Vepřové hody

30 Led

O masopustní sobotě se všechny farnosti sešly ve Vranovicích na vepřových hodech….
Snědlo se přes 20 kg masa, byla polévka a gulášek.
Děkujem vranovickým hasičům za zapůjčení prostor zbrojnice.

4. týden v mezidobí – ohlášky

27 Led

Neděle 28. ledna – 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Jilkovou a Václava Jilka

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Terezii Strouhalovu a manžela


Pondělí 29. ledna
17:00
Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Úterý 30. ledna
17:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Friezovu a duše v očistci


Středa 31. ledna památka sv. Jana Boska
8:00 Pouzdřany Za děti a mládež
17:00 Ivaň  Na úmysl dárce


Čtvrtek 1. února
9:00 Vranovice
 mše svatá – kněžská rekolekce našeho mikulovského děkanství
14:00 Vranovice domov pro seniory bohoslužba


Pátek 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
17:00 Přibice
Za Miriam Koubkovu a Cecilii Koubkovu
18:00 Vranovice Za Josefa a Josefku Mahovských a celou rodinu


Sobota 3. února sv. Blažeje, mučedníka
8:00 Ivaň
  Za Jana a Marii Kafkovy

17:00 Pouzdřany Za Miroslava a Miroslavu Šmardovy, Jana Herzána a Josefa Kaláška


Neděle 4. února – 5. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost

9:30 Vranovice  Za syna Petra a manžela

11:00 Přibice Za Marii Prokešovu


3. týden v mezidobí – ohlášky

20 Led

Neděle 21. ledna – 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy

11:00 Přibice Za farnost


Pondělí 22. ledna
8:00 Vranovice  Za jednotu křesťanů


Úterý 23. ledna
15:00
Pouzdřany pohřeb pana Stanislava Vartka


pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek
– večerní bohoslužby v 17 hodin mimořádně nebudou


Pátek 26. ledna
18:00 Vranovice Za bratra Drahomíra, jeho ženu a děti


Sobota 27. ledna

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa a dvoje rodiče zrušeno
13:30 Ivaň  pohřeb paní Jaroslavy Kvapilové

17:00 Pouzdřany Za rodiče Šimákovy Kondlerovy


Neděle 28. ledna – 4. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Jilkovou a Václava Jilka

9:30 Vranovice  Za farnost

11:00 Přibice Za Terezii Strouhalovu a manžela


 • V tomto týdnu nebude v Ivani a Přibicích výuka náboženství.
 • Tříkrálová sbírka, výsledky koledování:
  Vranovice – 62.302 Kč
  Ivaň – 30.315 Kč
  Pouzdřany – 14.961 Kč
  Přibice – 30.297 Kč
  diecéze a ČR celkově – www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
  Biskupství brněnské děkuje všem za dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.
 • V sobotu 27. ledna se bude ve Vranovicích sklízet betlém, prosím o pomoc.
 • V neděli 28. ledna od 17. hodin vystoupí ve Vranovicích ve sportovní hale Spojené farnosti s muzikálem ¨ NESTŘÍHAT! ¨, ve kterém ztvární starozákonní příběh pro malé i velké o Samsonovi a síle a pýše.
 • Ve dnech 18. 25. ledna 2018 se křesťané z různých církví společně modlí za jednotu. Mottem týdne jsou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).
 • Během mé nepřítomnosti zastupuje o. Pavel Pacner z Mikulova, tel.: 737 382 622

2. týden v mezidobí – ohlášky

13 Led

Neděle 14. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera

9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku a rodinu Strakovu a duše v očistci


Pondělí 15. ledna
15:00 Vranovice 
pohřeb paní Marie Faronové


Úterý 16. ledna
17:00 Přibice
Na úmysl dárce


Středa 17. ledna

17:00 Ivaň  Za Zdeňku Láskovu a živou a zemřelou rodinu


Čtvrtek 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

14:00 domov Vranovice mše svatá


Pátek 19. ledna
17:00 Přibice
Za Marii Prokešovu
18:00 Vranovice Za rodiče, příbuzné a známé a duše v očistci


Sobota 20. ledna

8:00 Ivaň  Za Františka a Josefu Holánkovy

17:00 Pouzdřany Za Květu a Františka Konečných a rodiče Vozkovy


Neděle 21. ledna 3. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

9:30 Vranovice  Za Ludmilu a Pavla Kolstrunkovy

11:00 Přibice Za farnost


 • V neděli 28. ledna od 17. hodin vystoupí ve Vranovicích ve sportovní hale Spojené farnosti s muzikálem ¨ NESTŘÍHAT! ¨, ve kterém ztvární starozákonní příběh pro malé i velké o Samsonovi a síle a pýše.
 • Ve dnech 18. 25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6).

1. týden v mezidobí – ohlášky

6 Led

Neděle 7. ledna slavnost Zjevení Páně – Tři králové

8:00 Ivaň  Za koledníky tříkrálové sbírky
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera a duše v očistci


Pondělí 8. ledna   – svátek Křtu Páně
17:00
Vranovice  Na úmysl dárce


Úterý 9. ledna
17:00 Přibice
Na poděkování za dar manželství


Středa 10. ledna
17:00 Ivaň  Za odpovědnou volbu prezidenta


Čtvrtek 11. ledna
8:00 Pouzdřany
Na poděkování


Pátek 12. ledna
17:00 Přibice
Za Jarmilu Ševčíkovu, manžela, syna, rodiče a sourozence
18:00 Vranovice Za Antonína Klimeše, manželku a dcery


Sobota 13. ledna

8:00 Ivaň  Za farnost
12:00 Vranovice pohřeb paní Heleny Soukupové

17:00 Pouzdřany Za Hedviku a Stanislava Žižkovy, syna Stanislava a zemřelé z rodiny
18:00 Vranovice tříkrálový koncert Ensemble Versus


Neděle 14. ledna 2. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Miloše Bindera
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Zdeňka Hochmana, babičku a rodinu Strakovu a duše v očistci


 • Mikulovští kněží srdečně zvou na pouť autobusem do Filipova, kde se před 152 roky zjevila Panna Maria. Odjezd v pátek 12. ledna po 20 hodině. Pontifikální poutní mše svatá v 4:00 ve Filipově a na zpáteční cestě zastávka v Jablonném u sv. Zdislavy. Návrat v sobotu 13.ledna odpoledne či v podvečer.
 • V sobotu 13. ledna v 18 hodin ve Vranovicích komorní sbor pro duchovní hudbu
  Ensemble Versus z Brna a přednese Tříkrálový koncert s duchovními skladbami 16. a 20. století (Josquin, Lasso, Zangius / Poulenc, Pärt)