1. adventní neděle – ohlášky

26 Lis

Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za rodiče Petránovy

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


 

Pondělí 28. listopadu

14:30 Ivaň  pohřeb paní Marie Růžičkové

17:00 Vranovice  Za rodiče bratra a sestru


 

Úterý 29. listopadu

16:30 Pouzdřany Za všechny ty, kteří žijí v nějaké závislosti


 

Středa 30. listopadu svátek sv. Ondřeje

16:00 Ivaň  Za zemřelého Václava Kociána a duše v očistci


 

Čtvrtek 1. prosince

17:00 Vranovice  Za všechny nevěřící a hledající


 

Pátek 2. prosince

17:00 Vranovice  Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


 

Sobota 3. prosince

16:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče


 

Neděle 4. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Za Jana Veselého a sestru a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Eduarda Navrátila syna a zemřelé z rodiny


 

 • V záskristii jsou k dostání kalendáře na rok 2017.
 • V sobotu 10. prosince jste zváni na odpolední adventní farní duchovní obnovu.

Slavnost Ježíše Krista Krále – ohlášky

19 Lis

Neděle 20. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za dceru Květoslavu Sokolovu


Úterý 22. listopadu

16:30 Pouzdřany – bohoslužba slova


Sobota 26. listopadu

16:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovy a děti


Neděle 27. listopadu 1. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za rodiče Petránovy

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


 • V záskristii jsou k dostání kalendáře na rok 2017.
 • Ve čtvrtek 24. listopadu odpadá výuka náboženství.
 • Zveme zvláště děti a jejich doprovod na zakončení církevního roku na společné tvoření, promítání a hru a dobroty. ¨Církevní Silvestr¨ začne v prostorách domova pro seniory ve Vranovicích v sobotu 26.listopadu v 16 hodin. Podrobnosti viz plakátek.
 • Příští neděli vstoupíme do adventu. Na začátku mše svaté budou žehnány adventní věnce.
 • V naléhavých případech se nebojte obrátit na pana faráře z Mikulova P. Oldřicha Chocholáče (tel. 605 900 544)

 

 •  V sobotu 10. prosince jste zváni na odpolední adventní farní duchovní obnovu.

Výlet do Bohutic a Znojma

17 Lis

Ve čtvrtek 17. listopadu se šest dětí z náboženství vypravilo s otcem Jaroslavem do Bohutic a Znojma. V Bohuticích si kluci prohlédli unikátní křížovou cestu, expozici vinařství, sklepy a lurdskou jeskyni. Poté jsme se přesunuli zamlženou krajinou do Znojma. Zde po prohlídce kostela Svatého kříže, vyhlídky z hradeb hradeb u rotundy svaté Kateřiny (přes mlhu nebylo nic vidět) na nás čekal oběd na faře,kam nás pozval pan kaplan otec Martin Hönig a krátká hra. Po jídle se vyjasnilo, takže jsme z hradeb viděli alespoň údolí Dyje. Následovala prohlídka kostela svatého Mikuláše, kde nás pustili i na kazatelnu. Výlet zakončila procházka k hradbám a do kapucínské zahrady. Pak už nás čekala jen cesta domů….

33. neděle v mezidobí – ohlášky

13 Lis

Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu

9:30 Vranovice  Za rodinu Duchoňovu a Koláčnou

11:00 Pouzdřany Za Josefa Brzicu a rodiče


Pondělí 14. listopadu

14:00 Vranovice  pohřeb paní Ludmily Drápalové


Úterý 15. listopadu

16:30 Pouzdřany Za farnost


Středa 16. listopadu

14:00 Vranovice  pohřeb paní Růženy Stejskalové

16:30 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 17. listopadu

17:00 Vranovice  Za učitele a sbormistra Antonína Šmardy mladšího, staršího a jejich žáky


Pátek 18. listopadu

17:00 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu


Sobota 19. listopadu

11:00 Ivaň  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu


Neděle 20. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče

9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za dceru Květoslavu Sokolovu


 • Tuto neděli jste zváni do Žarošic na zakončení Roku milosrdenství.
 • Ve čtvrtek 17. listopadu bude výlet pro děti do Bohutic a Znojma. Přihlášky a informace osobně či telefonicky do pondělí. Odjezd 9:30 z Vranovic, příjezd kolem 15. hodin.
 • V záskristii jsou k dostání kalendáře na rok 2017.

32. neděle v mezidobí – ohlášky

5 Lis

Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Blaženu a Václava Zajícovy

9:30 Vranovice  Na úmysl dárce

11:00 Pouzdřany Za Marii a Karla Mülerovy a rodiče Haukovy a Mülerovy

15:00 Pouzdřany  dušičková pobožnost na hřbitově v Pouzdřanech


Pondělí 7. listopadu

16:00 Pouzdřany bohoslužba slova se svatým přijímáním

17:00 Vranovice  Za kněze: Pavla, Marka a Davida


Úterý 8. listopadu

16:30 Pouzdřany Za rodinu Fendrichovu


Středa 9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky

16:30 Ivaň  Za Adolfa a Marii Karpíškovy a rodiče


Čtvrtek 10. listopadu

14:00 Vranovice – Pohřeb – zádušní mše za paní Josefu Toncrovou

17:00 Vranovice  Za farnost – večerní mše zrušena


Pátek 11. listopadu

17:00 Vranovice  Za živou i zemřelou rodinu Leinveberovu


Sobota 12. listopadu

16:30 Ivaň  Za rodiče Bauchovy a Flodrovy


Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Zdenku Láskovu a živou a zemřelou rodinu Láskovu

9:30 Vranovice  Za rodinu Duchoňovu a Koláčnou

11:00 Pouzdřany Za Josefa Brzicu a rodiče


Příští neděli jste zváni do Žarošic na zakončení Roku milosrdenství nebo do Předklášteří u Tišnova, kde bude slaveno výročí kanonizace sv. Anežky České.