34. týden v mezidobí – ohlášky

24 Lis

Neděle 25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00 Ivaň  Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Václava Procházky, sourozence a rodiče


Pondělí 26. listopadu večerní bohoslužba nebude


Úterý 27. listopadu večerní bohoslužba nebude


Středa 28. listopadu
17:00 Ivaň 
Za Vladimíra Valáška, rodiče a duše v očistci


Čtvrtek 29. listopadu
17:00 Přibice
Za zemřelou rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu (přesunuto z úterý 27.11.)


Pátek 30. listopadu
17:00 Přibice
Za Otýlii Fadrhonsovu a manžela a celou rodinu
18:30 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu


Sobota 1. prosince
8:00 Ivaň  Za živou a zemřelou rodinu
11:00 Ivaň  křtiny
17:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


Neděle 2. prosince 1. neděle adventní žehnání adventních věnců při mši svaté

8:00 Ivaň  Za Josefa Klementa
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy, dvoje rodiče a zdraví pro rodinu

14:30 Přibice adventní duchovní obnova pro všechny farnosti


 • V Ivani nebude v pondělí 26. listopadu náboženství a také v Přibicích odpadne výuka ve středu 28. listopadu.
 • Srdečně zvu na adventní zastavení s Pannou Marií v neděli 2. prosince v kostele v Přibicích. 14:30 začne přednáška P. Karla Adamce, potom bude následovat adorace zakončená požehnáním v 15:30.

33. týden v mezidobí – ohlášky

17 Lis

Neděle 18. listopadu 33. neděle v liturgickém mezidobí Den Bible

8:00 Ivaň  Za Zdeňku Láskovu
9:30 Vranovice  Za Alžbětu Mazuchovu a zemřelé sourozence
11:00 Přibice Za Jana Valáška


Pondělí 19. listopadu
17:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o Boží ochranu


Úterý 20. listopadu
17:00 Přibice
Za farníky


Středa 21. listopadu
8:00 Pouzdřany
Na
17:00 Ivaň  Za rodiče Petránovy


Čtvrtek 22. listopadu
14:00 Vranovice
bohoslužba v domově pro seniory


Pátek 23. listopadu
17:00 Přibice
Za Zuzanu Bělušovu
18:00 Vranovice Za Růženu Stejskalovu


Sobota 24. listopadu
8:00 Ivaň 
Na poděkování a prosba za další ochranu

17:00 Pouzdřany Za dceru Květoslavu Sokolovou


Neděle 25. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále

8:00 Ivaň  Za manžele Brabcovy
9:30 Vranovice  Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Václava Procházky, sourozence a rodiče


 • Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Na webu cirkev.cz najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout  ve farnosti nebo doma v rodině.
 • Zvu zájemce ke společné četbě a výkladu Bible na faru ve Vranovicích v 16:30.

 • MSKA zve všechny zájemce k účasti k bližšímu poznání a k diskuzi k problematice ratifikace Istanbulské úmluvy obsahující gendrovou ideologii . Půjde o konfrontaci a dialog Istambulské úmluvy s naukou a právem církve. https://www.mska-akademie.cz/
  Konání: středa 21.11.2018 od 17:00 do 19:00; Petrov 2, Brno.

32. týden v mezidobí – ohlášky

10 Lis

Neděle 11. listopadu   32. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, jejího bratra, rodiče, vnuka Zdeňka a duše v očistci


V týdnu bohoslužby nebudou


Sobota 17. listopadu

17:00 Pouzdřany Za Josefa Brzicu a rodiče


Neděle 18. listopadu   33. neděle v liturgickém mezidobí Den Bible
8:00 Ivaň  Za Zdeňku Láskovu
9:30 Vranovice  Za Alžbětu Mazuchovu a zemřelé sourozence
11:00 Přibice Za Jana Valáška


 • Římskokatolická církev v ČR se chce připojit k iniciativě britské ambasády, a letos poprvé si u nás připomenout výročí konce první světové války tím, že se 11. listopadu 2018 ve 13.30 rozezní zvony. Jedná se o sté výročí této události, v roce připomínky 100 let od vzniku Československa, v roce devadesátého devátého výročí vzniku katolické charity u nás.
 • V tomto týdnu odpadá výuka náboženství v Ivani a v Přibicích. Ve Vranovicích odpadá výuka pouze ve středu v 16:00. Ostatní výuka náboženství ve Vranovicích bude.
 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze:
  například pana faráře z Mikulova P. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622
  či pana děkana z Pohořelic P. Jaroslava Svobodu – telefon: 736 523 616
 • Na neděli 18. listopadu připadá letos Den Bible. Záměrem je podpořit šíření Bible v našich zemích a proto v tento den probíhá v katolických kostelích sbírka. Na webu cirkev.cz najdete různé tipy, jak si Den Bible připomenout  ve farnosti nebo doma v rodině.

31. týden v mezidobí – ohlášky

3 Lis

Neděle 4. listopadu     31. neděle v liturgickém mezidobí

8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy
9:30 Vranovice  Za Ladislava Kašpara a Antonína Tuzu
11:00 Přibice Za rodiče Karpíškovy, dceru a čtyři zetě a živou a zemřelou rodinu
dušičková pobožnost na hřbitově:
14:30 v Ivani; 15:00 ve Vranovicích; 15:30 v PřibicíchPondělí 5. listopadu
17:00 Vranovice Za učitele a sbormistra Antonína Šmardu mladšího a staršího


Úterý 6. listopadu
15:00 Přibice pohřeb paní Kláry Dofkové


Středa 7. listopadu
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce
17:00 Ivaň  Za rodiče Mackovy a děti


Čtvrtek 8. listopadu
14:00 Vranovice bohoslužba v domově pro seniory
15:00 Pouzdřany pohřeb pana Tivadara Görcse


Pátek 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky
17:00 Přibice Za Ladislava Kašpara a živou a zemřelou rodinu
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Sobota 10. listopadu
8:00 Ivaň  Za Jaroslava a Jaroslavu Grunovy, Františka a Davídka

17:00 Pouzdřany Za Marii a Karla Müllerovy a rodiče Havkovy a Müllerovy


Neděle 11. listopadu  32. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň  Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice  Za farníky
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, jejího bratra, rodiče, vnuka Zdeňka a duše v očistci


 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky, pro duše v očistci, pokud navštívíme hřbitov a pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé a splníme obvyklé podmínky: svátost smíření v okruhu 14 dní, svaté přijímání a libovolná modlitba na úmysl papeže.