes je sbírka na bohoslovce.
 • V pondělí v 17:00 začneme nátěr lavic a proto ve Vranovicich nebudou mše svaté v tydnu.
 • Dovolte mi, abych Vás pozval na koncert Mládežnické dechové hudby MUTĚŇANÉ-ČEJKOVJANÉ, která dnes zahraje od 15 hodin ve Vranovicích před kostelem.

Zakončení školního roku

16 Čvn

V neděli 15. června odpoledne se děti s rodiči a panem farářem vypravily druhý cyklovýlet do Ivaně na zakončení školního roku. Táborák, fotbal i hry dopadly dobře a také počasí nám přálo. Přejeme všem dětem hodně radosti z vysvědčení a příjemné prožití prázdnin. A když nebudete ve všední den o prázdninách mít co dělat, zkuste si zajít na mši. Kromě toho, že se na mši něco dozvíte a můžete se tu setkat s Pánem, bývá v kostele o trochu chladněji než venku.