4. postní týden – ohlášky

25 Bře

Neděle 26. března 4. neděle postní

8:00 Ivaň  Za Anastázii a Jana Kvapilovy

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu (svátost nemocných)

11:00 Pouzdřany Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


Pondělí 27. března

18:00 Vranovice Za Rudolfa Skoupého a duše v očistci


Úterý 28. března

18:00 Pouzdřany Za mládež


Středa 29. března

18:00 Ivaň Za Vojtěcha Langa, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 30. března

17:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu


Pátek 31. března

18:00 Vranovice Za prarodiče


Sobota 1. dubna

8:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu, manžela a živou rodinu
12:00 Ivaň křtiny Anny Marie Grunové


Neděle 2. dubna 5. neděle postní

8:00 Ivaň  Za farnost (svátost nemocných)

9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče (představení prvokomunikantů)

11:00 Pouzdřany Za Josefa a Terezii Kozlovy, Jaroslava Effenbergera, zemřelé z rodiny a Stanislava Žižku (svátost nemocných)

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


 • Příprava dětí na první svaté přijímání bude po mši svaté.
 • Příprava biřmovanců v sobotu začne tentokrát 18:30 na faře. Čeká nás židovská pesachová večeře.
 • V sobotu 8. dubna 2017 se v Brně v katedrále sv. Petra a Pavla od 8:30 koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Téma skupinek si můžete rezervovat on-line na adrese www.brno.signaly.cz.
 • Společné udílení svátosti nemocných bude při mši svaté v Ivani a Pouzdřanech 5. neděli postní (2. dubna). Rád též udělím svátosti vašim nemocným v domácnosti, prosím nebojte se obrátit na kněze v této jeho důležité službě.

3. postní týden – ohlášky

18 Bře

 

Neděle 19. března 3. neděle postní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za dvoje rodiče bratra a syna Petra a manžela

11:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


 

Pondělí 20. března slavnost sv. Josefa

19:00 Vranovice Za celou zemřelou rodinu a duše na které nikdo nepamatuje


Úterý 21. března

17:00 Pouzdřany Za všechny Josefy


Středa 22. března

17:00 Ivaň Za Josefa Klementa a dvoje rodiče


Čtvrtek 23. března

17:00 Vranovice Za rodiče, živou a zemřelou přízeň a duše v očistci


Pátek 24. března

17:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu


Sobota 25. března slavnost Zvěstování Páně

8:00 Ivaň Za Vladimíra Valáška, rodiče a duše v očistci

13:00 Vranovice pohřeb paní Marie Dofkové

17:00 Vranovice Postní duchovní obnova P. Jaroslav Laštovička


Neděle 26. března 4. neděle postní

8:00 Ivaň  Za Anastázii a Jana Kvapilovy

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Pouzdřany Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


 • Příprava dětí na první svaté přijímání bude po mši svaté.
 • V sobotu jste zváni na postní duchovní obnovu, kterou povede novokněz Jaroslav Laštovička. Tématem bude obětní charakter mše svaté a její prožívání. Po přednášce bude adorace NSO a požehnání. Pro biřmovance je obnova povinná – nahrazuje pravidelnou schůzku.
 • V neděli ve 2:00 ráno začíná letní čas.
 • Společné udílení svátosti nemocných bude při mši svaté ve Vranovicích 4. neděli postní (26března) a v Ivani a Pouzdřanech 5. neděli postní (2. dubna).

Svátost nemocných je určena pokročilým věkem (od 60 let), vážně nemocným a těm, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí svatého přijímání.

Jarní prázdniny v Praze

18 Bře

Ve čtvrtek o jarních prázdninách se 10 ministrantů z Vranovic a Ivaně vydalo na putování po Praze. Otec Jaroslav domluvil ubytování u bratří františkánů u kostela Panny Marie Sněžné. Po prohlídce kostela a kláštera s otcem Eliášem se ministranti vydali na večerní procházku Prahou a po ní následoval klidný večer stolních her. Druhý den ráno si po mši svaté u bratří františkánů kluci prohlédli hasičskou stanici na Petřinách, odtud se prošli kolem letohrádku Hvězda ke klášteru na Bílé hoře a odtud tramvají na Břevnov. Zde otec Martin poutavě vyprávěl o historii kláštera a ukázal nám kryptu kostela sv. Markéty a Vojtěcha. Hlad nás vyhnal do blízké pizzerie a po nasycení jsme vyrazili na Pražský hrad. Zde se nikomu nepodařilo rozesmát hradní stráž a ani se neztratit v davu turistů v katedrále a po vyčkání se nám podařilo projít si expozice ve Zlaté uličce. Odtud mířily naše již mírně unavné kroky přes hradní nádvoří vzhůru na vrch Petřín a pak ještě 308 schodů na rozhlednu. Po prohlídce Prahy z ptačí perspektivy se všichni pobavili v zrcadlovém bludišti a pak už jsme jen sjeli lanovkou z kopce dolů a vrátili se na faru na další kola hry bang a na výborný fazolový guláš. Poslední den ráno se bohužel trochu zkazilo počasí a také jsme se mírně zdrželi, takže místo do vojenského muzea se nám po mši a úklidu na místě ubytování podařilo dorazit jen na Olšanské hřbitovy, ale část lovců pokémonů i část turistů si i tuto závěrečnou fázi výletu docela užila. Hlavně nákupy na hlavním a Brněnském nádraží a vlakové hody s posledními partiemi hry Bang a chytáním pokémonů. Takže zase někdy příště…

2. postní týden – ohlášky

11 Bře

Neděle 12. března 2. neděle postní

8:00 Ivaň  Za manžele Rechovy a syna

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiana

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


v pondělí bohoslužba nebude


Úterý14. března

16:30 Pouzdřany pobožnost křížové cesty

17:00 Pouzdřany bohoslužba slova


Středa 15. března

17:00 Ivaň Za Václava Příhodu a dvoje rodiče (přesunuto ze soboty 18. 3. 2017)


Čtvrtek 16. března

8:00 Vranovice Za ministranty


v pátek a v sobotu bohoslužby nebudou


Neděle 19. března 3. neděle postní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za dvoje rodiče bratra a syna Petra a manžela

11:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


 • Příprava dětí na první svaté přijímání bude po mši svaté.
 • Společné udílení svátosti nemocných bude při mši svaté ve Vranovicích 4. neděli postní (26března) a v Ivani a Pouzdřanech 5. neděli postní (2. dubna).

Svátost nemocných je určena pokročilým věkem (od 60 let), vážně nemocným a těm, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí svatého přijímání.

 • Vranovice:
  • po mši svaté bude schůzka ministrantů a informace k cestě do Prahy
  • možnost společného objednání časopisů pro děti
  • prosím o pomoc s úklidem kostela – zápis do skupin

1. postní týden – ohlášky

6 Bře

Neděle 5. března 1. neděle postní

8:00 Ivaň  Za maminku a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za syna Petra, manžela a dvoje rodiče

11:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy a pět synů

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany


Pondělí 6. března

17:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 7. března

17:00 Pouzdřany Za obrácení hříšníků


Středa 8. března

17:00 Ivaň Za rodiče Hafnerovy a tři syny


Čtvrtek 9. března

17:00 Vranovice Za Františku Brlíkovu, manžela a děti


Pátek 10. března

17:00 Vranovice Za Josefu Furchovu, manžela a živou rodinu


Sobota 11. března

8:00 Ivaň Za rodiče Rousovy a živou a zemřelou rodinu


Neděle 12. března 2. neděle postní

8:00 Ivaň  Za manžele Rechovy a syna

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiana

Pobožnost křížové cesty: 14:00 Vranovice, 14:00 Ivaň , 15:00 Pouzdřany