Ohlášky 3. velikonoční neděle

25 Dub

 MŠE SVATÉ NEBUDOU VEŘEJNÉ

26. dubna 3. velikonoční neděle
9:30 Vranovice Za rodinu Klimešovu a Liškovu


Pondělí 27. dubna
18:00 Vranovice Na poděkování P. Bohu s prosbou další Boží ochranu


Úterý 28. dubna
18:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy (přesunuto z neděle 26.4.)


Středa 29. dubna
18:00 Ivaň Za Milana Stehlíka


Čtvrtek 30. dubna
8:00 Pouzdřany Za farníky


Pátek 1. května
18:00 Přibice Za důstojného P. Václava Procházky, rodiče a duše v očistci


Sobota 2. května
18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


3. května 4. velikonoční neděle

8:00 Ivaň Za Andělu Toncrovu a duše v očistci
9:30 Vranovice Za sestru Marii a rodiče a Jana Pražáka


 

Od 24. dubna jsou vládou částečně umožněny bohoslužby s účastí maximálně 15 osob (včetně kněze) a dodržení přísných hygienických opatření (rozestup 2 metry, povinná dezinfekce …).

Mše svaté budou v tomto týdnu  i nadále neveřejné. Po předchozí domluvě se smí zúčastnit ten, kdo má úmysl mše svaté a předem se nahlásí. (např. telefonem či  emailem)

Prosím o pochopení a trpělivost s tím, že účast na bohoslužbách je zatím omezená.
Nadále platí dispenz biskupa od povinnosti nedělní účasti a doporučení konat domácí bohoslužby a modlitby v rodinách.

Využijme také měsíc květen k prohloubení mariánské úcty.

Individuální svátosti jsou nadále udíleny po domluvě.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav
tel.:
732951303

2. velikonoční týden – ohlášky

18 Dub

VŠECHNY MŠE SV. V TÝDNU BUDOU NEVEŘEJNÉ

2. velikonoční neděle 19. dubna neděle Božího milosrdenství

Za Jaroslava Pazderského
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a dar zdraví pro živou rodinu

Vranovice 15:00 – 16:00 příležitost k osobní modlitbě a svátosti smíření


Pondělí 20. dubna
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu
Za Marii a Františka Pišťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny


Úterý 21. dubna Za Aloise Janíčka, bratry a rodiče


Středa 22. dubna Na poděkování P. Bohu s prosbou  další Boží ochranu


Čtvrtek 23. dubna Za živou a zemřelou rodinu Bočkovu


Pátek 24. dubna Za skauty


Sobota 25. dubna
Za Marii a Jakuba Klouparovy
Za Jarmilu a Miroslava Macháčkovy, rodinu Butorovu a zemřelé z rodiny


3. velikonoční neděle 26. dubna

Za rodinu Klimešovu a Liškovu
Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Chci velmi  doporučit modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. více např. vojtechkodet.cz

V neděli Božího milosrdenství (19.4.) je možno získat plnomocné odpustky. Pro letošní rok karantény jsou 3 podmínky:  

1)  zříci se svých hříchů se záměrem – až to bude možné – přistoupit ke sv. smíření a sv. přijímání.
2) pomodlit se na úmysly papeže.
3) před obrazem (nebo obrázkem) milosrdného Ježíše pomodlit 1x „Otče náš“ a 1x „Věřím“ a přidat k tomu 1x výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např.: „Ježíši, důvěřuji Ti!“. podrobnosti: slavkovice.cz


 

Mše svaté v tomto týdnu jsou bez účasti lidu. Je však oprávněná naděje, že od pondělí 27. dubna, tedy v příštím týdnu, budou vládou umožněny bohoslužby s účastí nejvýše 15 osob. Více na církev.cz. Přednostní právo účasti na mši svaté dostane rodina, za kterou je mše svatá obětována.

 

Papež František zve denně ve 20 hodin k modlitbě růžence nebo Korunky k Božímu milosrdenství či alespoň modlitbě Otče náš a Zdrávas Maria za ukončení pandemie.

Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se mohou se uskutečnit.

 

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pro Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303

Velikonoční ohlášky

11 Dub

Naši biskupové nás vyzývají, abychom na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista. Více na cirkev.cz

Biskup Vojtěch nás vybízí v pastýřském listu (více na cirkev.cz) k modlitbě cesty světla.
(Cesta světla jsou zastavení z Ježíšova života jako při křížové cestě, ale události začínají vzkříšením) 

Zvu Vás tedy k online přenosu

Velikonoční pondělí 9:30 cesta světla online  (odkaz na youtube)

Více o cestě světla na katechetiolomouc.cz


 

S nadějí, kterou je pro nás sám Vzkříšený Kristus, přeji požehnané Velikonoce.

Nebojte se obrátit s čímkoliv – jsem tu pr Vás – o. Jaroslav – tel.: 732951303

Žehnání velikonočních pokrmů v domácnosti


BOHOSLUŽBY JSOU
DO ODVOLÁNÍ NEVEŘEJNÉ

Individuální svátosti (smíření, pomazání nemocných…) a duchovní záležitosti jsou nadále udíleny na vyžádání. Pohřby se mohou se uskutečnit.


 

Velikonoční neděle 12. dubna  (9:30)

Na poděkování P. Bohu s prosbou o Boží ochranu
Na poděkování P. Bohu s prosbou o další Boží ochranu
(úmysly Ivaň+Vranovice)


Velikonoční pondělí 13. dubna (18:00) Za rodiče, dva bratry a sestru Škňouřilovy

 9:30 cesta světla online z Vranovic  (odkaz na youtube)

Více o cestě světla na katechetiolomouc.cz


Úterý 14. dubna Za Františka a Marii Brychtovy, celou rodinu a duše v očistci
15:00 Pouzdřany – pohřeb pana Bedřicha Peky


Středa 15. dubna Za Anastázii Kvapilovou


Čtvrtek 16. dubna Za Jiřího Tomka, rodiče, bratra a celou rodinu


Pátek 17. dubna Za Jana a Marii Šťastných, celou rodinu a duše v očistci


Sobota 18. dubna Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče


2. velikonoční neděle 19. dubna neděle Božího milosrdenství

Za Jaroslava Pazderského
Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a dar zdraví pro živou rodinu


Žehnání velikonočních pokrmů v domácnosti

11 Dub

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání
nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný.
Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

 

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.