17. týden v mezidobí – ohlášky

28 Čvc

Neděle 29. července 17. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za rodiče Pouzovy, bratra a živou a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za obrácení hříšníků
12:30 Vranovice křest Veroniky Kuráňové


Pondělí 30. července
18:00 Vranovice Za paní Annu Vackovu (přesunuto z 6.8.)


Úterý 31. července
18:00 Přibice Za Boženu Effenbergerovu, manžela, dvě děti a duše v očisti


Středa 1. srpna
18:00 Ivaň 
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu


Čtvrtek 2. srpna
zrušeno
14:00 Vranovice – bohoslužba v domově pro seniory
18:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 3. srpna
15:00 Vranovice pohřeb pana Josefa Dofka
18:00 Přibice Na dobrý úmysl


Sobota 4. srpna

18:00 Pouzdřany Za Marii Fickovu, Jaroslava Formana a vnuka Toníka


Neděle 5. srpna 18. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Janu Valkovu


Přeji požehnaný čas prázdnin a odpočinku.

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

16. týden v mezidobí – ohlášky

22 Čvc

Neděle 22. července 16. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Jana Kalába a rodinu Kalábovu
9:30 Vranovice  Za rodinu Kolstrunkovu, Novákovu a Šmídovu
11:00 Přibice Za farnostv týdnu bohoslužby nebudou


Sobota 28. července

mše svatá v Ivani a nebude

10:00 Slavkovice u Nového Města na Moravě – poutní mše k Božímu Milosrdenství

18:00 Pouzdřany  Za Václava Fialu, Oldřicha a Jarmilu Kozlovy a zemřelé z rodiny


Neděle 29. července  17. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za rodiče Pouzovy, bratra a živou a zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za obrácení hříšníků


Přeji požehnaný čas prázdnin a odpočinku.

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

15. týden v mezidobí – ohlášky

14 Čvc

Neděle 15. července 15. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Živou a zemřelou rodinu Valáškovu a Bučkovu
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Oldřicha Straky, jeho sestru, rodiče, Zdeňka Hochmanna a duše na které nikdo nepamatuje


Pondělí 16. července mše svatá nebude


Úterý 17. července

18:00 Přibice Za rodinu Malinovskou a Prokůpkovu


Středa 18. července

8:00 Pouzdřany  Na dobrý úmysl
18:00 Ivaň  Za Vincence a Helenu Langovy, syna a duše v očistci


Čtvrtek 19. července

14:00 Vranovice – mše svatá v domově pro seniory


Pátek 20. července

17:00 Přibice Za rodinu Strouhalovu a Kopřivovu
18:00 Vranovice Za dceru Ivanu, rodiče, bratra Josefa, sestru Marii a švagra


Sobota 21. července

mše svatá v Ivani a nebude

18:00 Pouzdřany  Za Oldřicha Svobody a zemřelé z rodiny


Neděle 22. července – 16. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Za rodinu Kolstrunkovu, Novákovu a Šmídovu
11:00 Přibice Za obrácení hříšníků


14. týden v mezidobí – ohlášky

7 Čvc

Neděle 8. července 14. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Václava Langa a rodiče
10:30 Přibice Děkanská pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi u kapličky apoštolky v Přibicích
18:00 Pouzdřany Za rodiče Bdinkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodinyStředa 11. července
14:00 Vranovice  pohřeb paní Růženy HrubéPátek 13. července
19:00 Přibice Na úmysl dárce


Sobota 14. července
7:00 Ivaň  Za Augustina Otáhla a Bratry

18:00 Pouzdřany  Za rodiče Březinovy, syna a Jana Valáška


Neděle 15. července 15. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za živou a zemřelou rodinu Valáškovu a Bučkovu
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Oldřicha Straky, jeho sestru, rodiče, Zdeňka Hochmanna a duše na které nikdo nepamatuje


  • Upozorňuji na změny v bohoslužbách v období prázdnin.
  • Ohlášky dle can. 1053 CIC: snoubenci Tereza Šlancarová (Ulička 246, Vranovice) a Oto Uchytil, hodlají 14. července 2018 ve Křtinách uzavřít sňatek. Prosím o modlitbu za snoubence.
  • Požehnané prožití letošních prázdnin a dovolených.