9. týden v mezidobí – ohlášky

29 Kvě

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 30. května Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Vlastu a Oldřicha Vybíralovy
(slavnost posvěcení kostela ve Vranovicích)
11:00 Přibice Za Ladislava a Marii Janíčkovy, celou rodinu a duše v očistci


Pondělí 31. května svátek Navštívení Panny Marie
18:00 Vranovice
Za farníky

Úterý 1. června
18:00 Přibice
Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Janíčkovu

Středa 2. června
18:00 Ivaň
Za Marii a Karla Fabičovicovy

Čtvrtek 3. června
8:00 Pouzdřany
Za dar zdraví

Pátek 4. června
17:00 Přibice 
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice 
Na úmysl dárce


Sobota 5. června
8:00 Ivaň
Za Václava Petrána a rodinu Petránovu
13:00 Vranovice pohřeb paní Oldřišky Šromové

18:00 Pouzdřany
Za dědečky Zmrzlíka a Čudana


Neděle 6. června Slavnost Těla a Krve Páně
8:00 Ivaň
Za Jana Macka a všechny padlé ve světových válkách
9:30 Vranovice
Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00 Přibice
Za farníky


V kostele je povinnost dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.


Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie.

8. velikonoční týden – ohlášky

22 Kvě

 bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 23. května Slavnost Seslání Ducha Svatého
sbírka na charitu
8:00 Ivaň Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice Za Josefa Šťastného a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 24. května
18:00 Vranovice
Na úmysl dárce

Úterý 25. května
18:00 Přibice
Na úmysl dárce

Středa 26. května
18:00 Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu k 50. narozeninám s prosbou o další Boží ochranu

Čtvrtek 27. května Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

Pátek 28. května
Ivaň Noc kostelů 17:00 – 21:00
17:00 Přibice
Za Vlastimila Schimmerle, syna Karla a oboje rodiče
Vranovicevečerní bohoslužba nebude

Sobota 29. května
8:00 Ivaň
Za rodinu Grunovu a Pavlovu
18:00 Pouzdřany Za živou rodinu Strakovu


Neděle 30. května Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Vlastu a Oldřicha Vybíralovy
(slavnost posvěcení kostela ve Vranovicích)
11:00 Přibice Za Ladislava a Marii Janíčkovy, celou rodinu a duše v očistci


V kostele je povinnost dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.

Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie.

V pátek 28. května proběhne v naší vlasti Noc kostelů a mezi téměř 1200 otevřenými kostely, jste letos srdečně zváni také do Ivaně do kostela sv. Bartoloměje (podrobnosti a program)

7. velikonoční týden – bohoslužby podle aktuálních omezení

15 Kvě

Neděle 16. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň
Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30 Vranovice Za paní Jarmilu Novákovu, manžela a syna Petra 
11:00 Přibice Za Lubomíra Koubu, rodiče, prarodiče a živou rodinu

Svaté přijímání:  Ivaň 8:509:00
Vranovice   10:2010:30
  Přibice  11:5012:00


Pondělí 17. května
18:00 Vranovice
Za manžela, dvoje rodiče a přízeň a duše v očistci

Úterý 18. května
18:00 Přibice
Za Marii Sovkovu, rodinu Sovkovu a Janíčkovu

Středa 19. května
18:0
0 Ivaň Za Marii a Adolfa Karpíškovy a uzdravení dcery

Čtvrtek 20. května
8:00 bohoslužba slova

Pátek 21. května
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za manžela a dva syny

Sobota 22. května
8:00 Ivaň
Za rodinu Grunovu a Pavlovu
18:00 Pouzdřany Za Václava Fialu, rodiče Jaroslavu a Oldřicha Kozlovy a zemřelé z rodiny


Neděle 23. května Slavnost Seslání Ducha Svatého
sbírka na charitu
8:00 Ivaň Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice Za Josefa Šťastného a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


Kapacita kostela není určena podle míst, ale je potřeba dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.

Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie.

Nadále samozřejmě platí osvobození biskupem od nedělní účasti na mši svaté.

Tento týden putují poutníci z Velehradu do Říma přes Mikulov.  Jsme zváni, je možno se přidat na některou etapu. Podrobnosti na  https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-trasy/romea-strata?lang=cs

Na noc kostelů jste letos zváni do Ivaně do kostela sv. Bartoloměje.  Noc kostelů se plánuje na 28. května, samozřejmě za předpokladu dobré epidemiologické situace.

6. velikonoční týden – ohlášky

8 Kvě

 bohoslužby podle aktuálních omezení


Neděle 9. května 6.neděle velikonoční
sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě
8:00 Ivaň Za farníky 8:50 – 9:00 – možnost přijetí eucharistie
9:30 Vranovice Za děti a zdraví a pokoj v rodině 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Hochmanovu, Ungrovu a Říhovu 11:5012:00


Pondělí 10. května
18:00 Vranovice
Za farníky

Úterý 11. května
18:00 Přibice
Za Otty Hrozínka, rodiče a duše v očistci

Středa 12. května
18:00 Ivaň
Za Josefa, Marii a syna Bauchovy

Čtvrtek 13. května
8:00 Pouzdřany
Za Antonína a Marii Fišerovy

Pátek 14. května
17:00 Přibice
Za ………..
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče a přízeň

Sobota 15. května
8:00 Ivaň
Za zdraví manželky, maminky, babičky a prababičky
18:00 Pouzdřany Za manžela Zdeňka, rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýškovy


Neděle 16. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň Za babičku a dědečka Procházkovy
9:30 Vranovice Za manžela a syna Petra
11:00 Přibice Za Lubomíra Koubu, rodiče, prarodiče a za živou rodinu


Nově se nepočítá kapacita kostela podle míst, ale je potřeba dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.

Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle nedělních úmyslů bohoslužeb.

Nadále samozřejmě platí osvobození biskupem od nedělní účasti na mši svaté.

ohlášky – 5. velikonoční týden

1 Kvě

5. velikonoční týdenbohoslužby podle aktuálních omezení
bohoslužby podle aktuálních omezení  – nová pravidla popsána níže


Ne
děle 2. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Na poděkování za dar života s prosbou o další Boží ochranu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy 11:5012:00


Pondělí 3. května
18:00 Vranovice
 Na poděkování s prosbou o Boží ochranu

Úterý 4. května
18:00 Přibice
Za Růženu Koubkovu a rodinu

Středa 5. května
18:00 Ivaň
Na poděkování za dar života s prosbou o další Boží ochranu

Čtvrtek 6. května
8:00 Pouzdřany
Za ………..

Pátek 7. května
17:00 Přibice
Za těžce nemocné osoby
18:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu Langovu

Sobota 8. května
8:00 Ivaň
Za rodinu Láskovu a Kalábovu
18:00 Pouzdřany
Za syna, manžela, rodinu Frankovu, Hrabcovu a zemřelé z rodiny


Neděle 9. května 6. neděle velikonoční
sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za děti a zdraví a pokoj v rodině
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Hochmanovu, Ungrovu a Říhovu


Nově se nepočítá kapacita kostela podle míst, ale je potřeba dodržet  dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy. podrobnosti na biskupstvi.cz

Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle nedělních úmyslů bohoslužeb.

Nadále samozřejmě platí osvobození biskupem od nedělní účasti na mši svaté.