Svátek Svaté rodiny

27 Pro

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
27. prosinec
Svátek svaté Rodiny
8:00
Ivaň
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu, za celou rodinu Helikarovu a Pražákovu
11:00
Pouzdřany
Za farníky a kněze
Úterý
29. prosinec
Za ivaňské vinaře
Ivaň
Středa
30. prosinec
17:00
Vranovice
Za zemřelého manžela Suchánka a dvoje zemřelé rodiče
Čtvrtek
31. prosinec
sv. Silvestra
14:00
Pouzdřany
Na úmysl dárce
15:00
Ivaň
16:30
Vranovice
Pátek
1. leden
Slavnost Matky Boží Panny Marie
10:00
Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela a živou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy
14:00
Ivaň
Neděle
3. leden
2. neděle po Narození Páně
8:00
Ivaň
9:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji všem, kteří se zapojili do příprav Vánoc, za úklid a výzdobu kostelů a za všechny
  přípravy na vánoční svátky.
 • Na Nový rok je sbírka na potřeby kostela a upozorňuji na změnu v konání bohoslužeb.

Štědrý den a půlnoční mše svatá

25 Pro

Na Štědrý den odpoledne si mohli účastníci štědrovečerního zpívání pod Vánočním stromem prohlédnout v kostele betlém a zapálit svíčku od Betlémského světla. Večer pak v nově vymalovaném a vyzdobeném kostele byla o půlnoci sloužena mše svatá. Kromě výzdoby kostela, která jistě přispěla k větším zážitkům všech účastníků vánočích obřadů, mohli návštěvníci obdivovat také pěkně restaurované malby světců na stropě kostela a zaposlouchat se do krásných vánočních písní. Hudební doprovod půlnoční bohoslužby opět výtečně připravila Schola Vranovice.


Advent 2015

20 Pro

Stejně jako loni jsme zahájili nový církevní rok průvodem dětí s lucerničkami. Netradičně se zahájení letošního adventu konalo na obecním úřadě kvůli malování kostela. Třetí a čtvrtou neděli adventní již byly mše slouženy v nově vymalovaném kostele. Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela a přípravou betlému. Srdečně Vás všechny zveme na půlnoční mši svatou 24.12. o půlnoci.

4. neděle adventní

20 Pro

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
20. prosince
4. adventní neděle
8:00
Ivaň
Za Marii Kuchyňkovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Středa
23. prosince
14:00
Vranovice
Dům seniorů
Čtvrtek
24. prosince
Štědrý den
21:00
Pouzdřany
Za Annu a Matěje Trdlíkovy a vnuka
22:00
Ivaň
Za farníky
0:00
Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Tománkovu, Pezlarovu a Dofkovu
Pátek
25. prosince
Slavnost Narození Páně
8:00
Ivaň
Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu
9:30
Vranovice
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Krčmářovy a rodinu Beranovu
Sobota
26. prosince
Svátek sv. Štěpána
8:00
Ivaň
Za Františka Pavloně a vnuka
9:30
Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
11:00
Pouzdřany
Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovou a Jiřinu Kozlovou
Neděle
27. prosince
Svátek svaté Rodiny
8:00
Ivaň
Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu, za celou rodinu Helikarovu a Pražákovu
11:00
Pouzdřany
Za farníky a kněze
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Svatá zpověď
  1. Pouzdřany pondělí 16:00 – 17:00
   Vranovice pondělí 17:00 – 18:30
   Ivaň úterý 17:00 – 18:30
 • Na Štědrý den, 1. a 2. vánoční svátek se budou konat sbírky na potřeby kostela.
 • Kdo bude mít zájem o donesení Betlémského světla, může se zapsat do přichystaného seznamu vzadu v kostele. Roznos světla proběhne v podvečerních až večerních hodinách ve středu 23. 12. 2015.
 • Brigáda na zdobení stromků bude ve středu 23.12. od 9 hodin

3. neděle adventní

12 Pro

Pořad bohoslužeb

Den
Datum
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
13. prosince
3. adventní neděle
8:00
Ivaň
Za otce Josefa Malíka
9:30
Vranovice
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
11:00
Pouzdřany
Za Štěpánku a Antonína Šuparicovy a dvoje rodiče
Pondělí
14. prosince
17:00
Vranovice
Za rodiče Celnarovy, Ondrouškovy a rodinu
18:00
Ivaň
Za Vincence a Helenu Langovy, syna a duše v očistci
Úterý
15. prosince
17:00
Vranovice
Za Jana Veselého, sestru a dvoje rodiče
Středa
16. prosince
17:00
Vranovice
Za rodiče Pouzovy a živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
17. prosince
17:00
Vranovice
Za Petra Procházky a rodinu Procházkovou
18:00
Ivaň
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
Pátek
18. prosince
17:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Neděle
20. prosince
4. adventní neděle
8:00
Ivaň
Za Marii Kuchyňkovu a rodiče
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za syna, manžela a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Dnes 13. 12. je mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • V sobotu 19. 12. bude ve Vranovicích od 9 hodin brigáda na chystání stromků a betléma.
 • Kdo bude mít zájem o donesení Betlémského světla, může se zapsat do přichystaného seznamu vzadu v kostele. Roznos světla proběhne v podvečerních až večerních hodinách ve středu 23. 12. 2015.