26. neděle v mezidobí

26 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
27. září
26. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
9:30
Vranovice
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
15:00
Vranovice
Domov důchodců
Pondělí
28. září
Slavnost sv. Václava
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
17:30
Ivaň
Za Václava Příhodu a syna
18:30
Vranovice
Za Václava Procházku, rodiče a bratra
Sobota
3. října
18:30
Vranovice
Za rodinu Procházkovu a Skoupou
Neděle
4. října
27. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Miloše Bindera
9:30
Vranovice
Za Josefa Šťastného a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Karla Dunaje dvoje rodiče a Jana Pezlara
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela
 • Začaly první přípravné práce na výmalbu vranovického kostela, to znamená že je zaprášený kostel. Prosím o pochopeni a zároveň zvu dobrovolníky na sobotní úklid kostela ve větším počtu. Z tohoto důvodu je také omezen počet bohoslužeb ve všední dny.
 • Dnes je mimořádná sbírka na potřeby kostela
 • Svatá zpověď
  1. Ivaň pondělí 17:00-17:30
   Vranovice sobota 18:00-18:30
   Pouzdřany příští neděli po mši
 • Zveme Vás na autobusový zájezd do Horních Dubňan na zádušní mši za otce Josefa Malíka a žehnání jeho náhrobku v sobotu 3.10. Autobus pojede v 12:00 od kostela v Pouzdřanech, bude pokračovat přes Vranovice (odjezd 12:15) a Ivaň (odjezd ve 12:30). Za farníky z obce Horní Dubňany zve P. Pavel Krč. Jako poděkování za naši pomoc při budování náhrobku otce Malíka uhradí farnost Horní dubňany jízdné za autobus. Přihlásit se je možno zapsáním na seznam na stolku vzadu v kostelích do 29.9.

25. neděle v mezidobí

20 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
20. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Sobota 26. září
18:30
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Neděle
27. září
26. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
9:30
Vranovice
Poděkování za přijatá dobrodini s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Jiřího France a rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela
 • Děkuji všem kteří připravili bohoslužby při kterých se děkovalo za úrodu
 • Děkuji všem kteří se zúčastnili na brigádě v kostele ve Vranovicich
 • Začaly první přípravné práce na vymalbu Vranovického kostela, to znamená zaprášený kostel, prosím o pochopeni a zároveň zvu dobrovolníky na sobotní úklid kostela ve větším počtu
 • Příští neděli mimořádná sbírka na potřeby kostela
 • Termíny výuky náboženství jsou na plakátu.
 • Zveme Vás na autobusový zájezd do Horních Dubňan na zádušní mši za otce Josefa Malíka a žehnání jeho náhrobku v sobotu 3.10. Autobus pojede v 12:00 od kostela v Pouzdřanech, bude pokračovat přes Vranovice (odjezd 12:15) a Ivaň (odjezd ve 12:30). Za farníky z obce Horní Dubňany zve P. Pavel Krč. Jako poděkování za naši pomoc při budování náhrobku otce Malíka uhradí farnost Horní dubňany jízdné za autobus. Přihlásit se je možno zapsáním na seznam na stolku vzadu v kostelích do 29.9.

24. neděle v mezidobí

13 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
13. září
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za rodinu Rechovu a syna
9:30
Vranovice
Za Marii Goliášovu a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
pondělí
14. září
Svátek Povýšení svatého kříže
18:30
Ivaň
Za Ladislava Kvapila
úterý
15. září
16:00
Vranovice
pohřeb
18:30
Ivaň
Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy
pátek
18. září
15:00
Vranovice
pohřeb
Neděle
20. září
25. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu
11:00
Pouzdřany
Za Václava Langa a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Dens při všech bohoslužbách chceme poděkovat Pánu Bohu za úrodu.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

23. neděle v mezidobí

6 Zář

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
6. září
23. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Na úmysl dárce
11:00
Pouzdřany
Za Tomáše a Ludmilu Šmigurovy a zemřelé z rodiny
úterý
8. září
Svátek Narození Panny Marie
18:30
Ivaň
Za Marii Kociánovou a dvoje rodiče
středa
9. září
18:30
Ivaň
Za Annu a Karla Rybeckých
Čtvrtek
10. září
18:30
Ivaň
Za Marii a Františka Mackovy a rodiče Čadovy
Pátek
11. září
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Sobota
12. září
11:00
Ivaň
Sňatek Šneptenberg – Bučková
Neděle
13. září
24. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za rodinu Rechovu a syna
9:30
Vranovice
Za Marii Goliášovu a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Švédovy, Gašparovy a vnuky Antonína a Radka
Ohlášky
 • Příští neděli chceme poděkovat Pánu Bohu za úrodu.
 • Upozorňuji na omezený počet bohoslužeb ve Vranovicích a to z důvodu výmalby kostela.
 • Svatá zpověď:
  1. Ivaň Čtvrtek 18:00 – 18:30
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.