13. týden v mezidobí – ohlášky

30 Čvn

Neděle 1. července – 13. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za Jana Valáška a rodiče


Pondělí 2. července mše svatá ve Vranovicích nebude


Úterý 3. července svátek sv. Tomáše
18:00 Přibice Za farnost


Středa 4. července sv. Prokop
8:00 Pouzdřany  Na úmysl dárce


Čtvrtek 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:00 Ivaň  Za Cyrila a Marii Binderovy a vnuka
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Vitáskovu a Dofkovu
11:00 Přibice Za Růženu Veselou a dceru Růženku a celou rodinu


Pátek 6. července
18:00 Vranovice Za Theodora Diviše, rodiče a sestru


Sobota 7. července mše svaté v Ivani a Pouzdřanech nebudou


Neděle 8. července – 14. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Langa a rodiče
10:30 Přibice Děkanská pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi u kapličky apoštolky v Přibicích

18:00 Pouzdřany Za rodiče Bdinkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny


 • V neděli 8. července bude v Přibicích děkanská pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi. Hlavním celebrantem bude Mons. Jiří Mikulášek.
 • Upozorňuji na změny v bohoslužbách, především, že příští neděli 8.7. nebude mše svatá ve Vranovicích.
 • Požehnané prožití letošních prázdnin a dovolených.
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 21.-28. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti a přihlášky: www.pout.cz/ / HODONÍN /

12. týden v mezidobí – ohlášky

23 Čvn

Neděle 24. června Slavnost Narození Jana Křtitele sbírka na bohoslovce

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Novotných a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Hodová mše svatá za farníky a zvláště za mládež


Pondělí 25. června
18:00 Vranovice Za rodinu Jandáskovu a Srncovu


Úterý 26. června
18:00 Přibice Za zemřelého dědečka a strýce


Středa 27. června
18:00 Ivaň 
Za Arnošta Zapulu a živou a zemřelou rodinu


Čtvrtek 28. června
18:00 Pouzdřany Za Tragicky zemřelého kamaráda


Pátek 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a hlavních patronů naší diecéze
17:00 Přibice Za zemřelou rodinu Koubkovu
18:00 Vranovice Za rodiče a živou i zemřelou přízeň


Sobota 30. června
8:00 Ivaň 
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

18:00 Pouzdřany Za rodinu Zmrzlíkovu a Čudanovu


Neděle 1. července 13. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
11:00 Přibice Za Jana Valáška a rodiče


 • V pátek 29. června bude v Novosedlech děkanské zakončení školního roku. Začátek v 19:00 mší svatou a poté společné opékání, občerstvení a sdílení.
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 21.-28. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti: www.pout.cz/ / HODONÍN / či osobně.

Rodinná pouť na Velehrad

20 Čvn

Tuto sobotu 23. června je možno se přidat k rodinám z naší farnosti, které plánují pouť na Velehrad (mše sv. v 9:00) a návštěvu Modré.
Doprava individuální.
Bližší informace Kukletovi a Čábelkovi tel.731 112 595. Odjezd v 7:00 od vranovického kostela.

vranovicefarnostrajce.net

11. týden v mezidobí – ohlášky

16 Čvn

Neděle 17. června 11. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Za Hedviku Lambertovu a Miloslavu Mudrovou
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera, sourozence a duše v očistci


Pondělí 18. června
18:00 Vranovice Za Františka Brlíka, dvoje rodiče a sourozence


Úterý 19. června
18:00 Přibice Za Drahomíra Wagnera, syna a celou rodinu


Středa 20. června
18:00 Ivaň  Za Jana a Anastázii Kvapilovy


Čtvrtek 21. června
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce
po mši svaté eucharistická adorace do 14 hodin


Pátek 22. června
17:00 Přibice Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za Jiřinu Bednářovu, dvoje rodiče a Stanislava Šimáka


Sobota 23. června
  ranní mše svatá v Ivani mimořádně nebude
9:00 Brno – katedrála kněžské a jáhenské svěcení

18:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


Neděle 24. června – Slavnost Narození Jana Křtitele sbírka na bohoslovce

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Novotných a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Hodová mše svatá za farníky a zvláště za mládež


 • V sobotu 23. června je možno se přidat k rodinám z naší farnosti, které plánují pouť na Velehrad (mše sv. v 9:00) a návštěvu Modré. Doprava individuální. Bližší informace Kukletovi a Čábelkovi. Odjezd v 7:00 od vranovického kostela.
 • Ve dnech 22.-24. června se koná v Dolních Kounicích křesťanský festival pro mládež Kefasfest. Programem bohatý na hudbu, sportovní aktivity a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy, filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata. www.kefasfest.cz
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 21.-28. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti: www.pout.cz/ / HODONÍN / či osobně.

10. týden v mezidobí – ohlášky

9 Čvn

Neděle 10. června 10. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice  Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00 Přibice Za farnost


Pondělí 11. června
18:00 Vranovice Za Antonína Furcha, manželku a duše v očistci


Úterý 12. června
18:00 Přibice Za Karla Dupala, dvoje rodiče a duše v očistci


Středa 13. června
18:00 Ivaň  Za Marii a Václava Fickovy a syna


Čtvrtek 14. června
8:00 Pouzdřany Na dobrý úmysl
14:00 bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 15. června
14:00 Vranovice pohřeb Mgr. Jiřího Košíčka
17:00 Přibice Za Jindřicha Vondráka, dvoje rodiče, sestru Jiřinu a duše v očistci
18:00 Vranovice Za rodinu Šamalíkovu


Sobota 16. června
8:00 Ivaň 
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela

18:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 17. června 11. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Za Hedviku Lambertovu a Miloslavu Mudrovou
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera, sourozence a duše v očistci


 • V pátek 15. června bude od 17 hodin ve Vranovicích na farní zahradě táborák ke konci školního roku a v 18:00 mše na poděkování v kostele. Potom společné opékání.
  Srdečně zveme všechny děti.
 • V sobotu 23. června je možno se přidat k rodinám z naší farnosti, které plánují pouť na Velehrad (mše sv. v 9:00) a návštěvu Modré. Doprava individuální.  Bližší informace Kukletovi a Čábelkovi.