Svatý týden ohlášky

27 Bře

ohlášky bohoslužby podle aktuálních omezení, od Zeleného čtvrtku budou bohoslužby pro předem přihlášené (registrace níže)


Neděle 28. března Květná neděle

8:00 Ivaň Za farníky (8:50 – 9:00 sv. přijímání)
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Jarmilu Procházkovu a manžela 11:5012:00

pobožnost křížové cesty: 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany 
svátost smíření v kostele: (k dispozici kněz z Mikulova)
Ivaň 14:15- 14:45  (o. Pavel Pacner)
Přibice 14:15 – 15:30 (o. Josef Kubeš)
Vranovice 15:00 – 16:00  (o. Pavel Pacner)
fara Vranovice 18:30 – 20:00 (pouze farář Jaroslav)


Pondělí 29.března
18:00 Vranovice Na poděkování P. Bohu s prosbou o další Boží ochranu 18:25

Úterý 30.března
1
8:00 Přibice
Za nemocnou osobu 18:25

Středa 31.března
1
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce18:25


Čtvrtek 1. dubna Zelený čtvrtek

Pouzdřany 8:00  denní modlitba církve (breviář) a svaté přijímání
Ivaň 16:30 – 16:45 svaté přijímání
Přibice 17:00 – 17:30 svaté přijímání a getsemanská zahrada
18:00 Vranovice  (obsazeno) Za rodiče a živou a zemřelou přízeň 19:00 Vranovice svaté přijímání


Pátek 2. dubna Velký pátek  během  dne osobní adorace v kostele

Ivaň – kostel otevřen k modlitbě od 12:00 do 16:30
Ivaň 16:30 – 16:45 svaté přijímání

Pouzdřany v 15:00 svaté přijímání a potom kostel otevřen k modlitbě do 18:00

Přibice 8:00 denní modlitba církve (breviář) a svaté přijímání a potom kostel otevřen k modlitbě do 12:00
Přibice 14:00 – 14:30 svaté přijímání

Vranovice – kostel otevřen k modlitbě od 9:00 do 12:00
Vranovice 12:00 křížová cesta a 12:30 svaté přijímání
Vranovice 15:00 Velkopáteční obřady (obsazeno)


Sobota 3. dubna Bílá sobota  během dne osobní adorace v kostele

Ivaň 8:00 denní modlitba církve (breviář) a potom kostel otevřen k osobní modlitbě do 14:30

Přibice 8:00 – 12:00 kostel otevřen k osobní modlitbě

Vranovice od 8:00 – 12:00 kostel otevřen k osobní modlitbě
Vranovice 20:00  (obsazeno) Za všechny pokřtěné 


Neděle 4. dubna – Hod Boží Velikonoční

8:00 Ivaň (obsazeno) Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu (8:50 – 9:00 sv. přijímání)
9:30 Vranovice (obsazeno) Za farníky (10:20 – 10:30 sv. přijímání)
11:00 Přibice  (obsazeno)  Za Vladimíra Bendy, rodiče, bratra a živou rodinu (11:5012:10 sv. přijímání)
15:00 Pouzdřany  (obsazeno) Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny (15:5016:00 sv. přijímání)


Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou.

Registrace – bohužel stále není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu. Od Zeleného čtvrtka budou mše svaté pro předem registrované. O rezervaci je možné žádat osobně, emailem [email protected] či telefon a SMS: 732951303. Rezervace se nevztahuje na ministranty a hudební doprovod, jimž bude umožněn volný přístup.

  Mimo Bílé soboty, kdy to církev nedovoluje, je možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě (červené intervaly vedle bohoslužeb) nebo ve vyhrazených časech.

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi.

ohlášky 5. postní týden

20 Bře

ohlášky – bohoslužby podle aktuálních omezení


Ne
děle 21. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň
Za rodiče Čermákovy a zetě 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za pana Jana Pražáka a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za farníky 11:5012:00
pobožnost křížové cesty : 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany 


Pondělí 22. března 17:00 Vranovice Za Oldřicha Kelbla a rodiče 17:25

Úterý 23. března 17:00 Přibice Za Růženu Koubkovu a rodinu 17:25

Středa 24. března 17:00 Ivaň Za rodiče Bobkovy, syna a zetě 17:25

Čtvrtek 25. března 8:00 Pouzdřany Za nemocnou babičku 8:25

Pátek 26. března
15:00 Vranovice pohřeb paní Jarmily Novákové
17:00 Přibice
Za Antonína Šibravy, dvoje rodiče a duše v očistci 17:25
18:00 Vranovice Za rodinu Netopilovu a zemřelé z rodiny 18:25

Sobota 27.března
8:00 Ivaň
Na dobrý úmysl 8:25
17:00 Pouzdřany Za Jenovéfu a Josefa Václavíkovy a dvoje rodiče 17:45


Neděle 28. března Květná neděle
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Helikarovu a Žákovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Jarmilu Procházkovu a manžela 11:5012:00

pobožnost křížové cesty : 14:00 Ivaň, 15:00 Vranovice a Pouzdřany

svátost smíření:  (kněz z Mikulova)
14:15- 14:45 Ivaň

14:15 – 15:30 Přibice
15:00 – 16:00 Vranovice


Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

◉  Svátost  smíření je možné přijmout ve všední den přede mší svatou. Odpoledne na květnou neděli budou k dispozici zpovědníci z Mikulova.

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a proto od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19.

Biskupové nás vybízejí, abychom se při sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi. Text výzvy na cirkev.cz

ohlášky 4. postní týden

13 Bře

 bohoslužby podle aktuálních omezení  (covid.gov.cz)

Neděle 14. března 4. postní neděle
8:00 Ivaň
Za Libora Gracla a celou rodinu Graclovu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za farníky 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu 11:5012:00
14:00 Ivaň pobožnost křížové cesty
15:00 Vranovice pobožnost křížové cesty

15:00 Pouzdřany pobožnost křížové cesty


Pondělí 15. března
17:00 Vranovice
Za Josefu Furchovu, manžela a zemřelou rodinu 17:25

Úterý 16. března
17:00 Přibice
Za paní Cecilii Koubkovou 17:25

Středa 17. března
17:00 Ivaň
Za zemřelou sestru Mary 17:25

Čtvrtek 18. března
8:00 Pouzdřany
Na úmysl dárce 8:25

Pátek 19. března  slavnost sv. Josefa
17:00 Přibice
Za Josefa Páviše a rodiče 17:25
18:00 Vranovice Za Josefa Šťastného, Josefa a Josefku Mahovských 18:25


Sobota 20.března
8:00 Ivaň
Za živou zemřelou rodinu Růžičkovu 8:25
17:00 Pouzdřany Za rodiče Halámkovy a zemřelé z rodiny 17:45


Neděle 21. března 5. postní neděle
8:00 Ivaň
Za rodiče Čermákovy a zetě 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za pana Jana Pražáka a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za farníky 11:5012:00


Nadále platí omezení na 10% kapacity kostela.  Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou.

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

Na vyžádání je po mši svaté možné přijmout svátost pomazání nemocných.

K dispozici je brožurka průvodce postní dobou a charita nás zve k připojení se k postní almužně.

3. postní týden ohlášky

6 Bře

ohlášky – bohoslužby podle aktuálních omezení


Ne
děle 7. března 3. postní neděle

8:00 Ivaň Za zemřelou Emilii Sýkorovu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Pavla Hrozínka a rodinu 11:5012:00
14:00 Ivaň pobožnost křížové cesty
15:00 Vranovice pobožnost křížové cesty

15:00 Pouzdřany pobožnost křížové cesty


Pondělí 8. března
15:00 Přibice pohřeb paní Marie Procházkové
17:00 Vranovice Za Františku Brlíkovu, manžela a děti 17:25


Úterý 9. března
17:00 Přibice Za Helenu Svobodovu a rodinu 17:25


Středa 10. března
17:00 Ivaň Za Františku Ciklovu, manžela a duše v očistci 17:25


Čtvrtek 11. března
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce – s prosbou o Boží pomoc 8:25


Pátek 12. března
13:00 Přibice pohřeb paní Růženy Koubkové
18:00 Vranovice Za dvoje rodiče 18:25


Sobota 13.března
8:00 Ivaň Za …………. 8:25
17:00 Pouzdřany Za Jana Tišťana, syna Jana a Karola Kristiána 17:45


Neděle 14. března 4. postní neděle

8:00 Ivaň Za Libora Gracla a celou rodinu Graclovu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za farníky 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu 11:5012:00


V neděli 7.3. (a pravděpodobně i v dalších dnech) platí omezení na 10% kapacity kostela. I nadále jste osvobozeni biskupským dispenzem od povinnosti nedělní účasti na bohoslužbě. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou. 

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

Na vyžádání je po mši svaté možné přijmout svátost pomazání nemocných.

K dispozici je brožurka průvodce postní dobou a charita nás zve k připojení se k postní almužně.