4. neděle velikonoční

26 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
26. duben
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Marii a Jakuba Klouparovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
15:00
Vranovice
Dům seniorů
Úterý
28. duben
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou za další Boží ochranu
Středa
29. duben
18:00
Pouzdřany
Čtvrtek
30. duben
18:00
Vranovice
Za manžela, vnučku Verušku, bratra Františka a oboje rodiče
Pátek
1. května
Dělník sv. Josef
18:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu, za celou rodinu Toncrovu a zemřelého Richarda Toncra
Sobota
2. května
9:00
Vranovice
Májová krojovaná mše
Neděle
3. května
5. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za Josefa Šťastného a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího, za rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Dnes je 4. velikonoční neděle.
 • Příští neděli je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Svatá zpověď a výstav Nejsvětější Svátosti
  1. Ivaň pátek 17:30 – 18:00
   Pouzdřany středa 17:30 – 18:00
   Vranovice čtvrtek 17:30 – 18:00

  Po mši svaté bude ministrantská schůzka.

3. neděle velikonoční

18 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
19. dubna
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Vlastu a Antonína Celnarovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Úterý
21. duben
15:00
Vranovice
Pohřeb
18:00
Ivaň
Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci
Středa
22. duben
18:00
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Čtvrtek
23. duben
Svátek sv. Vojtěcha
18:00
Vranovice
Za živou rodinu Vitáskovu, Dofkovu
Pátek
24. duben
17:00
Ivaň
Za Josefku a Jana Hromkovy a rodiče
18:00
Vranovice
Za Skauty
Neděle
26. duben
4. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Marii a Jakuba Klouparovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Kozla, syna Jiřího a Karla Dunaje
Ohlášky
 • Dnes je 3. velikonoční neděle.
 • Ve čtvrtek 23.4. není ve Vranovicích náboženství pro 4. a 5. třídu
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • V neděli 26.4. bude po mši svaté ministrantská schůzka

2. neděle velikonoční

12 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
12. dubna
2. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Za rodinu Helikarovu a Žákovu
Neděle
19. dubna
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Vlastu a Antonína Celnarovy
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ocharnu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Kocmanovy a rodiče
Ohlášky
 • Dnes je 2. velikonoční neděle.
 • V Pouzdřanech dnes není mše svatá
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Po mši svaté je ministrantská schůzka

Fotografie z Velikonoc

4 Dub

Události, které si připomínáme ve Svatém týdnu jsou nejdůležitější svátky pro nás – křesťany. Mají být pro nás světlem pro zbytek roku. Pokud se chcete za těmito prvními dny ohlédnout, máte příležitost se podívat na fotografie.

bs2

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 2015

4 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
6. dubna
Velikonoční neděle
8:00
Ivaň
Za Karla a Marii Celnarovy a celou rodinu
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy, syna a zemřelé z rodiny
Pondělí
7. dubna
Velikonoční pondělí
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Marii a Jana Šťastného a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Pišťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny
15:00
Dum Seniorů
Za farníky
Středa
8. dubna
Velikonoční oktáv
18:00
Vranovice
Za rodinu Ircingovu a Divišovu
Čtvrtek
9. dubna
Velikonoční oktáv
18:30
Vranovice
Za rodiče, dceru Ivanu, sestru Marii a švagra
Pátek
10. dubna
Velikonoční oktáv
18:30
Vranovice
Za Jana Klimeše, rodiče a rodinu Liškovu
Sobota
11. dubna
Velikonoční oktáv
17:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče a rodiče
18:00
Pouzdřany
Za Marii a Alojze Třískovy a dvoje rodiče (nedělní platnost)
Neděle
12. dubna
2. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za Jaroslava Brabce a manželku
9:30
Vranovice
Za rodinu Helikarovu a Žákovu
Ohlášky
 • Dnes je Boží hod velikonoční. Všem farníkům přeji požehnané velikonoční svátky.
 • Děkuji všem, kteří se zapojili na přípravu obřadů Svatého týdne.
 • Děkuji za výzdobu a úklid kostelů.
 • Příští neděli v Pouzdřanech není mše svatá. Ta se bude sloužit v sobotu s nedělní platností v 18:00