ohlášky – 13. týden v mezidobí

26 Čvn

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 27. června 13. neděle v mezidobí sbírka na oběti tornáda
8:00 Ivaň
Za rodinu Rechovu a syna Františka
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za mládež HODY – slavnost Narození Jana Křtitele

Pouzdřany – Adorační den farnosti a den vzájemných modliteb za seminář
adorace od 14:00 do 19:00
slavnostní požehnání v 16:00


Pondělí 28. června
18:00 Vranovice
Na poděkování za přijaté Boží milosti s prosbou o další Boží ochranu

Úterý 29. června
18:00 Přibice
Za Václava Janíčka a živou rodinu

Středa 30. června
18:00 Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

Čtvrtek 1. července
8:00 Pouzdřany
Za ……….

Pátek 2. července
17:00 Přibice
Za ……….
18:00 Vranovice
Na poděkování za dar života

Sobota 3. července
8:00 Ivaň
Za ……….
18:00 Pouzdřany
Za farníky


Neděle 4. července 14. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Na poděkování za Boží ochranu s prosbou o pomoc a za duše v očistci
11:00 Přibice
Za Jana Valáška a rodiče


V kostele je povinnost dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.

V neděli 27. června 2021, byla původně ohlášená sbírka na bohoslovce, která se překládá na následující neděli 4. července, protože sbírka z neděle 27. června půjde na pomoc lidem zasaženým živelnou pohromou. Biskup vyzývá k pomoci a žádá o zapojení dobrovolníků. 
Přispět je možné například pomocí fondu puls nebo přes charita.cz
Případní dobrovolníci k pomoci se hlaste prosím u faráře a domluvíme další postup.

V pondělí 5. července bude v 11 hodin děkanská pouť v Přibicích u kaple Apoštolky. (plakátek)

V sobotu v sobotu 10. července v 19 hodin jste zváni do Pouzdřan na benefiční koncert na záchranu místních varhan. Účinkující: Dominika Hanko – soprán a Lukáš Kunst – varhany  (podrobnosti: https://www.facebook.com/varhany.pouzdrany)

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně

12. týden v mezidobí

19 Čvn

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 20. června 12. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Za manžele Jiřinu a Ivana Bednářovy a švagrovou Annu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 21. června
18:00 Vranovice
Za Františka Brlíka, rodiče a sourozence

Úterý 22. června
18:00 Přibice
Za ………..

Středa 23. června
18:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

Čtvrtek 24. června
8:00 Pouzdřany
Za zemřelé

Pátek 25. června
17:00 Přibice
Za Jana Macka, manželku a celou rodinu
18:00 Vranovice Za rodinu Šamalíkovu

Sobota 26. června
8:00 Ivaň
Za Sebastiána Lázničky
18:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 27. června 13. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce
mimořádná sbírka na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou
8:00 Ivaň
Za rodinu Rechovu a syna Františka
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za mládež HODY – slavnost Narození Jana Křtitele


V kostele je povinnost dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.

V neděli 27. června 2021, byla původně ohlášená sbírka na bohoslovce, která se překládá na následující neděli 4. července, protože sbírka z neděle 27. června půjde na pomoc lidem zasaženým živelnou pohromou. Biskup vyzývá k pomoci a žádá o zapojení dobrovolníků.  V Pouzdřanech připadá tato neděle na den vzájemných modliteb farnosti za seminář a adorační den.

V pondělí 5. července bude v 11 hodin děkanská pouť v Přibicích u kaple Apoštolky.

Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

11. týden v mezidobí – ohlášky

12 Čvn

  bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 13. června 11. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za Jindřišku, Rudolfa a Luboše Krutinovy
11:00 Přibice Na poděkování Pánu Bohu k 90. narozeninám s prosbou o další boží pomoc a požehnání
14:00 Ivaň křest Šimona Fabičovice


Pondělí 14. června 18:00 Vranovice Za ……….

Úterý 15. června 18:00 Přibice Za Karla Dupala, dvoje rodiče a duše v očistci

Středa 16. června 18:00 Ivaň Za Ludmilu Růžičkovu a manžela

Čtvrtek 17. června 8:00 Pouzdřany Za ……….

Pátek 18. června
17:00 Přibice
Za Adolfa Hafnera, rodiče, sourozence a duše v očistci
18:00 Vranovice Za dvoje rodiče a prarodiče
18:30 zakončení školního roku na farním dvoře

Sobota 19. června
mše svatá v Ivani nebude (v 9:00 se koná v katedrále kněžské svěcení)

18:00 Pouzdřany Za rodiče Müllerovy, Navrátilovy a syna


Neděle 20. června 12. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Za manžele Jiřinu a Ivana Bednářovy a švagrovou Annu
11:00 Přibice Za farníky


V kostele je povinnost dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.


Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie.

Děti a jejich rodiny jsou srdečně zvány na zakončení školního roku na farním dvoře v pátek po mši svaté ve Vranovicích. Budeme společně opékat, hrát hry, zpívat a je přípraven soutěžní kvíz.

 Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.

ohlášky – 10. týden v mezidobí

5 Čvn

bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 6. června Slavnost Těla a Krve Páně
8:00 Ivaň
Za Jana Macka a všechny padlé ve světových válkách
9:30 Vranovice
Za zemřelou rodinu Pražákovu
11:00 Přibice
Za farníky


Pondělí 7. června
18:00 Vranovice
Za Josefa Sukupa a rodinu


Úterý 8. června
18:00 Přibice
Za dar živé víry pro Adriánu, Franka a Frederiku


Středa 9. června
18:00 Ivaň
Za Jana a Žofii Kvapilovy


Čtvrtek 10. června
8:00 Pouzdřany 
Na úmysl dárce


Pátek 11. června Nejsvětější Srdce Ježíšovo
17:00 Přibice
Za Karla Suchánka, rodiče, zetě, švagra a duše v očistci
18:00 Vranovice
Za Antonína Furcha, manželku a živou rodinu


Sobota 12. června Neposkvrněné Srdce Panny Marie
8:00 Ivaň
Za rodiče Fickovy
11:00 Ivaň svatba Ing. Lukáš Pařenica a Ing. Martina Psotová

18:00 Pouzdřany
Za farníky


Neděle 13. června
8:00 Ivaň
Za farníky
9:30 Vranovice
Za Jindřišku, Rudolfa a Luboše Krutinovy
11:00 Přibice
Na poděkování Pánu Bohu k 90. narozeninám s prosbou o další boží pomoc a požehnání


V kostele je povinnost dodržet dvoumetrové rozestupy mezi členy různých domácností. Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo chirurgické roušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy.


Po nedělní mši svaté se nabízí možnost přijetí eucharistie.

 Diecézní centrum mládeže zve ve dnech 11. až 15. srpna 2021 všechny mladé ve věku od 14 do 20 let na Letní diecézní setkání mládeže v Brně.