Nový rok – ohlášky

31 Pro

 

Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie, Světový den modliteb za mír

8:00 Ivaň  Za Marii a Richarda Pavloňovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy


Pondělí 2. ledna sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského

17:00 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 3. ledna

16:30 Pouzdřany  Za farníky a kněze (přesunuto z minulého týdne)


Středa 4. ledna

16:00 Ivaň  Za rodinu Dvořákovu a Novákovu


Čtvrtek 5. ledna

17:00 Vranovice  Za Antonína Klimeše, manželku a dcery a celou rodinu


Pátek 6. ledna Slavnost Zjevení Páně

17:00 Vranovice  Za paní Marii


Sobota 7. ledna

14:00 Ivaň  pohřeb pana Oldřicha Toncra


Neděle 8. ledna Slavnost Zjevení Páně (ve Vranovicích Svátek Křtu Páně)

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny


 • V průběhu ledna začne příprava na biřmování.
 • V neděli 1. ledna v 16 hodin jste zváni do Vranovic na Novoroční benefiční koncert, kde bude možné přispět na stavbu školy v Zambii.
 • Přeji všem farníkům a občanům požehnaný a ve zdraví duše i těla prožitý rok Páně 2017.

 

Vánoční oktáv – ohlášky

24 Pro

 

Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu Láskovu

9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy a rodinu Beranovu


Pondělí 26. prosince Svátek sv. Štěpána

8:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a vnuka

9:30 Vranovice  Za Františku Brlíkovu, manžela a děti

11:00 Pouzdřany Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovou a Jiřinu Kozlovou


Úterý 27. prosince Svátek sv. Jana Evangelisty

17:00 Ivaň  Za ivaňské vinaře (mše s žehnáním vína)


Středa 28. prosince Svátek sv. Betlémských dětí

9:00 Vranovice  Na poděkování za dar víry, za všechny dary a milosti


Čtvrtek 29. prosince bohoslužba nebude


Pátek 30. prosince Svátek sv. Rodiny

10:00 Vranovice  Za rodiny ve farnosti

14:00 Ivaň  Pohřeb paní Anny Klementové

16:00 Pouzdřany  bohoslužba slova


Sobota 31. prosince sv. Silvestr

15:00 Ivaň  Za Antonína Procházky a rodiče

16:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Tománkovu, Pezlarovu a Dofkovu


Neděle 1. ledna Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00 Ivaň  Za Marii a Richarda Pavloňovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany  (Na úmysl dárce)


 • V pondělí 26. prosince bude v Ivani před kostelem od 15 hodin Živý Betlém.
 • Žehnání vín bude na svátek evangelisty Jana 27. prosince ve Vranovicích v 18:00 v domově pro seniory a v Ivani v 17:00 v kostele.
 • V průběhu ledna začne příprava na biřmování.
 • V neděli 1. ledna proběhne při mši svaté obnova manželských slibů.
 • V neděli 1. ledna v 16 hodin jste zváni do Vranovic na Novoroční benefiční koncert, kde bude možné přispět na stavbu školy v Zambii.
 • Přeji všem farníkům a občanům radostné a požehnané Vánoce.

4.adventní neděle – ohlášky

17 Pro

Neděle 18. prosince 4. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Marii Kuchyňkovu a rodiče

9:30 Vranovice  Za Františka Klimeše a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za syna, manžela a zemřelé z rodiny

12:00 – 12:15 Pouzdřany svátost smíření (po mši svaté)

15:30 – 16:15 Ivaň svátost smíření

17:30 – 18:30 Vranovice svátost smíření


Pondělí 19. prosince

17:00 Vranovice  Za Petra Procházku a rodinu Procházkovu


Úterý 20. prosince

16:00 Ivaň  Za Helenu a Vincence Langovy, syna a duše v očistci

17:00 Pouzdřany Za živou a zemřelou rodinu Davidovu a Kučerovu


Středa 21. prosince


Čtvrtek 22. prosince

17:00 Vranovice  Za to, abychom se vždy nechali vést Dobrým Pastýřem


Pátek 23. prosince

8:00 Vranovice  Za farnost


Sobota 24. prosince Štědrý večer

21:00 Pouzdřany Za Ivana Havlíka a rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče Annu a Matěje Trdlidovy

22:00 Ivaň  Za Žofii Čermákovu, rodiče a sourozence

24:00 Vranovice Za Josefu Furchovu, manžela a celou rodinu


Neděle 25. prosince Slavnost Narození Páně

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu Láskovu

9:30 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy a rodinu Beranovu


 • Ve čtvrtek 22. prosince v kostele ve Vranovicích od 10 hodin budou zpívat děti ze Základní školy.
 • V pondělí 26. prosince bude před kostelem od 15 hodin v Ivani Živý Betlém.
 • Žehnání vín bude ve Vranovicích a Ivani na svátek evangelisty Jana 27. prosince.
 • V průběhu ledna začne příprava na biřmování.
 • Přeji všem farníkům a občanům radostné a požehnané Vánoce.

3.adventní neděle – ohlášky

10 Pro

Neděle 11. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

10:30 Vranovice u sochy svatého Floriána bude požehnáno hasičské auto

11:15 Pouzdřany Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče


Pondělí 12. prosince

17:00 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 13. prosince

16:30 Pouzdřany Za farnost


Středa 14. prosince

16:00 Ivaň  Za Vincence a Helenu Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 15. prosince

17:00 Vranovice  Za otce Daniela Ange a René Luca


Pátek 16. prosince

17:00 Vranovice  Na poděkování za dar zdraví


Sobota 17. prosince

8:00 Ivaň  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za další Boží ochranu


Neděle 18. prosince 4. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Marii Kuchyňkovu a rodiče

9:30 Vranovice  Za Františka Klimeše a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za syna, manžela a zemřelé z rodiny

12:00 – 12:15 Pouzdřany – svátost smíření (po mši svaté)

15:30 – 16:15 Ivaň – svátost smíření

17:30 – 18:30 Vranovice – svátost smíření


 • Jste srdečně zváni k předvánoční svátosti smíření. Příležitost bude před každou mší svatou ve všední dny nebo příští neděli.
 • můžete se zapsat na přinesení betlémského světla skauty do vašeho domu
 • půlnoční mše svaté 24. prosince budou stejně jako vloni
  • Pouzdřany 21:00
  • Ivaň 22:00
  • Vranovice 24:00
 • 25. a 26. prosince budou bohoslužby v nedělních časech

Vranovice:

2.adventní neděle – ohlášky

3 Pro

Neděle 4. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Františka Brabce a manželku

9:30 Vranovice  Za Jana Veselého a sestru a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za Eduarda Navrátila syna a zemřelé z rodiny


Pondělí 5. prosince

17:00 Vranovice  Na úmysl dárce


Úterý 6. prosince Svatý Mikuláš – hlavní patron Pouzdřan

16:30 Pouzdřany Za Oldřicha Svobodu a rodiče


Středa 7. prosince

16:00 Ivaň  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci (přeloženo z 8. prosince)


Čtvrtek 8. prosince Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:00 Vranovice  Za farnost


Pátek 9. prosince

18:00 Vranovice  Za zemřelého Stanislava Maška a ostatní zemřelou rodinu


Sobota 10. prosince

8:00 Ivaň  Za Ludmilu a Jindřicha Růžičkovy

16:00 Vranovice Adorace Nejsvětější svátosti oltářní a zpověď

16:30 Vranovice mše sv. na závěr farní duchovní obnovy


Neděle 11. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:15 Pouzdřany Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a dvoje rodiče


 • Pozor na mimořádné změny časů bohoslužeb v tomto týdnu.
 • V sobotu 10. prosince jste zváni na odpolední adventní farní duchovní obnovu od 14. hodin na obecním úřadě. Program viz plakátek.
 • Jste srdečně zváni k předvánoční svátosti smíření.
 • Vranovice: