4. neděle v mezidobí

31 Led

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
1. února
4. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kalaška
Pondělí
2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
9:00
Pouzdřany
Středa
4. února
17:00
Ivaň
Za Marii a Jana Kafkovy
Čtvrtek
5. února
sv. Agáta
9:00
Ivaň
Kněžská rekolekce
17:00
Vranovice
S prosbou o uzdravení a Boží ochranu
Pátek
6. února
sv. Pavel Miki a druhové
17:00
Vranovice
Za kamarády z dechové hudby Mistříňanky
Sobota
7. února
17:00
Ivaň
Za Annu Pazderskou a manžela
Neděle
8. února
5. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Alenu Havlíkovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za syna Petra, manžela, dvoje rodiče, bratra a švagra
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Čilíkovu, Volfovu a Klimešovu
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Děkuji za pomoc při opravě zvonů ve Vranovicích.
 • Dnes při bohoslužbách se zúčastníme obřadu žehnání svíček, který patři zítřejšímu svátku Uvedení Páně do chrámu.
 • Příští neděli při bohoslužbách vám budu udělovat svatoblažejské požehnání.
 • Náboženství ve Vranovicích pro 4. a 5. třídu tento čtvrtek (5. 2.) nebude, a termín výuky náboženství pro 4. a 5. třídu na 2. pololetí se přesune ve čtvrtek z 15:15 na 15:45 – 16:30.
 • Děkuji za pomoc při úklidu betléma ve Vranovicích

3. neděle v mezidobí

25 Led

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
25. ledna
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefa Klementa, sourozence a švagrovou
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy
15:00
Vranovice
Dům pro seniory
Úterý
27. ledna
14:00
Vranovice
pohřební mše
Středa
28. ledna
17:00
Ivaň
Za Marii Drápalovu, manžela a duše v očistci
18:00
Vranovice
Za Antonína Klimeše, manželku a dceru
Čtvrtek
29. ledna
17:00
Vranovice
Za P. Jana Kmonička a Miloslavu Mudrovu
Sobota
31. ledna
17:00
Ivaň
Za Anežku a Františka Klementovy
Neděle
1. února
4. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a syna
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kalaška
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Poděkování za pomoc při opravě okna na kostele v Ivani obci Ivaň a dobrovolníkům.
 • V sobotu 31. ledna ve 14 hodin bude ve Vranovicích brigáda na úklid betléma. Prosíme dobrovolníky aby přišli.

2. neděle v mezidobí

18 Led

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
18. ledna
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jiřího Valáška a další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Úterý
20. ledna
sv. Fabián a Šebestián
17:00
Ivaň
Za Zdeňku Láskovu a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
22. ledna
17:00
Vranovice
Za Drahomíra a jeho rodinu
Pátek
23. ledna
17:00
Ivaň
Za Františka Pavloně a rodiče
Sobota
24. ledna
sv. František Saleský
14:00
Vranovice
pohřeb
Neděle
25. ledna
3. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Josefa Klementa, sourozence a švagrovou
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Šimákovy a Kondlerovy
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

Svátek Křtu Páně

11 Led

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
11. ledna
Svátek Křtu Páně
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Samsonovu, Kuželovu a Lounkovu a duše v očistci
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z  rodiny
Sobota
17. ledna
14:00
Vranovice
pohřeb p. Rudolf Šťastný
17:00
Ivaň
Za rodiče Holánkovy
Neděle
18. ledna
2. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jiřího Valáška
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje, dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Tuto neděli 11. 1. 2015 v 15:00 bude ve vranovickém kostele divadlo – Jesus Star Supermlád. Podrobnosti jsou na plakátu.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Děkuji všem kteří pomohli v organizaci koncertu ve vranovickém kostele.

2. neděle po Narození Páně

4 Led

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
4. ledna
2.neděle po Narození Páně – Slavnost Zjevení Páně
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Středa
7. ledna
17:00
Ivaň
Za Dagmar Valáškovu a duše v očistci
Čtvrtek
8. ledna
17:00
Vranovice
Za zemřelé rodiče, příbuzné, známe a duše v očistci
Pátek
9. ledna
17:00
Vranovice
Sobota
10. ledna
17:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
Neděle
11. ledna
Svátek Křtu Páně
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
11:00
Pouzdřany
Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnešní neděli oslavíme liturgickou slavnost Zjevení Páně.
 • Dnes se bude konat v 15:00 v kostele ve Vranovicích Vánoční koncert. Účinkují dětský
  sbor Čejkovjané – Mutěňané a sbor ZŠ Vranovice. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.Plakát je na této stránce
 • V neděli 11. 1. 2015 v 15:00 bude ve vranovickém kostele divadlo – Jesus Star Supermlád. Podrobnosti jsou na plakátu.
 • V sobotu 10. 1. od 7:30 bude ve Vranovicích tříkrálová sbírka.