6. velikonoční týden – ohlášky

25 Kvě

Neděle 26. května 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice  Za děti přistupující ke svátosti eucharistie první svaté přijímání
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu


Pondělí 27. května
mše svatá nebude


Úterý 28. května
mše svatá nebude


Středa 29. května
18
:00 Ivaň  Na dobrý úmysl


Čtvrtek 30. května
8:00 Pouzdřany
Za farníky


Pátek 31. května Navštívení Panny Marie, patrocinium vranovického kostela
v Přibicích mše svatá nebude
pěší Pouť ze Žabčic do Vranovic (vlak z Vranovic 16:46 do Žabčic)
Vranovice kolem 19 hodiny (po příchodu) mše svatá
Za manžela, syna a dvoje rodiče


Sobota 1. června
8
:00 Ivaň  Za Václava Petrána a otce

18:00 Pouzdřany Za živou rodinu Strakovu


Neděle 2. června slavnost Nanebevstoupení Páně

8:00 Ivaň  Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šuhajovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Štěpánku a Augustina Petrákovy a duše v očistci


 • Náboženství v Ivani a v Přibicích tento týden odpadá.
 • V pátek 31.května je svátek Navštívení Panny Marie, tj. zasvěcení vranovického kostela.
  Děti o dospělí jsou zváni na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem v 16:46 z Vranovic.

5. velikonoční týden – ohlášky

18 Kvě

Neděle 19. května 5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30 Vranovice  Za Josefa Šťastného a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
11:00 Přibice Za farnost


Pondělí 20. května
18:00 Vranovice
Za Helenu Maškovu, její rodiče a celou živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci


Úterý 21. května
18:00 Přibice
Za dvě nemocné osoby


Středa 22. května
18:00 Ivaň 
Za zemřelé dárce


Čtvrtek 23. května
15:30 Pouzdřany
pohřeb paní Věry Dulínkové


Pátek 24. května
17:00 Přibice
Za Vlastimila Schimmerle, syna Karla a oboje rodiče
od 17:00 Vranovice Noc kostelů


Sobota 25. května
8
:00 Ivaň  Za farnost

18:00 Pouzdřany Za manžela Zdeňka, rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýškovy


Neděle 26. května 6. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice  Za děti přistupující ke svátosti eucharistie první svaté přijímání
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu


 • V neděli 19. května. v 18:00 zvu do Vranovic na faru na přednášku a osobní svědectví o Mons. Janu Podveském.
 • V pátek 24. května bude Noc kostelů. Jste zváni do Vranovic k návštěvě i pomoci s organizací.
 • V sobotu 25. května bude v Brně v Řečkovicích křesťanský open-air festival Full of life.
  Součástí festivalu FULL OF LIFE jsou vystoupení různých hudebních žánrů, divadelní představení pro děti i dospělé, svědectví o Bohu a přednášky.

4. velikonoční týden – ohlášky

11 Kvě

Neděle 12. května 4. velikonoční neděle zastupuje o. Oldřich Chocholáč

8:00 Ivaň  Za rodinu Brabcovu
9:30 Vranovice  Za manžela, syna Petra a dvoje rodiče
11:00 Přibice Za Václava a Marii Vondrákovy


Pondělí 13. května
14:00 Ivaň  pohřeb paní Marie Toncrové
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče a přízeň


Úterý 14. května
18:00 Přibice
Za Jindřicha Vondráka, sestru Jiřinu a celou rodinu


Středa 15. května
18
:00 Ivaň  Za Josefa a Marii Bauchovy a syna


Čtvrtek 16. května
8:00 Pouzdřany
Za vnuky a jejich rodiče s prosbou o Boží pomoc, ochranu a dar živé víry pro rodinu


Pátek 17. května
14:00 bohoslužba v domově pro seniory ve Vranovicích
17:00 Přibice
Za Aloise Hrozínka, manželku, syna a vnuka
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče a přízeň


Sobota 18. května
bohoslužba v Ivani nebude

18:00 Pouzdřany Za Josefa Halaviče, bratra Antonína a rodiče


Neděle 19. května 5. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30 Vranovice  Za Josefa Šťastného a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
11:00 Přibice Za farnost


 • Příští neděli večer v 18:00 zvu do Vranovic na přednášku o Mons. Janu Podveském.
 • V pátek 24. května bude Noc kostelů. Jste zváni do Vranovic k návštěvě i pomoci s organizací.

 

3. velikonoční týden – ohlášky

5 Kvě

Neděle 5. května 3. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za Andělu Toncrovu a duše v očistci
9:30 Vranovice  Za farnost
11:00 Přibice Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
12:00 Vranovice křest Jitky Pantákové


Pondělí 6. května
18:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu


Úterý 7. května
18:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Hochmanovu, Ungrovu a Říhovu


Středa 8. května Panna Maria, prostřednice všech milostí
9:00 Vranovice  Za poutníky (po mši odjezd do Šaštína)
V Ivani večerní bohoslužba nebude


Čtvrtek 9. května
8:00 Pouzdřany Na dobrý úmysl


Pátek 10. května
17:00 Přibice
Za Jaroslava Páviše a dvoje rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za rodinu Hochmanovu, Šrámkovu a Sopouškovu


Sobota 11. května
8:00 Ivaň  Za zemřelé dárce
18:00 Pouzdřany Za syna, manžela a zemřelé z rodiny


Neděle 12. května 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň  Za rodinu Brabcovu o. Oldřich Chocholáč
9:30 Vranovice  Za manžela, syna Petra a dvoje rodiče o. Oldřich Chocholáč
11:00 Přibice Za Václava a Marii Vondrákovy o. Oldřich Chocholáč


 • Ve středu 8.května nabízím poutní cyklovýlet z Břeclavi do slovenského Šaštína. Konkrétní trasu a podrobnosti přizpůsobíme podle zájmu, prosím hlaste se u kněze.  Odjezd vlakem v 9:43 z Vranovic.