1. adventní týden – ohlášky

28 Lis

  bohoslužby do 20 osob
obsazení 30% sedadel

Neděle 29. listopadu 1. neděle adventní (mše pouze pro přihlášené)
8:00 Ivaň Za Františka Brabce a manželku
9:30 Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky

přijetí svátosti smíření či svatého přijímání pro veřejnost v neděli:
8:40 – 9:15 Ivaň
11:40 -12:15 Přibice

14:00 – 15:00 Vranovice


Pondělí 30. listopadu 17:00 Vranovice Na úmysl dárce

Úterý 1. prosince 17:00 Přibice Na úmysl dárce

Středa 2. prosince 17:00 Ivaň Za Josefa a Annu Klementovy

Čtvrtek 3. prosince 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

Pátek 4. prosince 
17:00 Přibice
Na úmysl dárce.
18:00 Vranovice Za Marii Veselou a zemřelou přízeň

Sobota 5. prosince
8:00 Ivaň Za Jana a Růženu Šaršonovy
17:00 Pouzdřany Za Jindřicha a Ludmilu Kozlovy, dva syny, Hanu Jeřábkovu a Jiřinu Kozlovu


Neděle 6. prosince 2. neděle adventní (mše pouze pro farníky do naplnění 30% kapacity sedadel)
8:00 Ivaň Za Boženu a Václava Petránovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Antonína Bělíčka, dvoje rodiče a zdraví pro živou rodinu


◉  Modlitba  požehnání adventního věnce doma v rodině

Průvodce adventem
QR aplikace Průvodce adventem


Průvodce adventem je k dispozici v kostele jako tištěná brožura webové stránky https://pastorace.biskupstvi.cz/ i aplikace android (QR) 

Biskup Vojtěch vyhlašuje na následující středu 2. prosince dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie.


Účast na nedělní mši svaté je pouze pro přihlášené, maximální počet osob dle stupně PES (aktuálně 20). Pro veřejnost je po každé mši svaté možno přijmout eucharistii či zpověď.

Proti­epi­de­mi­cký
systém PES:

STUPEŇ
1

STUPEŇ
2

STUPEŇ
3

STUPEŇ
4

STUPEŇ
5

Bohoslužby a pohřby maximálně:

100
osob

50
osob

30
osob

20
osob

15
osob

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

Náboženství

23 Lis

Vranovice

Pracovní list: https://drive.google.com/file/d/1vS-EXlOdhmdp-rgLvgzNaPmwOZ1cbYEQ/view?usp=sharing 

Ve středu v 15:30 můžete přijít osobně na faru nebo se připojit online
na adrese:  https://meet.vpsfree.cz/NáboženstvíVranovice
 

je to videokonferenční program, který běží v prohlížeči bez instalace. Je vhodné mít sluchátka, aby se zvuk nevracel a nedocházelo k rušení ostatních.

Po otevření stránky je potřeba udělit povolení sdílení kamery a mikrofonu.  (Případně lze konferenci spustit i v mobilech a tabletech, ale tam vyžaduje bezplatnou instalaci aplikace jit.si)Přibice

bude-li to možné tak zvu děti zvláště z 3. a 4. třídy na online náboženství v 12:45 v úterý na adrese:  https://join.skype.com/f01hnerfmSPE  

(  live:xjsojka  je případně moje skypové jméno k vyhledání)

34. týden v mezidobí ohlášky

21 Lis

ohlášky – bohoslužby do 20 osob


Neděle 22. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále 

8:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy a zemřelou rodinu
9:30 Vranovice Za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
11:00 Přibice
Za Václava Procházku, sourozence, rodiče, nemocné a duše v očistci

  • přijetí svátosti smíření či svatého přijímání pro veřejnost:
    8:40 – 9:10 Ivaň
    11:40 -12:10 Přibice

    14:00 – 15:00 Vranovice

Pondělí 23. listopadu
17:00 Vranovice Za sbormistra, učitele, varhaníka Antonína Šmardy st. i ml. a jejich žáky

Úterý 24. listopadu
17:00 Přibice Na poděkování za dar zdraví

Středa 25. listopadu
1
7:00 Ivaň
Za rodinu Láskovu

Čtvrtek 26. listopadu
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce

Pátek 27. listopadu
17:00 Přibice Za Otýlii Fadrhonsovu a manžela a celou rodinu
18:00 Vranovice Za Alfonse Skoupého, manželku a syna

Sobota 28. listopadu 
8:00 Ivaň Za farníky
17:00 Pouzdřany Za Marii, Adolfa a Karla Böhmovy


Neděle 29. listopadu 1. neděle adventní    (nutnost registrace účasti)
8:00 Ivaň Za Františka Brabce a manželku
9:30 Vranovice Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za farníky


Biskup Vojtěch vyhlašuje na následující středy (25. listopadu a 2. prosince 2020) dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie.

Kalendáře na rok 2021 v případě zájmu objednám. Chcete-li jej, nahlaste se.

Náboženství v úterý v Přibicích pokud to půjde nebude online, ale zase na živo – ve škole a ve středu ve Vranovicích bude na faře.

Účast na mši svaté od pondělí maximálně do 20 osob dle 4. stupně tabulky PES.  Ve všední dny bez registrace. Pokud bude překročena kapacita mají přednost ti, kteří mají úmysl mše svaté a ti, kteří se nejdéle nedostali na mši svatou. Účast na nedělní mši svaté nadále pouze po registraci, nejlépe telefonem či emailem. Přednost jako ve všední dny.  Veřejnost má po každé mši svaté možnost přijmout eucharistii či zpověď.

Proti­epi­de­mi­cký
systém PES:

STUPEŇ
1

STUPEŇ
2

STUPEŇ
3

 STUPEŇ
4

 STUPEŇ
5

Bohoslužby a pohřby maximálně:

100
osob

50
osob

30
osob

20
osob

15
osob


33. týden v mezidobí ohlášky

14 Lis

možnost přijetí sv. přijímání
či sv. zpovědi pro veřejnost
:
naráz v kostele maximálně 5 osob

Po mši svaté či před ní rád udělím eucharistii či svátost smíření. Prosím vstupujte do kostela jednotlivě. Případně rád podám eucharistii i v jiný čas, nebojte se zavolat a domluvit.

Příležitost k přijetí svátostí nabízím především v následujících časech:

Neděle sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost:
Ivaň 8:40 – 9:15
Přibice 11:40 -12:15
Vranovice 14:00 – 15:00

Pondělí Vranovice  17:30-17:50 sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost

Úterý  Přibice 17:30-17:50 sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost

Středa  Ivaň  17:30-17:50 sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost

Čtvrtek Pouzdřany  8:30-8:40 sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost

Pátek
– Přibice  17:30-17:40  sv. přijímání pro veřejnost
– Vranovice  18:30-18:50
sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost

Sobota Pouzdřany  17:35-17:50
sv. zpověď a sv. přijímání pro veřejnost


úmysly neveřejných bohoslužeb:
v kostele do pěti osob
(platilo do středy)
v kostele do patnácti předem přihlášených osob

Ne
děle 15. listopadu 33. neděle v liturgickém mezidobí
8:00 Ivaň Za Jaroslava Lízala a rodiče
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Jarmilu Šopfovu, bratra Oldřicha, rodiče, Zdeňka Hochmanna a duše v očistci

Pondělí 16. listopadu 17:00 Vranovice Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu

Úterý 17. listopadu 17:00 Přibice Za rodinu Charouzovu, Veselou, Brychtovu a duše v očistci

Středa 18. listopadu 17:00 Ivaň Za Jiřího Langa

Čtvrtek 19. listopadu 8:00 Pouzdřany Za farníky

Pátek 20. listopadu
15:00 Vranovice pohřeb pana Josefa Mikulíka
  17:00 Přibice Za Otýlii Fadrhonsovu a manžela a celou rodinu
  18:00 Vranovice Za rodinu Paarovu, Skoupou a Jana Paara

Sobota 21. listopadu 17:00 Pouzdřany Za rodiče Dulínkovy a dceru Květoslavu  Sokolovu

Neděle 22. listopadu Slavnost Ježíše Krista Krále
8:00 Ivaň Za rodiče Jedounkovy a zemřelou rodinu (přesun ze soboty 21.11.)
9:30 Vranovice Za Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
11:00 Přibice Za
Václava Procházku, sourozence a rodiče a duše v očistci


Žáci z Vranovic a Přibic připravující se na první svaté přijímání  mají výuku náboženství online. (Podrobnosti a odkazy)

Biskup Vojtěch vyhlašuje na následující středy (18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie.

Kalendáře na rok 2021 v případě zájmu objednám. Chcete-li jej, nahlaste se.

Účast na mši svaté je pouze pro přihlášené, maximálně pět osob
  o 18.11. maximálně patnáct osob  (podrobnosti na církev.cz)

Pro veřejnost je po každé mši svaté možno přijmout eucharistii či zpověď.

Svátost smíření a pomazání nemocných se stále udílí na vyžádání
o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

Brněnské biskupství nás zve k zapojení do projektu Náš společný domov zabývajícím se vztahem ke stvoření v duchu encykliky Laudato si. Určen je především pro rodiny. Podrobnosti na cirkev.cz či na stejnojmenné facebookové stránce