2. vánoční týden – ohlášky

30 Pro

Neděle 31. prosince Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(mše s obnovou manželských slibů)

8:00 Ivaň  Za Antonína Procházky a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za rodiny


Pondělí 1. ledna   slavnost Matky Boží Panny Marie
(zasvěcený – povinný svátek)

8:00 Ivaň Za lidi dobré vůle a pokoj a mír ve světě
9:30 Vranovice 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farnost
15:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky


Úterý 2. ledna
17:00 Přibice Za Aloise Procházku, manželku a duše v očistci


Středa 3. ledna
17
:00 Ivaň  Za rodiny


Čtvrtek 4. ledna
9:00 Pohořelice mše kněží našeho mikulovského děkanství – děkanská rekolekce


Pátek 5. ledna
17:00 Přibice
Za manžele Mackovy, vnuka a dvoje rodiče a celou rodinu
18:00 Vranovice Za Antonína a Drahomíru Jatelovy a dvoje rodiče


Sobota 6. ledna
8:00 Ivaň
  Za Marii a Josefa Bauchovy a duše v očistci
17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny


Neděle 7. ledna slavnost Zjevení Páně – Tři králové

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Tříkrálová sbírka

Vranovice – 6. ledna sraz a požehnání koledníkům v 7:30 v kostele
Pouzdřany – 6. ledna od 13 hodin, informace paní Zmrzlíková
Přibice – 6. ledna od 14 hodin, informace: Eva Hájková, Ivo Procházka, sraz koledníků ve 13 hodin v sále Obecního hostince
Ivaň – 7. ledna sraz koledníků na mši svaté v 8 hodin, po mši sbírka


 • V sobotu 13. ledna v 18 hodin ve Vranovicích komorní sbor pro duchovní hudbu
  Ensemble Versus z Brna a přednese Tříkrálový program.
 • Od úterý bude pokračovat výuka náboženství i příprava na biřmování.
 • Ve středu budu navštěvovat nemocné, prosím nebojte se přihlásit.
 • Přeji radosta požehnaný nový rok a pokoj do Vašich rodin. o. Jaroslav Sojka

1. vánoční týden – ohlášky

23 Pro

Neděle 24. prosince 4. neděle adventní / Štědrý večer – vigilie Narození Páně

9:30 Vranovice  Za Josefu Furchovu, manžela a sourozence (4. adventní neděle)

20:00 Ivaň Za mír a pokoj ve světě (P. Jan Mráz od sv. Tomáše z Brna)
20:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, manžele a duše v očistci
21:30 Pouzdřany Za Ivana Havlíka, rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče
24:00 Vranovice Za farnost


Pondělí 25. prosince – Narození Pána Ježíše – Boží hod vánoční

8:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu, rodiče a sourozence
9:30 Vranovice  Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Na dobrý úmysl  (P. Martin Hönig od sv. Tomáše z Brna)
11:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovi, syna a rodinu Beranovu


Úterý 26. prosince svátek svatého Štěpána
8:00 Pouzdřany Za Jindřicha Kozla, syna, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu
9:30 Vranovice Za Františku Brlíkovu, manžela a děti
17:00 Přibice Za Annu Kopřivovu a sourozence


Středa 27. prosince svátek svatého Evangelisty Jana
10:00 Dům pro seniory Vranovice – vánoční mše svatá pro obyvatele i pro veřejnost
17:00 Ivaň  Za Františka Pavloně a vnuka (přesunuto z 26.12.)


Čtvrtek 28. prosince svátek svatých betlémských dětí
14:00 Přibice pohřeb pana Jiřího Rujzla


Pátek 29. prosince
18:00 Vranovice Za rodinu Strouhalovu a Šťastnou


Sobota 30. prosince
8:00 Ivaň  Na poděkování
15:00 vánoční koncert ve Vranovicích
17:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 31. prosince svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
(mše svaté s obnovou manželských slibů)
8:00 Ivaň  Za Antonína Procházky a rodiče
9:30 Vranovice  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
11:00 Přibice Za rodiny


Pondělí 1. ledna slavnost Matky Boží Panny Marie – (povinný svátek)
8:00 Ivaň, 9:30 Vranovice , 11:00 Přibice, 15:00 Pouzdřany


• Odpoledne 30. prosince bude ve Vranovickém kostele vánoční koncert žáků z Čejkovic a 13. ledna vystoupí komorní sbor Ensemble Versus z Brna.
• Sbírky o vánočních svátcích budou na potřeby kostelů.
• Přeji požehnané a radostné Vánoční svátky a pokojný nový rok. o. Jaroslav Sojka

3. adventní týden – ohlášky

16 Pro

Neděle 17. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Václava a Annu Toncrovy

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za farnost

14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Chocholáč a Sojka)
17:00 – 17:40 Ivaň předvánoční svátost smíření (zpovídá o. Jaroslav Sojka)


Pondělí 18. prosince
17:00 Vranovice
Za ochranu lidského života


Úterý 19. prosince
17:00 Přibice Za zemřelou Annu a Josefa Kopřivovy a vnučku Marii


Středa 20. prosince

8:00 Pouzdřany Na dobrý úmysl
17:00 Ivaň  Za Vincence a Helenu Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 21. prosince
17:00 Vranovice Za Františka Klimeše a dvoje rodiče


Pátek 22. prosince

14:00 Přibice pohřeb pana Jiřího Tomka
18:00 Vranovice
Za rodinu Procházkovu a Kazatelovu


Sobota 23. prosince

17:00 Ivaň  Za Františka Lásku (vigilie 4. adventní neděle)
18:00 Přibice Na dobrý úmysl (vigilie 4. adventní neděle)


Neděle 24. prosince 4. neděle adventní/Štědrý večer – vigilie Narození Páně

9:30 Vranovice  Za Josefu Furchovu, manžela a sourozence (4. adventní neděle)

20:00 Ivaň Za mír a pokoj ve světě (P. Jan Mráz od sv. Tomáše z Brna)
20:00 Přibice Za Alžbětu Šopfovu, manžele a duše v očistci
21:30 Pouzdřany Za Ivana Havlíka, rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče
24:00 Vranovice Za farnost


Pondělí 25. prosince Narození Pána Ježíše Boží hod vánoční

8:00 Ivaň
9:30 Vranovice
11:00 Přibice
(P. Martin Hönig)
11:00 Pouzdřany


 • Výuka náboženství v ZŠ v Ivani a v Přibicích nebude. Příprava na biřmování také nebude.
 • Ve čtvrtek 21. 12. od 18 hodin zazpívají děti ZŠ v kostele Přibicích koledy.
 • Skauti a děti budou roznášet betlémské světlo. Pokud chcete využít jejich služeb nahlaste jim vaši adresu zde ve formuláři.
 • Odpoledne 30. prosince bude ve Vranovicích vánoční koncert žáků z Čejkovic a 13. ledna vystoupí komorní sbor Ensemble Versus z Brna.
 • Přeji požehnané a radostné Vánoční svátky.

2. adventní týden – ohlášky

9 Pro

Neděle 10. prosince 2. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za Jana Veselého, dvoje rodiče a sestru

11:00 Přibice Za rodiče Marii a Ladislava Janíčkovy, dvoje prarodiče a duše v očistci


Pondělí 11. prosince
17:00 Vranovice
Za farnost


Úterý 12. prosince
17:00 Přibice
Za duše v očistci


Středa 13. prosince
8:00 Pouzdřany Na dobrý úmysl
17:00 Ivaň  Za Vincence a Helenu Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 14. prosince
14:00 domov pro seniory Vranovice mše svatá
17:00 Vranovice Na úmysl dárce


Pátek 15. prosince
17:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Hrubou a Petrákovu
18:00 Vranovice
Za Ladislava Kašpara a Hedviku Lambertovu


Sobota 16. prosince
8:00 Ivaň 
Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu

17:00 Pouzdřany Za Štěpánku a Antonína Šuparičovy a­ dvoje rodiče
18:00 – 19:00 Vranovice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Oldřich Chocholáč a J. Sojka)


Neděle 17. prosince 3. neděle adventní

8:00 Ivaň  Za Václava a Annu Toncrovy

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za farnost
14:30 – 15:30 Přibice předvánoční svátost smíření (zpovídají o. Oldřich Chocholáč a J. Sojka)
17:00 – 17:40 Ivaň předvánoční svátost smíření (zpovídá o. J. Sojka)


 • Příprava na biřmování v sobotu nebude z důvodu zpovídání.
 • Ve Vranovicích opět stavíme perníkový betlém. Upéct a nazdobit můžete jakoukoliv postavu nebo stavbu, která bude 10-20 cm vysoká. Hotové výtvory přineste prosím příští 3. adventní neděli (17.12.) do sakristie. Zapojit se může úplně kdokoliv. Více informací u paní Magdy Vybíralové.
 • Pro duchovní prožití adventu je k rozebrání brožura: Průvodce adventem. Též je k dispozici elektronická podoba na webu  aplikace pro android.

Začátek adventu 2017

3 Pro

V sobotu 2.prosince od 15 hodin děti vyráběly lucerničky v jídelně Scholarestu ve Vranovicích. Večer pak zakončily průvodem ke kapličce na Ivaňské a první adventní mší svatou v Pouzdřanech.V neděli 3. prosince byly na mšich svatých požehnány adventní věnce a děti mohly jít v průvodu s lampičkami za zpěvu rorátů. Odpoledne od 15 hodin proběhla na farní duchovní obnova ve Vranovicích na téma modlitba. Hostem byl Jiří Topenčík, farář v Šitbořicích.