Slavnost Těla a Krve Páně

29 Kvě

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
29. května
Slavnost Těla a Krve Páně
8:00
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
10:00
Vranovice
Za Theodora Diviše, sestru a dvoje rodiče
Úterý
31. května
Svátek Navštívení Panny Marie
9:00
Pouzdřany
Čtvrtek
2. června
18:00
Vranovice
Za Jarmilu Němcovu, dvoje rodiče a sourozence
Pátek
3. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:00
Ivaň
Sobota
4. června
12:00
Ivaň
Svatba Josef Šrámek – Marie Gebauerová
Neděle
5. června
10. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jana a Anastazii Kvapilovy
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matyškovy
Ohlášky
 • Dnes se ve Vranovicích koná mimořádná sbírka na potřeby kostela.
 • Dnes je slavnost Těla a Krve Páně, kterou oslavíme eucharistickým průvodem a modlitbami u oltářů v obci.
 • Děkuji všem, kteří se minulou neděli zapojili do přípravy 1. svatého přijímání, obzvlášť chci poděkovat paní katechetce Kukletové, která celý rok připravovala děti v náboženství
 • Svatá zpověď
  • Pouzdřany úterý 8:30 – 9:00
   Vranovice čtvrtek 17:30-18:00
   Ivaň pátek 17:30-18:00
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.

První svaté přijímání 2016

24 Kvě

Předposlední květnovou neděli prozářilo Vranovický kostel a farnost kromě slunce také pět párů veselých dětských očí. To se pět dětí rozhodlo, že přijmou do svého srdce Pana Ježíše. Jménem všech farníků přeji Anetě, Emě, Ludmile i oběma Václavům, aby jim světlo, kterým je Ježíš, svítilo na cestě života i když na ni přijdou bouřky.

Slavnost Nejsvětější Trojice

23 Kvě

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
22. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a otce
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče
Úterý
24. května
18:00
Ivaň
Za Jana a Žofii Kvapilovy
Středa
25. května
18:00
Vranovice
Za maminku
Čtvrtek
26. května
18:00
Vranovice
Na poděkování za 45 let života a za dar povolání
Pátek
27. května
18:00
Vranovice
Za manžela a dvoje rodiče
Sobota
28. května
15:00
Ivaň
Svatba Jan Rušňák – Dorota Brygida Desławska
18:00
Pouzdřany
Neděle
29. května
Slavnost Těla a Krve Páně
8:00
Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
10:00
Vranovice
Za Theodora Diviše, sestru a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Dnes v kostele ve Vranovicích přistoupí 5 dětí k 1. svatému přijímání. Tyto děti a jejich rodiče chceme podpořit modlitbou.
 • Dnes se koná mimořádná sbírka na potřeby kostela ve Vranovicích.
 • Příští neděli 29.5. oslavíme SLavnost Těla a Krve Páně eucharistickým průvodem a modlitbami u oltářů v obci.
 • Příští neděli 29.5. v Pouzdřanech nebude mše svatá. Mše s nedělní platností se bude konat již v sobotu 28.5. v 18:00.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.

Slavnost Seslání Ducha Svatého

14 Kvě

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
15. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu
9:30
Vranovice
Za Rozálii Divišovu, manžela, děti a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za dva manžele a dvoje rodiče
Úterý
17. května
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Středa
18. května
18:00
Vranovice
Za manžela, dvoje rodiče a přízeň
Čtvrtek
19. května
18:00
Vranovice
Za syna, sestru a rodiče
Pátek
20. května
18:00
Vranovice
Za Alžbětu Mazuchovu
Sobota
21. května
15:00
Vranovice
Svatá zpověď pro děti, které půjdou k 1. svatému přijímání a jejich rodiče
18:00
Ivaň
Neděle
22. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00
Ivaň
Za Václava Petrána a otce
9:30
Vranovice
Za Františka Klimeše a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče rodiče
Ohlášky
 • Dnes se koná sbírka na charitu.
 • Příští neděli 22.5. se bude konat mimořádná sbírka na potřeby kostela
 • Příští neděli se bude konat první svaté přijímání dětí ve Vranovicích, bližší informace jsou na webových stránkách farnosti.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.

7. neděle velikonoční

8 Kvě

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
8. května
7. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Za rodiče Procházkovy a děti
9:30
Vranovice
Za manžela, syna Petra, dvoje rodiče a bratra
11:00
Pouzdřany
Za Marii a Josefa Furchovy a syna
Úterý
10. května
18:00
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Středa
11. května
18:00
Ivaň
Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
Čtvrtek
12. května
18:00
Vranovice
Za Jarmilu Němcovu, dvoje rodiče a sourozence
Pátek
13. května
18:00
Vranovice
Za Jana Rohrera, dvoje rodiče a sourozence
Sobota
14. května
Svátek sv. Matěje
18:00
Ivaň
Za Karla Gebauera
Neděle
15. května
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00
Ivaň
Za Andělu Toncrovu
9:30
Vranovice
Za Rozálii Divišovu, manžela, děti a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za dva manžele a dvoje rodiče
Ohlášky
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.
 • Příští neděli 15.5 bude se konat sbírka na charitu