12. neděle v mezidobí

18 Čvn

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
19. června
12. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hroskovy a syna
9:30
Vranovice
Za děti a jejich učitele poděkování za uplynulý školní rok
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Mülerovy, Navrátilovy a syna
Úterý
21. června
9:00
Pouzdřany
Čtvrtek
23. června
18:30
Vranovice
Za Františka Brlíka, dvoje rodiče a sourozence
Pátek
24. června
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
14:00
Vranovice
Dům důchodců
Sobota
25. června
18:30
Vranovice
Neděle
26. června
13. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Antonína a Marii Novotných a duše v očistci
9:30
Vranovice
Za Jiřinu Bednářovu a oboje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Děkuji farníkům z Ivaně za úklid kostela minulou sobotu.
 • V úterý 21.6. bude v Pouzdřanech adorační den
 • Příští neděli 26.6. bude mimořádná sbírka na potřeby kostela
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.

Farní táborák – zakončení schůzek

16 Čvn

Farní táborák byl letos ve znamení cestování po pěti kontinetech.
Jako děti v Africe jsme sbírali burské ořechy, Ameriku představovala hra na únosy bandity a hádání, koho že to banditi unesli, Asii kohoutí zápasy, Austrálii a oceánii lov perel v moři plném žraloků a Evropu výroba vzácného náhrdelníku z těstovin. Poté následovala mše svatá s rozdáváním vysvědčení a po ní táborák, další porce her s míčem (hra na prostředního, fotbal, ragby) a hra na papouška. Děti také dostaly drobné odměny za celoroční práci ve farnosti. Děkujeme panu faráři, že dal v plen farní zahradu, Oldovi Vybíralovi za hudbu a všem dětem i rodičům za hojnou účast

11. neděle v mezidobí

11 Čvn

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
12. června
11. neděle v mezidobí
9:30
Vranovice
Za Antonía Furcha, manželku a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny
Středa
15. června
18:30
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Čtvrtek
16. června
18:30
Vranovice
Pátek
17. června
18:30
Vranovice
Poděkování Pánu Bohu za ochranu a za dar zdraví
Sobota
18. června
18:30
Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
Neděle
19. června 12. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hroskovy a syna
9:30
Vranovice
Za děti a jejich učitele poděkování za uplynulý školní rok
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Mülerovy, Navrátilovy a syna
Ohlášky
 • Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravou Noci kostelů a scholám z Vranovic i Uherčic za pěkný koncert.
 • V sobotu 18. června v 17:00 bude v Ivani brigáda na úklid kostela po výmalbě.
 • Děkuji farníkům z Ivaně za úklid kostela minulou sobotu
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Zakončení školního roku a táborák bude v pátek 17.6.od 17 hodin ve Vranovicích na faře
 • V sobotu 25. června přijme z rukou otce biskupa svátost kněžství Marek Husák z našeho děkanátu. 3.7. bude mít primiční mši svatou v Mikulově. Podrobnosti jsou na webových stránkách mikulovské farnosti.
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.

10. neděle v mezidobí

5 Čvn

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
5. června
10. neděle v mezidobí
8:00
Ivaň
Za Jana a Anastazii Kvapilovy
9:30
Vranovice
Za zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00
Pouzdřany
Za rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matyškovy
Středa
8. června
18:30
Pouzdřany
Bohoslužba slova
Čtvrtek
9. června
18:30
Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň
Pátek
10. června
17:00
Vranovice
Noc kostelů
Sobota
11. června
18:30
Vranovice
Neděle
12. června
11. neděle v mezidobí
9:30
Vranovice
Za Antonía Furcha, manželku a celou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny
Ohlášky
 • Program noci kostelů naleznete zde
 • Děkuji všem, kteří se minulou neděli zapojili do přípravy svátku Božího Těla
 • V pondělí 6. června v Ivani začne výmalba kostela, který bude mimo provoz 14 dnů. Mše svaté ve všední dny budou zrušeny a příští neděli bude bohoslužba v 9:30 ve Vranovicích. V 9:00 pojede od kostela v Ivani autobus do Vranovic a po mši pojede zpět do Ivaně. Je to mimořádná situace, prosím Vás proto o pochopení.
 • Dnes bude v 17:00 hodin v Ivani brigáda – odneseme z kostela obrazy sochy a podobně.
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů.
 • Ve všední dny budou mše v 18:30 hod
 • Děti z náboženství mají možnost zúčastnit se pouti do Žďáru 12.6.. Porobnosti se dozví od katechetů.
 • Zakončení školního roku a táborák bude v pátek 17.6.od 17 hodin ve Vranovicích na faře
 • V sobotu 25. června přijme z rukou otce biskupa svátost kněžství Marek Husák z našeho děkanátu. 3.7. bude mít primiční mši svatou v Mikulově. Podrobnosti jsou na webových stránkách mikulovské farnosti.
 • Zájemci o svátost biřmování se mohou přihlásit v sakristii. Biřmování bychom provedli příšti rok a biřmovanci musí být starší 15 let.