7. týden v mezidobí – ohlášky

23 Úno

Neděle 24. února 7. neděle v mezidobí sbírka Svatopetrský haléř

8:00 Ivaň  Za Aleše Holánka
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Na úmysl dárce


Pondělí 25. února
15:30 Pouzdřany
pohřeb paní Marie Třískové


Úterý 26. února bohoslužba nebude


Středa 27. února
17:00
Ivaň  Na úmysl dárce


Čtvrtek 28. února
17:00 Vranovice
Za Oldřicha Kelbla a rodiče (přesunuto z pátku 1.3.)


Pátek 1. března
17:00 Přibice
Za Karla a Františka Nekolovy a tetu Pavlínku Danišovu
14:00 Vranovice pohřeb pana Josefa Novotného


Sobota 2. března
8:00 Ivaň 
Na úmysl dárce
17:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy, pět synů se vzpomínkou na 3. výročí na Květoslavu Sokolovu


Neděle 3. března 8. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za rodiče Procházkovi a děti
9:30 Vranovice  Za Alžbětu Mazuchovu a její zemřelé sourozence
11:00 Přibice Za farnost


 • V pondělí nebude v Ivani výuka náboženství.
  Ve středu nebude výuka náboženství v Přibicích, avšak ve Vranovicích bude včetně středeční přípravy ke svátostem.
  Ve středu v 19 hodin prosím rodiče, aby přišli na faru k domluvě na první svaté přijímání.
 • Farnost Vranovice srdečně zve na masopustní vepřové hody v sobotu 2.března (plakát) 2019 od 11 hodin ve dvoře hasičské zbrojnice. Podávat se budou zabijačkové speciality. Přijďte prosím setkat a strávit společné chvíle.

6. týden v mezidobí – ohlášky

16 Úno

Neděle 17. února 6. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Svatavu Lízalovu a rodiče  (+ svátost pomazání nemocných)
9:30 Vranovice  Za farnost  (+ svátost pomazání nemocných)
11:00 Přibice Za Marii Matějů  (+ svátost pomazání nemocných)


Pondělí 18. února bohoslužba nebude


Úterý 19. února bohoslužba nebude


Středa 20. února
17:00
Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 21. února
8:00 Pouzdřany
Za živou osobu


Pátek 22. února
17:00 Přibice
Za Stanislava Tomka, celou rodinu Tomkovu a Ruinerovu
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Sobota 23. února
8:00 Ivaň 
Za maminku a duše v očistci
17:00 Pouzdřany Za rodiny Čudanovy a Zmrzlíkovy


Neděle 24. února 7. neděle v mezidobí sbírka Svatopetrský haléř
8:00 Ivaň  Za Aleše Holánka
9:30 Vranovice  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Na úmysl dárce


 • V neděli 24. února 2019 při bohoslužbách se bude konat sbírka na svatopetrský haléř. Tato sbírka se koná na celém světě a její výnos používá papež František pro podporu potřebných lidi na celém světě.
 • V pondělí nebude v Ivani výuka náboženství.

5. týden v mezidobí – ohlášky

9 Úno

Neděle 10. února 5. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy
9:30 Vranovice 
Za syna Petra a manžela a celou zemřelou rodinu
11:00 Přibice
Za farnost


Pondělí 11. února Panna Maria Lurdská
17:00 Vranovice
Za Josefa Procházku, syna a bratra


Úterý 12. února
17:00 Přibice
Za Václava Rujzla, syna a vnučku Gábinku a dvoje zemřelé rodiče


Středa 13. února
17:00 Ivaň 
Za Arnošta Zapulu a dvoje rodiče


Čtvrtek 14. února
8:00 Pouzdřany
Za dar živé víry pro rodinu s prosbou o Boží pomoc a ochranu
14:00 Vranovice mše v domově pro seniory


Pátek 15. února
17:00 Přibice
Na poděkování za 50 let společného života
18:00 Vranovice
Za dvoje rodiče a duše v očistci


Sobota 16. února
8:00 Ivaň 
Za Oldřicha Valáška a duše v očistci
17:00 Pouzdřany
Za rodiče Herodkovy a tři syny  (+ svátost nemocných)


Neděle 17. února 6. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň 
Za Svatavu Lízalovu a rodiče  (+ svátost nemocných)
9:30 Vranovice 
Za farnost  (+ svátost pomazání nemocných)
11:00 Přibice Z
a Marii Matějů  (+ svátost pomazání nemocných)


 • V pondělí 11.února bude světový den nemocných a památka Panny Marie Lurdské.
  V neděli 17. února bude společné udílení svátosti nemocných při mši svaté.

Svátost nemocných je určena pokročilým věkem (od 60 let), vážně nemocným a těm, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí svatého přijímání.

4. týden v mezidobí – ohlášky

2 Úno

Neděle 3. února 4. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Jana Kvapila
9:30 Vranovice  Za manžela, dvoje rodiče a zemřelou rodinu Koubkovu
11:00 Přibice Za Terezii a Rudolfa Strouhalovy


Pondělí 4. února
17:00 Vranovice
Za Petra Procházku, rodinu Procházkovu a Kazatelovu


Úterý 5. února
17:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Friezovu a duše v očistci


Středa 6. února
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce
17:00 Ivaň  Na úmysl dárce


Čtvrtek 7. února
9:00 Pohořelice mše na začátek děkanské rekolekce


Pátek 8. února
17:00 Přibice
Za rodiče Černých, dva syny, zetě a vnuka a dar zdraví pro rodinu
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Sobota 9. února
8:00 Ivaň 
Na poděkování s prosbou za další Boží ochranu
11:00 Pouzdřany křest Margity Karpatové
17:00 Pouzdřany Za Oldřicha Svobodu, bratry a rodiče


Neděle 10. února 5. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Annu a Václava Toncrovy
9:30 Vranovice  Za syna Petra a manžela a celou zemřelou rodinu
11:00 Přibice Za farnost


 • DCŽM Mamre nabí dětem a mládeži (od 12 do 18 let) možnost prožít jarní prázdniny od 10. do 15.2. v Osové Bítýšce. Program je vyvážený, hry, zamyšlení, modlitby, seznámení mezi sebou a mnoho dalšího. Cena je 800Kč, přihlášky elektronicky.
 • V pondělí 4. února 2019 v 17.00 hodin v kostele Narození Panny Marie ve Vranově u Brna uvede biskup Vojtěch Cikrle do úřadu nového generálního vikáře brněnské diecéze – svého pomocného biskupa Mons. Pavla Konzbula a zároveň slavnostně instaluje ICLic. Mgr. Jaroslava Čupra 4. kanovníkem kapituly v Brně.