22. týden v liturgickém mezidobí – ohlášky

29 Srp

Neděle 30. srpna 22. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice Za Jaroslava Klimeše a rodinu Lounkovu, Karpíškovu a Klimešovu
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 31. srpna
18:00 Vranovice Za tragicky zesnulého kamaráda Jirku Trojana ze Žabčic


Úterý 1. ří bohoslužba nebude


Středa 2. září
18:00 Ivaň
Za rodiče Holánkovy


Čtvrtek 3. září
9:00 Pohořelice rekolekce kněží mikulovského děkanství


Pátek 4. září
18:00 Vranovice u kapličky na Ivaňské Na poděkování s prosbou o Boží ochranu
19:00 Přibice
Za farníky


Sobota 5. září
8:00 Ivaň Za Ladislava Kvapila

18:00 Pouzdřany Za Ivana Havlíka, rodiče Annu a Antonína Havlíkovy a prarodiče Annu a Matěje Trdlidovy
18:00 Přibice Za farníky (o. Vojtěch Zahrádka)


Neděle 6. září 23. neděle v mezidobí

7:30 Ivaň Za Františka Lásku a rodinu
10:30 Mikulov – Svatý kopeček
18:00 Vranovice Za farníky


 • V pátek 4. září bude mše svatá u kapličky na Ivaňské ulici. V souvislosti se začátkem školního roku jsou zváni obzvláště školáci.
   
 • V sobotu 5. září vstoupí do manželství při mši svaté v 13:00 ve Velkých Němčicích Barbora Klimešová z Vranovic a Václav Nečas z Vel. Němčic. Prosím o modlitbu za snoubence. Ohlášky dle kánonu 1053 CIC.

 • V neděli 6. září bude v Mikulově tradiční mariánská pouť na Svatém kopečku.
  (
  V 9:30 průvod od kostela sv. Václava na kopeček, v 10:30 mše svatá).
  Časy nedělních bohoslužeb v děkanství jsou změněny.
  Pro přihlášené – odjezd autobusu od kostela:

  • 8:15 Přibice
   8:20 Vranovice
   8:30 Ivaň
 • V sobotu 12. září je v Žarošicích mariánská pouť, tzv. Zlatá sobota.
  Mše svatá v Pouzdřanech bude přesunuta na neděli
  13. září v 18 hodin.

21. týden v liturgickém mezidobí – ohlášky

22 Srp

Neděle 23. srpna 21. neděle v mezidobí
8:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, za zemřelou rodinu a zdraví pro živou rodinu
9:30 Vranovice Za rodinu Maškovu
11:00 Ivaň Za mládež Hodová mše sv.


pondělí – pátek: bohoslužby nebudou


Sobota 29. srpna

18:00 Pouzdřany Za rodinu Strakovu, Klučkovu a Dvořákovu


Neděle 30. srpna 22. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marii a Antonína Dudovy
9:30 Vranovice Za Jaroslava Klimeše a rodinu Lounkovu, Karpíškovu a Klimešovu
11:00 Přibice
Za farníky


Tento týden budou kněžské exercicie na Svaté Hoře, prosím o modlitbu.
V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze: např.
faráře z Mikulova o. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622

V neděli 6. září bude v Mikulově tradiční mariánská pouť na Svatém kopečku.
(
V 9:30 průvod od kostela sv. Václava na kopeček, v 10:30 mše svatá)

Přihlašujte se prosím v zákristii na společný autobus.

Z důvodu pouti budou v neděli 6. září pravděpodobně změny v časů bohoslužeb.


 

20. týden v liturgickém mezidobí – ohlášky

15 Srp

Neděle 16. srpna 20. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Marii Goliášovu a celou rodinu Hodová mše sv.
11:00 Přibice
Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu


pondělí – čtvrtek: bohoslužby nebudou


Pátek 21. srpna
18:00 Vranovice
Za Josefa Procházku
19:00 Přibice
Za nenarozené děti a snoubence


Sobota 22. srpna
8:00 Ivaň Za Annu Klementovu a Antonii Baslovu (ze středy 19.8.)
10:00 Pouzdřany křest Tomáše Kilingera
11:30 Ivaň svatební obřad – Marie Danihelíková a Jeffry Reichenbächer

18:00 Pouzdřany Za maminku Drahomíru Rathouzskou a za babičku Annu Hrabcovou


Neděle 23. srpna 21. neděle v mezidobí

8:00 Přibice Za Vladimíra Bendy, za zemřelou rodinu a zdraví pro živou rodinu
9:30 Vranovice Za rodinu Maškovu
11:00 Ivaň Za mládež Hodová mše sv.


 • V neděli 23. srpna budou prohozeny časy bohoslužeb v Ivani a v Přibicích. 
 • V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze:
  např. faráře z Mikulova o. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622 
 • Děkuji za úklid a výzdobu kostela. 
 • Opětovně je zavedena povinnost nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích (např. bohoslužbách) nad 100 osob a snižuje se maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob.

19. týden v liturgickém mezidobí – ohlášky

8 Srp

Neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice Za rodinu Kolstrunkovu, Novákovu a Šmídovu
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 10. srpna  svátek sv. Vavřince
18:00 Vranovice Za rodinu Kazatelovu a Tomkovu


Úterý 11. srpna
18:00 Přibice
Za Jindřicha Hotového, manželku a celou rodinu


Středa 12. srpna
18:00 Ivaň
Za rodiče Rousovy


Čtvrtek 13. srpna
8:00 Pouzdřany
Na dobrý úmysl 


Pátek 14. srpna
15:00 Vranovice pohřeb paní Jany Staňkové
(18:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu)
19:00 Přibice
Za rodinu Aujezdských a Srncovu


Sobota 15. srpna  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
8:00 Ivaň
Na dobrý úmysl

18:00 Pouzdřany
Za Františka Topinky a dvoje rodiče


Neděle 16. srpna 20. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Marii Goliášovu a celou rodinu Hodová mše sv.
11:00 Přibice
Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu


V neděli 23. srpna budou v Ivani hody a tudíž budou prohozeny časy bohoslužeb v Ivani a v Přibicích.


O
pětovně je zavedena povinnost nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích (např. bohoslužbách) nad 100 osob a snižuje se maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Také se doporučuje desinfekce rukou.

18. týden v liturgickém mezidobí – ohlášky

1 Srp

Neděle 2. srpna 18. neděle v mezidobí

8:00 Přibice Za farníky
9:30 Vranovice
Za Annu Vackovou a duše v očistci
11:00 Ivaň
První svaté přijímání


Pondělí 3. srpna
18:00 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Karlovičovu, Duroňovu, Tománkovu a Pezlarovu


Úterý 4. srpna
14:00 Vranovice pohřeb pana Karla Saitla

18:00 Přibice
Za ročník 1950


Středa 5. srpna
18:00 Ivaň
Za Miloslava Koubka


Čtvrtek 6. srpna svátek Proměnění Páně
8:00 Pouzdřany
Na dobrý úmysl
15:00 Ivaň pohřeb paní Marie Pazderské


Pátek 7. srpna
18:00 Vranovice
Za manžela a rodiče Kelblovy
19:00 Přibice
Na dobrý úmysl


Sobota 8. srpna
8:00 Ivaň
Na dobrý úmysl 

18:00 Pouzdřany
Za Františku a Aloise Andrýskovy


Neděle 9. srpna 19. neděle v mezidobí

8:00 Ivaň Na dobrý úmysl 
9:30 Vranovice
Za rodinu Kolstrunkovu, Novákovu a Šmídovu
11:00 Přibice
Za farníky


Opětovně  je zavedena povinnost nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích (např. bohoslužbách) nad 100 osob a snižuje se maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Také se doporučuje desinfekce rukou.