31. neděle v mezidobí – ohlášky

30 Říj

Neděle 30. října  31. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Mackovy

9:30 Vranovice  Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou

11:00 Pouzdřany  Za farnost

14:30 Ivaň  dušičková pobožnost na hřbitově v Ivani

15:00 Vranovice  dušičková pobožnost na hřbitově ve Vranovicích


Úterý 1. listopadu Slavnost Všech svatých

16:00 Pouzdřany Za církev

17:00 Ivaň  Na dobrý úmysl

18:00 Vranovice  Za rodinu Skoupou a duše v očistci


Středa 2. listopadu Památka na všechny věrné zemřelé

16:00 Pouzdřany Za trpící a umírající

17:00 Ivaň  Za duše v očistci

18:00 Vranovice  Za zemřelé kněze a biskupy


Čtvrtek 3. listopadu

17:00 Vranovice  Za Annu Vybíralovu a na poděkování Pánu Bohu


Pátek 4. listopadu

17:00 Vranovice  Na úmysl dárce


Sobota 5. listopadu

16:30 Ivaň  Za Karla a Annu Rybeckých


Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Blaženu a Václava Zajícovy

9:30 Vranovice  Na úmysl dárce

11:00 Pouzdřany Za Marii a Karla Mülerovy a rodiče Haukovy a Mülerovy

15:00 Pouzdřany  dušičková pobožnost na hřbitově v Pouzdřanech


 • Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami je 30. října od 16:00 do 17:00 hodin ve Vranovicích v kostele

30. neděle v mezidobí –­ ohlášky

22 Říj

Neděle 23. října  30. neděle v mezidobí – Misijní neděle

8:00 Ivaň  Za Augustu a Leopolda Jedounkovy a živou a zemřelou rodinu

9:30 Vranovice  Za dvoje rodiče, bratra, manžela a syna Petra

11:00 Pouzdřany  Za rodiče Poláčkovy a dceru


Pondělí 24. října

17:30 Vranovice  Za misie

Úterý 25. října

17:30 Pouzdřany  Za naše politiky a státníky


Středa 26. října

17:30 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Pátek 28. října

17:30 Vranovice  Za zemřelou rodinu Kuželovu a Vítkovu


Sobota 29. října

17:30 Ivaň  Za spolubratry kněze


Neděle 30. října  – 31. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Mackovy

9:30 Vranovice  Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou

11:00 Pouzdřany  Za farnost


 • V neděli 30. října končí letní čas.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově bude:
  Ivaň neděle 30. října v 14:30
  Vranovice neděle 30. října v 15:00
  Pouzdřany neděle 6. listopadu v 15:00
 • Příležitost ke svátosti smíření před dušičkami:
  • Ivaň
  • sobota 29. října po mši sv. od 18:00
  • Vranovice
  • neděle 30. října od 16:00 do 17:00
  • Pouzdřany
  • neděle 30. října po mši sv.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.

29. neděle v mezidobí – ohlášky

15 Říj

Neděle 16. října – 29. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna

9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


Pondělí 17. října

17:30 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 18. října – Svátek sv. Lukáše

17:30 Pouzdřany Za Jana Kolesu


Středa 19. října

17:30 Ivaň Za zemřelé rodiče Trefilovy a živou rodinu


Čtvrtek 20. října

17:30 Vranovice Za farnost


Pátek 21. října

17:30 Vranovice Na poděkování za 70 let života


Sobota 22. října

13:30 Vranovice Babské hody – mše svatá


Neděle 23. října 30. neděle v mezidobí – Misijní neděle

8:00 Ivaň Za Augustu a Leopolda Jedounkovy a živou a zemřelou rodinu

9:30 Vranovice Za dvoje rodiče, bratra, manžela a syna Petra

11:00 Pouzdřany Za rodiče Poláčkovy a dceru


 • Výuka náboženství již začala.
 • Příští neděle bude misijní – sbírka bude na podporu misií.
 • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli 30. října v Ivani v 14:30 a ve Vranovicích v 15:00.
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.

28. neděle v mezidobí

8 Říj

Pořad bohoslužeb


Neděle 9. října 28. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Miloše Bindera

9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za farnost


 Pondělí 10. října

18:30 Vranovice Za oběti hurikánu


Úterý 11. října

18:30 Pouzdřany Za Antonína a Marii Fišerovy


Středa 12. října

17:30 Ivaň Na poděkování


Čtvrtek 13. října

18:30 Vranovice Za Josefa Šťastného a zemřelé duše v očistci


Pátek 14. října

14:00 mše v Domě pro seniory Vranovice

18:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží požehnání


Sobota 15. října

17:00 Ivaň …


Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna

9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


 

V neděli 9.10. jste srdečně zváni na koncert věnovaný paměti kněze Aloise Vrány. Začátek v 18 hodin v kostele ve Vranovicích. Vystoupí Anna Vránová a Bogdan Żywek. Program je na plakátku.

Výuka náboženství již začala.

Děkuji za úklid a výzdobu kostelů a přípravu liturgie.

otec Jaroslav Sojka

Zahájení výuky náboženství

7 Říj

V sobotu 24. září mší u kapličky na Ivaňské ulici a táborákem na farní zahradě začaly pravidelné schůzky dětí.
Děkujeme všem, kdo pomohli s přípravou i těm, kdo přišli.
Termíny výuky náboženství naleznete zde.