7. velikonoční týden – ohlášky

27 Kvě

Neděle 28. května 7. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Terezii a Aloise Toncrovy a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za manžela, syna Petra, bratra a dvoje rodiče (první svaté přijímání)

11:00 Pouzdřany Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče

15:00 Pouzdřany májová pobožnost

16:00 Vranovice májová pobožnost


Středa 31. května svátek Navštívení Panny Marie

pěší pouť ze Žabčic do Vranovic

19:00 Vranovice poutní mše svatá Za Hanu Šťastnou a celou živou a zemřelou rodinu (přesunuto z pátku 2.6.)


Čtvrtek 1. června

18:00 Vranovice  Za manžela a dvoje rodiče


Pátek 2. června

14:00 Vranovice  Pohřeb paní Jarmily Havlasové


Sobota 3. června

8:00 Ivaň  Na úmysl dárce

11:30 Ivaň  Svatební obřad


Neděle 4. června Slavnost Seslání Ducha Svatého

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Samsonovu, Kuželovu a Loukovu

11:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


 • Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie, to je zasvěcení vranovického kostela. Děti i dospělí jsou zváni na odpolední pěší pouť ze Žabčic do kostela ve Vranovicích. Začínáme v 17 hodin u vlakového nádraží v Žabčicích, kam je možno dojet vlakem, který vyjíždí 16:51 z Vranovic.
 • Biřmovanci mají víkendový pobyt 2.-4. června v DCŽM Mamre – Osová Bítýška, doporučená doprava je vlakem, který odjíždí 16:16 z Vranovic.
 • Do konce měsíce května je Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.-20. srpna) za zvýhodněnou cenu. Prosím přihlašujte se na: olomouc2017.signaly.cz
 • Příští neděli se koná diecézní sbírka na Charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Od 1. června se rozbíhá poznávací hra pro děti a rodiny: Poklady brněnské diecéze.
 • 9. června se bude konat Noc kostelů, do které se zapojí kostel ve Vranovicích.
 • 16. června bude letní farní táborák ve Vranovicích a 18. června slavnost Božího Těla.

6. velikonoční týden – ohlášky

20 Kvě

 

Neděle 21. května 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Jana Šlancara

9:30 Vranovice  Za zemřelou rodinu Pražákovu (při mši sv. křest Filipa Vybírala)

11:00 Pouzdřany Za syna, manžela a zemřelé z rodiny

14:00 Vranovice křest Simony Toncrové

15:00 Pouzdřany májová pobožnost

16:00 Vranovice májová pobožnost


Pondělí 22. května

18:00 Vranovice Za rodiče Strouhalovy


Úterý 23. května

18:00 Pouzdřany Za živou a zemřelou rodinu Horkých


Středa 24. května Panna Maria, Pomocnice křesťanů

18:00 Ivaň Za Marii a Karla Fabičovicovy a živou rodinu


Čtvrtek 25. května Slavnost Nanebevstoupení Páně

18:00 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu


Pátek 26. května

18:00 Vranovice  Za Františka Klimeše a dvoje rodiče


Sobota 27. května

Pouť do Křtin

18:00 Vranovice  příležitost svátosti smíření


Neděle 28. května 7. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Terezii a Aloise Toncrovy a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za manžela, syna Petra, bratra a dvoje rodiče (první svaté přijímání)

11:00 Pouzdřany Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče


 • V sobotu na setkání biřmovanců v 18:30 na faře je pozván host Karel Adamec, kaplan pro mládež. Setkání bude přípravou na víkendový pobyt 2.-4. června v DCŽM Mamre – Osová Bítýška.
 • Do konce měsíce května je Celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.-20. srpna) za zvýhodněnou cenu. Prosím přihlašujte se na: olomouc2017.signaly.cz
 • V sobotu bude pouť do Křtin. Autobus vyjede 8:00 z Vranovic od kostela a zastaví v Ivani na zastávce asi v 8:10. Pro zájemce bude možné dojít závěr cesty pěšky. Návrat do 16. hodiny.
 • První svatá zpověď a nácvik dětí ve Vranovicích bude v sobotu večer od 17. hodin. Možnost svátosti smíření pro příbuzné a veřejnost bude po 18. hodině.
 • Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie – zasvěcení vranovického kostela. Děti i dospělí jsou zváni na odpolední pěší pouť ze Žabčic do kostela ve Vranovicích.

5. velikonoční týden – ohlášky

13 Kvě

Neděle 14. května 5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za babičku a dědečka Procházkovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Marii a Josefa Furchovy a syna

16:00 Vranovice májová pobožnost


Pondělí 15. května

18:00 Vranovice Za Jana Rohrera dvoje rodiče a sourozence


Úterý 16. května svátek sv. Jana Nepomuckého

8:00 Pouzdřany Za dary Ducha svatého pro Lukáše, Kristinu a Evu


Středa 17. května

18:00 Ivaň Na dobrý úmysl


Čtvrtek 18. května

17:00 Vranovice  Za manžela, dvoje rodiče a přízeň


Pátek 19. května

18:00 Vranovice  Za Josefa Šťastného a Josefa a Josefku Mahovských


Sobota 20. května

8:00 Ivaň Za farnost


Neděle 21. května 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Jana Šlancara

9:30 Vranovice  Za zemřelou rodinu Pražákovu (při mši sv. křest Filipa Vybírala)

11:00 Pouzdřany Za syna, manžela a zemřelé z rodiny

14:00 Vranovice křest Simony Toncrové


 • V sobotu bude další setkání biřmovanců v 18:30 na faře. Předem připomínám víkendové setkání 2.-4. června v DCŽM Mamre – Osová Bítýška.
 • Do konce měsíce května je možnost hlásit se na celostátní setkání mládeže v Olomouci (15.-20. srpna) za zvýhodněnou cenu.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví autobusem na pouť do Křtin, kde bude poutní mše svatá v 10:30.
 • První svaté přijímání je plánováno ve Vranovicích 28. května a v Ivani 11. června.
 • Na neděli 18. června bude přeložena Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo.

4. velikonoční týden

6 Kvě

 Neděle 7. května – 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci

9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu

11:00 Pouzdřany Za Josefa Hrabce, rodiče Fraňkovy, syna Jiřího a rodiče Hrabcovy a zemřelé z rodiny


Pondělí 8. května památka Panny Maria, Prostřednice všech milostí

10:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Kolářovu a Kukletovu

15:00 Pouzdřany křest


Úterý 9. května

18:00 Pouzdřany Za duše v očistci


Středa 10. května

18:00 Ivaň Za Vlastu a Antonína Celnarovy a rodiče


Čtvrtek 11. května

17:00 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu


Pátek 12. května

18:00 Vranovice  Za Rozálii Divišovu, manžela, dvoje rodiče a děti


Sobota 13. května

8:00 Ivaň Za …………..………………… (volný úmysl)

10:15 Vranovice křest

11:00 Pouzdřany křest


Neděle 14. května – 5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za babičku a dědečka Procházkovy

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Pouzdřany Za Marii a Josefa Furchovy a syna


 • Dnes (v neděli) bude v 15:00 v Pouzdřanech májová pobožnost.
 • V Ivani bude místo pondělního náboženství setkání ve středu po mši svaté v kostele.
 • V sobotu bude další setkání biřmovanců v 18:30 na faře. Předem připomínám víkendové setkání 2.-4. června v DCŽM Mamre – Osová Bítýška.
 • V sobotu 27. května 2017 se naše farnost vypraví autobusem na pouť do Křtin, kde bude poutní mše svatá v 10:30. Prosím zapisujte se v zákristii.
 • První svaté přijímání je plánováno ve Vranovicích 28. května a v Ivani 11. června.
 • Na neděli 18. června bude přeložena Slavnost Těla a krve Páně – Boží Tělo