13. týden v mezidobí – ohlášky

29 Čvn

Neděle 30. června 13. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice  Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00 Přibice Za Jana Valáška a rodiče


Pondělí 1. července
18:00 Vranovice
Za dceru Ivanu, rodiče, bratra Josefa, sestru Marii a Švagra


Úterý 2. července
16:00 Přibice
pohřeb pana Václava Janíčka


Středa 3. července
18
:00 Ivaň  Za Růženu Šaršonovu a rodinu


Čtvrtek 4. července
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro rodinu


tek 5. července Sv. Cyrila a Metoděje
8:00 Ivaň 
Za Cyrila a Marii Binderovy
9:30 Vranovice
Za Jiřinu Bednářovu, dvoje rodiče, Stanislava Šimáka a švagrovou Annu
11:00 Přibice
Za Růženu Veselou , dceru Růženku a celou rodinu


Sobota 6. července
17:00 Vranovice
(nedělní mše svatá) Za …………
18:00 Pouzdřany Za rodiče Bdinkovy, syna Jiřího, rodiče Meluzínovy a zemřelé z rodiny


Neděle 7. července 14. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
10:30 Přibice Děkanská pouť u kaple Apoštolky Za farníky
ve Vranovicích mše svatá nebude


 • V neděli 7. července v 10:30 bude v Přibicích pouť ke cti Cyrila a Metoděje u studny apoštolky.
  Ve Vranovicích v neděli mše svatá nebude, místo ní je mše svatá v sobotu v 17:00 s nedělní platností.
 • V tomto týdnu budu navštěvovat nemocné.
 • Srdečně zvu na desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství ve dnech 20.-27. července. Poputujeme z Hodonína přes Žarošice, Sloup a Křtiny. Cíl pouti je ve Slavkovicích na Vysočině. Podrobnosti a přihlášky: www.pout.cz/ / HODONÍN /

12. týden v mezidobí – ohlášky

22 Čvn

Neděle 23. června slavnost Těla a Krve Páně sbírka na bohoslovce

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Novotných po mši průvod Božího Těla
9:30 Vranovice 
Za farníky po mši krátké požehnání v kostele
11:00 Přibice
Za děti a mládež Hodová mše – Narození Jana Křtitele


Pondělí 24. června slavnost narození sv. Jana Křtitele
18:00 Vranovice
Za manžela, živou a zemřelou přízeň


Úterý 25. června
18:00 Přibice
Na poděkování za dar života


Středa 26. června
18:00 Ivaň 
Za Marii a Karla Fabičovicovy a živou rodinu


Čtvrtek 27. června
8:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a bratry


Pátek 28. června
17:00 Přibice 
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice
Za rodiče, živou a zemřelou přízeň


Sobota 29. června slavnost sv. Petra a Pavla
8:00 Ivaň 
Na úmysl dárce

18:00 Pouzdřany
Za rodinu Zmrzlíkovu a Čudanovu


Neděle 30. června 13. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň  Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice 
Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu
11:00 Přibice
Za Jana Valáška a rodiče


 • Informace o novokněžích a primicích na primice.cz
 • V pátek 26. června bude zakončení školního roku a náboženství ve Vranovicích od 17 hodin na farním dvoře.
 • V neděli 7. července v 10:30 bude v Přibicích pouť ke cti Cyrila a Metoděje u studny apoštolky. Ve Vranovicích 7.července dopolední nedělní mše svatá nebude.

11. týden v mezidobí – ohlášky

15 Čvn

Neděle 16. června slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice  Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00 Přibice Za Adolfa Hafnera, rodiče, sourozence, nemocnou osobu a duše v očistci


Pondělí 17. června
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 18. června
18:00 Přibice
Za Karla Dupala, dvoje rodiče a duše v očistci


Středa 19. června
18
:00 Ivaň  Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 20. června slavnost Těla a Krve Páně
8:00 Pouzdřany
Za syna, tři bratry a živou a zemřelou rodinu po mši adorace
18:00 Přibice Na úmysl dárce po mši průvod Božího Těla


Pátek 21. června
18:00 Vranovice
Za Františka Brlíka, rodiče a sourozence po mši adorace
v Přibicích mše svatá nebude


Sobota 22. června
v Ivani mše svatá nebude

16:00 Pouzdřany adorace Nejsvětější Svátosti do začátku mše sv.
18:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


Neděle 23. června slavnost Těla a Krve Páně sbírka na bohoslovce

8:00 Ivaň  Za Marii a Antonína Novotných po mši průvod Božího Těla
9:30 Vranovice  Za farníky po mši krátké požehnání v kostele
11:00 Přibice Za děti a mládež Hodová mše – Narození Jana Křtitele 

 • V sobotu 22. června 2019 udělí při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9:00 hodin diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení celkem sedmi kandidátům. Informace o novokněžích a primicích na primice.cz
 • Příští neděli 23. června bude sbírka na bohoslovce.
 • V pátek 26. června bude zakončení školního roku a náboženství ve Vranovicích od 17 hodin na farním dvoře.
 • V neděli 7. července bude v Přibicích pouť ke cti Cyrila a Metoděje u studny apoštolky.

10. týden v mezidobí – ohlášky

8 Čvn

Neděle 9. června slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitu

8:00 Ivaň  Za Jana a Žofii Kvapilovy
Ivaň křest Tobiáše Bartoloměje Lásky
9:30 Vranovice  Za rodinu Kolstrunkovu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 10. června
18:00 Vranovice
Za zemřelého Josefa Říčky


Úterý 11. června
18:00 Přibice
Za Karla Suchánka, rodiče, zetě, švagra a celou živou rodinu


Středa 12. června
18:00 Ivaň 
Za rodiče Fickovy a syna


Čtvrtek 13. června svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce


Pátek 14. června
17:00 Přibice
Na úmysl dárce s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro živou rodinu
18:00 Vranovice
Za Antonína Furcha, manželku a rodiče


Sobota 15. června
8:00 Ivaň 
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela

18:00 Pouzdřany Za Jarmilu a Miloslava Macháčkovy, rodinu, Butorovy a zemřelé z rodiny


Neděle 16. června slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 Ivaň  Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice 
Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera, rodiče, sourozence, nemocnou osobu a duše v očistci


 • v neděli 9. 6. 2019 proběhne v kostelích brněnské diecézi každoroční sbírka na Charitu. Dary umožňují Diecézní charitě Brno pomáhat lidem v obtížných životních situacích.