2. vánoční týden ohlášky

26 Pro

 bohoslužby omezeny dle 5. stupně PES

Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 5. stupeň PES je nastaven limit 10% míst v kostele tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 31 osob. V případě 4. stupně budou počty dvojnásobné.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.


Neděle 27.12. Svátek svaté rodiny
8:00 Ivaň Za Jana Kvapila a rodiče 8:50 – 9:15
9:30 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu 10:30 – 10:45
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy a zdraví pro živou rodinu 11:5012:10
15:00 Pouzdřany bohoslužba slova


Pondělí 28.12. Svatých betlémských dětí
17:00 Vranovice Za Arnošta Zweigenthala 17:30 – 17:40


Úterý 29.12. 17:00 Přibice Za dobrodince 17:30 – 17:40


Středa 30.12. 17:00 Ivaň Za Antonína Procházky 17:30 – 17:40


Čtvrtek 31.12. 17:00 Pouzdřany Za kněze a řeholníky 17:40 17:50


Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 Ivaň Za rodiče Rousovy 8:50 – 9:15
9:30 Vranovice Za Drahomíru a Antonína Jatelovy, Olgu, Ladislava a Zuzanu Bělušovy 10:30 – 10:45
11:00 Přibice Za víru, lásku a porozumění v rodinách 11:5012:10


Sobota 2.1.
8:00 Ivaň Na úmysl dárce 8:50 – 9:15
17:00 Pouzdřany Za rodinu Benešovu, Kilingerovu a zemřelé z rodiny 17:40 17:50


Neděle 3.1. Slavnost Zjevení Páně
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží ochranu 8:50 – 9:15
9:30 Vranovice Za farníky 10:30 – 10:45
11:00 Přibice Za Jana Macka, Manželku a celou rodinu 11:5012:10


Ve všední dny se zapisují e svaté na první polovinu roku 2021

Přeji všem farníkům a občanům radostné a požehnané Vánoce. 

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303


Požehnané Vánoce

 

Vánoční týden ohlášky

19 Pro

bohoslužby dle omezení stupně PES


Neděle 20. prosince4. neděle adventní
8:00 Ivaň Za sestry Vokalovy (max 27 osob)  
9:30 Vranovice Za rodinu Maškovu (max 61 osob)  
11:00 Přibice Za farníky (max 35 osob)   
předvánoční   zpověď v kostele (o. Vojtěch Zahrádka +  o. Jaroslav)
     Ivaň   14:00 – 14:30,      Přibice 14:45 – 15:30,
Vranovice 15:45 – 16:30 
a potom na faře pouze o. Jaroslav do 20:00 


Pondělí 21.prosince 17:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní

Úterý 22.prosince 17:00 Přibice Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu

Středa 23.prosince 17:00 Ivaň Za tetu Anežku Matěchovu


červené časy vpravo vedle bohoslužeb jsou intervaly, kdy je možné přijmout svaté přijímání

Čtvrtek 24.12. Štědrý den
8:00 Ivaň bohoslužba slova 8:30 – 8:35  (svaté přijímání ostatní)
9:30 Vranovice bohoslužba
slova 10:00 -10:10
11:00 Přibice bohoslužba slova 11:30 -11:35
16:00 Vranovice bohoslužba  pro předem přihlášené – obsazeno
19:00 Pouzdřany
Za Oldřicha Svobody a bratry  19:50-20:00
22:00 Vranovice „půlnoční“ bohoslužba pouze pro předem přihlášené  


Pátek 25.12. Hod Boží Vánoční
8:00 Ivaň Za Žofii Čermákovu, manžela a duše v očistci 8:50 – 9:15
9:30 Vranovice
Za Františku Brlíkovu, manžela a děti a Lukáše 10:30 – 10:45
11:00 Přibice Za pokoj a mír ve světě 11:5012:10
15:00 Pouzdřany bohoslužba slova


Sobota 26.12. sv. Štěpán
8:00 Ivaň Za Františka Pavloně a vnuka 8:50 – 9:15
9:30  Vranovice bohoslužba slova se svatým přijímáním
10:00 Vranovice bohoslužba slova se svatým přijímáním (pro všechny farnosti)   10:30 – 10:45
11:00 Přibice Za rodiny 11:5012:10
17:00 Pouzdřany Za rodiče Krčmářovy, syna a rodinu Beranovu 17:50 18:00


Neděle 27.12. Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
vstupuje v platnost PES stupeň 5
8:00 Ivaň  Na úmysl dárce (z 24.12.) 8:50 – 9:15 (maximálně 14 osob)
9:30 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu (z 26.12.) 10:30 – 10:45  (maximálně 30 osob)
11:00 Přibice Za Marii a Miroslava Bombelovy a zdraví pro živou rodinu 11:5012:10 (maximálně 18 osob)
15:00 Pouzdřany bohoslužba slova  (maximálně 10 osob)


Maximální počet osob v kostele se řídí aktuálním stupněm PES. Pro 4. stupeň PES je nastaven limit 20% míst v kostele tj. Ivaň 27 osob, Pouzdřany 20, Přibice 35 a Vranovice 61 osob. Tyto počty platí do soboty 26.12. včetně.
Od neděle 27.12 bude platit 5. stupeň PES a maximální počty budou poloviční, tj. Ivaň 14 osob, Pouzdřany 10, Přibice 18 a Vranovice 30 osob.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu jsou opět možnosti přijmout eucharistii mimo mši svatou. Časy jsou uvedeny v pravém sloupci vedle bohoslužeb červeně.

Dopolední štědrodenní bohoslužby slova jsou dostupné bez přihlášení do vyčerpání kapacity kostela.
Štědrovečerní mše svaté ve Vranovicích jsou pouze pro předem přihlášené.

Přístup na ostatní bohoslužby je volný, za předpokladu, že již není kapacita míst vyčerpána.

Betlémské světlo bude možné zapálit v Ivani, v Přibicích a v Pouzdřanech v kostele. Ve Vranovicích 24.12. od 15:00 do 16:00 před kostelem.

Ve všední dny se zapisují mše svaté na první polovinu roku 2021

Přeji všem farníkům a občanům radostné a požehnané Vánoce.

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

 

ohlášky – bohoslužby

12 Pro

Neděle 13. prosince 3. neděle adventní
(mše sv. omezené dle stupně PES)
8:00 Ivaň Za Annu a Václava Toncrovy (maximálně 41 osob)
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu ( maximálně 92 osob)
11:00 Přibice Za farníky ( maximálně 52 osob)
14:00 – 19:00 Vranovice fara – příležitost k předvánoční svátosti smíření


Pondělí 14. prosince 17:00 Vranovice Za …….…….

Úterý 15. prosince 17:00 Přibice Za P. Moštěka a kněžská a řeholní povolání

Středa 16. prosince 17:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

Čtvrtek 17. prosince 8:00 Pouzdřany Za …….…….

Pátek 18. prosince
– 17:00 Přibice
Za Jiřího Tomka a celou rodinu
18:00 Vranovice Poděkování za přijatá dobrodiní a prosba o další ochranu a pomoc

Sobota 19. prosince 
– 8:00 Ivaň
Za Helenu a Vincence Langovy, dva syny a duše v očistci
– 1
7:00 Pouzdřany Za syna Jana, živou a zemřelou rodinu (20 osob)


Neděle 20. prosince 4. neděle adventní
(mše sv. omezené dle stupně PES)
do 20% míst k sezení bez přihlašování
8:00 Ivaň
Za sestry Vokalovy   (maximálně 27 osob)
9:30 Vranovice Za rodinu Maškovu   (maximálně 61 osob)
11:00 Přibice Za farníky   (maximálně 35 osob)

příležitost k předvánoční  zpovědi v kostele:
 Ivaň   14:00 – 14:30
 Přibice 14:45 – 15:30           
 Vranovice  v kostele 15:45 – 16:30 a potom na faře do 20:00


Kalendáře na rok 2021 jsou k dostání v zákristii, ve všední dny se zapisují zapisovat mší svatých na první polovinu roku 2021

◉  Stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními svátky posílena,  jak  tomu bylo v předchozích letech,  protože není možné připustit  větší  koncentraci osob  v kostele. Využijte možnosti v domácích farnostech.

Účast na na mši svaté je pouze pro farníky, maximální počet osob se řídí aktuálním stupněm PES (13. prosince stupeň 3).

Proti­epi­de­mi­cký
systém PES:

STUPEŇ
3

STUPEŇ
4

STUPEŇ
5

Mše svaté – obsazenost sedadel kostela do:

30%

20%

10%

Pohřby maximální účast:

30 osob

20 osob

15 osob

Pro stupeň aktuální 3 stupeň PES vychází 30% obsazenost: Ivaň 41 osob, Přibice 52 osob, Pouzdřany 29 osob (část lavic je v rekonstrukci) Vranovice 92 osob

V případě zavedení stupně 4 by měl platit limit 20% tj. Ivaň 27 osob, Přibice 35 osob, Pouzdřany 20 osob, Vranovice 61 osob
o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

ohlášky 2. adventní týden

5 Pro

bohoslužby do 30% obsazení míst

Neděle 6. prosince 2. neděle adventní (mše sv. omezené dle stupně PES)

8:00 Ivaň Za Boženu a Václava Petránovy (41 osob)
9:30 Vranovice Za farníky (92 osob)
11:00 Přibice
Za Antonína Bělíčka, dvoje rodiče a zdraví pro živou rodinu (52 osob)


Pondělí 7. prosince 17:00 Vranovice Za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc

Úterý 8. prosince Slavnost Neposkvrněné početí Panny Marie
17:00 Přibice
Na úmysl dárce

Středa 9. prosince 17:00 Ivaň Za Marii a Josefa Bauchovy

Čtvrtek 10. prosince 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

Pátek 11. prosince
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
1
8:00 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu a požehnání pro rodinu Salvétovu, Hýblovu a Janíkovu

Sobota 12. prosince 8:00 Ivaň Za Vincence a Helenu Langovy a dva syny
17:00 Pouzdřany
Za živé a zemřelé občany Pouzdřan (29 osob)


Neděle 13. prosince 3. neděle adventní
(
mše sv. omezené dle stupně PES – pravděpodobně 3)
8:00 Ivaň Za Annu a Václava Toncrovy (do 41 osob)
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu (do 92 osob)
11:00 Přibice
Za farníky (do 52 osob)


Průvodce adventem  je k dispozici v kostele jako tištěná brožura webové stránky https://pastorace.biskupstvi.cz/ i aplikace android 

Kalendáře na rok 2021 jsou k dostání v zákristii, ve všední dny se začnou zapisovat úmysly mší svatých na rok 2021

Účast na na mši svaté je pouze pro farníky, maximální počet osob vždy dle aktuálního stupně PES (aktuálně platí stupeň 3).

Proti­epi­de­mi­cký
systém PES:

STUPEŇ
1

STUPEŇ
2

STUPEŇ
3

STUPEŇ
4

 STUPEŇ
5

Mše svaté – obsazenost sedadel kostela do:

100%

60%

30%

20%

10%

Pohřby maximální účast:

100 osob

50 osob

30 osob

20 osob

15 osob

Pro stupeň aktuální stupeň PES vychází 30% obsazenost: Ivaň 41 osob Přibice 52 osob Pouzdřany 29 osob (část lavic je v rekonstrukci) Vranovice 92 osob

o. Jaroslav Sojka tel: 732 951 303

Aktuální omezení

4 Pro

Na mši svatou všední či nedělní se dostanete bez přihlašování, pokud již nebude kostel naplněn. Tato změna vychází z nového nařízení vlády pravidel účasti na bohoslužbách (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201130nova-pravidla-pro-ucast-na-bohosluzbach-od-3-prosince-2020)

Podle aktuálně platného nařízení vychází maximální kapacita kostelů (30% míst při třetím stupni PES):

Ivaň maximálně 41 osob

Přibice maximálně 52 osob

Pouzdřany maximálně 29 osob

Vranovice maximálně 92 osob

Pohřby jsou všude stanoveny do 30 osob

Zároveň platí že účastníci po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.