21. týden v mezidobí – ohlášky

25 Srp

Neděle 26. srpna 21. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Přibice Za Vladimíra Bendy a dar zdraví pro celou rodinu
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu a duše v očistci
11:00 Ivaň  Za mládež Hodová mše svatá – Slavnost sv. Bartoloměje, apoštola


Pondělí 27. srpna
18:00 Vranovice Za farnost


Úterý 28. srpna
18:00 Přibice Za Marii Srncovu, manžela a dvoje rodiče


Středa 29. srpna
8:00 Pouzdřany 
Na úmysl dárce
Sobota 1. září

18:00 Pouzdřany Za Františka Topinky a dvoje rodiče


Neděle 2. září 22. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu Láskovu
9:30 Vranovice  Za rodinu Klimešovu, Lounkovu, Karpíškovu a Pávišovu
10:30 Mikulov – Sv. kopeček Hlavní mariánská pouť
11:00 Přibice Za
živou rodinu Varmužkovu, Šenovu a Kovalovu


 • V sobotu 1. září bude diecézní pouť rodin na Zelenou Horu u Žďáru n. S. Letos se půjde skutečně pěšky, na výběr jsou čtyři trasy (Z Obyčtova, ze Slavkovic, Sázavy a Žďáru n.S.). Každá skupina poutníků bude doprovázena knězem.
 • Příští neděli budeme požehnání školákům a jejich školních pomůcek.
 • V neděli 2. září bude hlavní mariánská pouť na Svatém kopečku u Mikulova.
 • V pátek 7. září zveme děti a rodiče v 18:00 na mši svatou do kapličky na Ivaňské ulici ve Vranovicích a potom na opékání na farním dvoře.
 • V sobotu 8. září je v Žarošicích hlavní pouť, tzv. Zlatá sobota. Mši sv. v 18:00 předsedá Dominik kardinál Duka OP.
 • V sobotu 22. září naše farnost pořádá celodenní autobusový poutní zájezd do Neratova v Orlických horách. Prosím zapisujte se v zákristii.

20. týden v mezidobí – ohlášky

18 Srp

Neděle 19. srpna 20. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Rousovy a syny
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
                      – Hodová mše svatá

11:00 Přibice Za farnost
Sobota 25. srpna

18:00 Pouzdřany Za farnost


Neděle 26. srpna 21. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Přibice Za Vladimíra Bendy a dar zdraví pro celou rodinu
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu a duše v očistci

11:00 Ivaň Hodová mše svatá za mládežSlavnost sv. Bartoloměje, apoštola


 • Pozor na změnu času bohoslužeb v neděli 26. srpna v Přibicích a Ivani.
 • V sobotu 1. září bude diecézní pouť rodin na Zelenou Horu ve Žďáru n. S. Letos se půjde skutečně pěšky, na výběr jsou čtyři trasy.
 • V neděli 2. září bude hlavní mariánská pouť na Svatém kopečku u Mikulova.
 • V sobotu 8. září je v Žarošicích hlavní pouť, tzv. Zlatá sobota. Mši sv. v 18:00 předsedá Dominik kardinál Duka OP.
 • V sobotu 22. září naše farnost pořádá celodenní autobusový poutní zájezd do Neratova v Orlických horách. Prosím zapisujte se v zákristii.

19. týden v mezidobí – ohlášky

12 Srp

Neděle 12. srpna 19. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Václava Aujezdského, manželku, syna a vnučku


Pondělí 13. srpna
17:00 Vranovice Za rodiče Škňouřilovy


Úterý 14. srpna
18:00 Přibice Na úmysl dárce vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie


Středa 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:00 Ivaň  Za Jaroslava Pazderského
19:00 Vranovice Na úmysl dárce


Čtvrtek 16. srpna
8:00 Pouzdřany
Na dobrý úmysl
14:00 Vranovice – bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 17. srpna
17:00 Přibice Za Jaroslavu Tomečkovu a zemřelou rodinu
18:00 Vranovice Za tragicky zesnulého kamaráda Jirku Trojana ze Žabčic


Sobota 18. srpna
8:00 Ivaň 
Za rodiče Holánkovy a celou rodinu (přesunuto z 22.8.)
13:00 Vranovice – křest Ondřeje Hrušky
18:00 Pouzdřany Za rodinu Strakovu, Klučkovu a Dvořákovu


Neděle 19. srpna 20. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Rousovy a syny
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o Boží ochranu Hodová mše svatá
11:00 Přibice Za farnost


 • V neděli 26. srpna bude hodová mše svatá v Ivani v 11 hodin a v Přibicích v 8:00 ráno.
 • Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála proběhnou letošní oslavy Den Brna 2018 ve dnech 11. až 18. srpna. Informace na plakátku a internetu.
 • V pondělí 13. srpna bude v Žarošicích mariánská pouť. Od 18:30 růženec a v 19:00 mše svatá – celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup.
 • V sobotu 1. září bude diecézní pouť rodin na Zelenou Horu ve Žďáru n. S. Letos se půjde skutečně pěšky; je na výběr ze čtyř tras.

 

18. týden v mezidobí – ohlášky

4 Srp


Neděle 5. srpna – 18. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Za Janu ValkovuStředa 8. srpna
14:00 Vranovice pohřeb pana Karpíška
Sobota 11. srpna
11:00 Vranovice Svatba Lucie Pospíšilové a Radka Šťastného

18:00 Pouzdřany Za Františku a Aloize Andrýskovy


Neděle 12. srpna – 19. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za farnost
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za Václava Aujezdského, manželku, syna a vnučku


Ohlášky dle can. 1053 CIC: snoubenci Lucie Pospíšilová a Radek Šťastný, hodlají uzavřít církevní sňatek. Prosím o modlitbu za snoubence.

Pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála proběhnou letošní oslavy Den Brna 2018 ve dnech 11. až 18. srpna. Informace na plakátku a internetu.

V pondělí 13. srpna bude v Žarošicích mariánská pouť. Od 18:30 růženec a v 19:00 mše svatá – celebruje Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup.

V sobotu 1. září bude diecézní pouť rodin na Zelenou Horu ve Žďáru n. S. Letos se půjde skutečně pěšky; je na výběr ze tras.

Přeji požehnaný čas prázdnin a odpočinku.

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303